August 18, 2018


BENADRUKKING GEZAG PURE NOODZAAK


August 18, 2018

De afgelopen week was het wederom goed raak in het oosten van ons land en wel langs de weg naar Papatam nabij Albina. Zes gewapende, gemaskerde en van handschoenen voorziene criminelen, vielen een pompstation en een belendende supermarkt binnen. Ze mishandelden de exploitant van het servicestation en beroofden hem van een groot geldbedrag, verdiend in twee dagen. Vrijwel op hetzelfde moment gingen drie criminelen de supermarkt binnen en mishandelden daar de Chinese winkelier. Hij werd ook voor duizenden aan euro’s en SRD lichter gemaakt. Deze man liep bij de overval barstwonden op aan het hoofd. De rovers waren voorzien van jachtgeweren met ingekorte loop en houwers. Na de gezamenlijke roofoverval verdwenen de rovers naar verluidt in een gereedstaande auto. De politie werd naar wij vernemen veel te laat gealarmeerd, maar stelde wel gelijk een onderzoek in dat inmiddels geleid heeft tot de arrestatie van een verdachte. Camerabeelden hebben geholpen bij het zichtbaar maken van deze verdachte die wel ontkent, maar de beelden spreken voor zich.  Naar aanleiding van deze brute overvallen, sloten de winkeliers in Albina uit protest hun deuren voor langer dan 24 uur. De handelaren in Albina zijn het zat telkenmale het slachtoffer te worden van criminelen die zich in Albina en omgeving ophouden. Ook is het bekend dat lieden die op de Frandse oever legaal of illegaal vertoeven, vaak genoeg de rivier oversteken om in Albina criminele handelingen te plegen en daarna snel weer te vertrekken. Ook gaat geboefte vanuit Albina en omstreken naar de Franse oever om daar te stelen en roven. Het is dan ook zeer begrijpelijk, dat de Franse autoriteiten zo hebben aangedrongen op de ratificering van het veiligheidsverdrag met de Surinaamse regering om de criminaliteit adequater te kunnen aanpakken. En toch schrikken de zware criminelen uit het gebied er niet voor terug om hun activiteiten voort te zetten, getuige de roofovervallen van de afgelopen weken in de grensplaats. De overheid heeft naar onze mening grote schuld dat deze excessen zich blijven voordoen in de grensplaats. Alvast heeft ze vanaf het beëindigen van de strijd in het binnenland en de terugkeer van de bevolking naar Moengo, Albina en omgeving, nimmer met grote nadruk haar gezag aldaar willen benadrukken.  Hard optreden tegen criminelen heeft ze altijd zoveel mogelijk vermeden. Wanneer er zich een opstand voordeed zoals in december 2009, moesten eenheden van het Nationaal Leger en de politie met spoed naar Albina worden gebracht. De detachering van politie en leger in Albina is altijd op het minimale aantal manschappen gehouden en dat heeft er natuurlijk toe geleid dat de criminelen telkenmale vrij spel hebben. Het blijft dan ook dweilen met de kraan open als de overheid ook na het laatste incident op de weg naar Papatam, wederom niets doet om de veiligheid te bevorderen. Waarom kunnen de Fransen in Saint-Laurent met veel meer inwoners, daar de rust en veiligheid wel waarborgen? Dat komt, omdat de Fransen wel met nadruk hun gezag aldaar etaleren en wij doen dat op zeer onvoldoende en bijna belachelijke wijze.  Voorts moet de overheid ernstig gaan denken aan manieren om in het oosten van ons land meer werkgelegenheid te creëren. Blijft ze talmen en het gebied verwaarlozen, dan zullen de problemen aldaar zich blijven ophopen en zal er aan de uitingen van zware criminaliteit geen verandering komen.