August 8, 2018


‘Bouterse moet Albert Aboikoni in de stad houden’


August 8, 2018

De Matjaw-familie, de familie die de granman der Sara-maccaners aanwijst, distantieert zich van de keuze van de president Desiré Bouterse om Albert Aboikoni tot granman der Saramaccaners te benoemen. De familie heeft vandaag op een persconferentie aangegeven, dat de president Aboikoni in de stad moet houden. “De Saramaccaan-se gemeenschap heeft Aboikoni afgewezen. Aboikoni is hoofdkapitein en kan daarom volgens de traditie geen granman worden”, zei Erney Landveld van de Matjaw fa-milie. Volgens de familie zal de president voor de consequenties moeten instaan bij het brengen van Aboikoni naar Asidonhopo, de residentie van alle granmans. De president heeft het volgens Landveld mis als hij denkt met zijn besluit een oplossing te hebben gevonden. “Door zijn keus is de zaak erger geworden. De mensen roeren zich en accepteren Aboikoni niet”, zegt Landveld. Een van de jongeren van Dangogo 2, geeft aan dat de president een kamer voor de granman beschikbaar moet stellen in het Presi-dentieel Paleis. Ook zal de president moeten zorgen voor de gemeenschap die Aboi-koni zal leiden. Volgens Bouterse is kennis van de cultuur een van de criteria waarop het kiezen van Aboikoni is gestoeld. Echter praat Landveld van een misvatting. “Albert is de broer van Belfon en een broer kan volgens de traditie geen broer opvolgen. Als Albert kennis had van de cultuur, had hij geen granman willen worden”, stelt Land-veld. De president zei dat hij is meegegaan met de lange discussies over de rechtmatige opvolger van de granman, maar uiteindelijk moet er een besluit genomen worden. Volgens Land-veld wist de president al lang dat hij voor Aboikoni zou kiezen. Het uitnodigen van de gezagdragers voor ge-sprekken, was slechts een manier om te zeggen dat de gemeenschap akkoord gaat. “De gezagsdragers hebben geen inspraak gehad en keuren het af. Ook de gezagdragers van de andere Marron stammen die geconsulteerd zijn, hebben Aboikoni afgewezen”, zegt Landveld. Dat de president een granman kiest die bovendien is afgewezen door de gemeenschap, is volgens de Saamaka een schande en een belediging naar de totale Marron gemeenschap toe. De president wordt dan ook gevraagd zijn beslissing te herzien om mogelijke on-rust in het gebied te voorkomen. Intussen is al bepaald dat Aboikoni aanstaande vrijdag beëdigd zal worden. “Aboikoni zal beëdigd worden zonder zijn familie. Zo wordt er voor tweedracht gezorgd in de familie en de gemeenschap, terwijl de president juist de orde en rust zou moeten handhaven. De president moet zijn besluit herzien en weer in overleg gaan met de gezagsdragers”, aldus Landveld. door Priscilla Kia