August 8, 2018


Onderwijsinspecteurs leggen per 13 augustus werk neer


August 8, 2018

De ruim veertig onderwijsinspecteurs aangesloten bij de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (BIO), zullen per 13 augustus het werk neerleggen. Tijdens deze actie zal er geen dispensatie zijn en zullen geen inschrijvingen en cases behandeld worden. De inspecteurs zullen wel aanwezig zijn op hun werkplek. Dit geldt voor de inspectie Basisonderwijs, VOJ, VOS, Nickerie, Marowijne, Lelydorp en Saramacca. De bond is niet te spreken voor de wijze waarop onderwijsminister Lillian Ferrier omgaat met de bond. De BIO heeft al diverse brieven geschreven naar de minister zonder dat dit resultaat heeft opgeleverd. Al langer dan twee jaar wordt er onderhandeld over hun herpositionering. De gesprekken die gevoerd zijn met raadsadviseur Eddy Jozefzoon, ex- onderwijsminister Robert Peneux en de huidige minister Ferrier, hebben niet mogen baten. De bond zegt geen andere keus te hebben dan de weg van confrontatie. Volgens hen is deze weg een nieuwe vorm van onderhandeling die thans een cultuur is ge-worden. De onderwijsinspecteurs hebben vanaf 2008 een achterstand van de kledingtoelage. Ook is de toelage voor vervoerskosten voor het gebruik van hun privévervoer volgens de BIO achterhaald. De bond vindt, dat gezien hun werkzaamheden, zij een karig loon verdient.