August 7, 2018


Foto: Ivan Summerville

Regionale artsen stellen RGD-directie ultimatum


August 7, 2018

De Vereniging van Regionale Artsen (VRA) heeft de directie van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), een ultimatum gesteld van 15 augustus. Reden hiervoor is dat er al zeven maanden niet gedeclareerd is aan de RGD- artsen voor het verlenen van hun diensten aan houders van een PZS- en Azpas- verzekeringspas. VRA- voorzitter tevens arts Bobby Ramautar, zegt desgevraagd dat indien de uitbetaling uitblijft, deze verzekerden per 15 augustus een kwitantie zullen moeten overleggen bij de RGD-arts. PZS- en Azpas-verzekerden hoeven bij afwezigheid van hun arts, bij een RGD- arts niet te betalen. Ramautar benadrukt dat er geen zorg verleend zal worden indien deze groep geen kwitantie kan overleggen en dat de RGD- directie voor de consequenties zal moeten instaan. De cao-onderhandelingen tussen de VRA en de directie van het RGD zijn vastgelopen. Ramautar zegt dat de VRA voorstellen heeft gedaan aan de directie en dat de partijen al dicht bij een compromis zaten. Maar gaandeweg de onderhandelingen, zijn er nieuwe ontwikkelingen gekomen, met als gevolg dat de VRA opnieuw wil onderhandelen met de directie. Ramautar geeft aan dat de RGD- directie voor twee jaar, namelijk voor 2017 en 2018, een nieuwe cao wil afsluiten. De VRA is geen voorstander van vooruitlopende cao- onderhandelingen, omdat zij van mening is dat er elk moment een verandering kan optreden en niet te peilen is wat de situatie zal zijn in het eerstvolgende jaar. Hij noemt in dit kader de loonsverhoging van de tappers van de Anton de Kom Universiteit van ruim 92 procent, de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) die een gefaseerde loonsverhoging van 111 procent wil en het afwijzing van 25 procent loonsverhoging door leden van het Korps Politie Suriname (KPS). Ramautar geeft aan dat er met de directie is overeengekomen dat indien voor de ondertekening van een nieuwe cao, de omstandigheden gewijzigd zijn, beide partijen opnieuw om de onderhandelingstafel zouden gaan. De onderhandelingen zijn al ruim twee weken vastgelopen. De VRA heeft tot op heden nog geen reactie ontvangen van de directie. Over het voorstel van de VRA voor loonsverhoging, zegt Ramautar dat het om een heel klein percentage gaat dat nog niet eens 15 procent bedraagt. Hij voegt eraan toe dat de vaste lasten zijn toegenomen, terwijl de salarissen hetzelfde zijn gebleven. “Wij moeten werken aan een salaris dat mee gaat met de huidige situatie”, aldus de VRA- voorzitter. Voor de RGD- artsen is de maat vol. Ramautar zegt dat de RGD niet op tijd de declaraties voor geleverde diensten int, waardoor zij niet in staat is om de meest basale zaken op de spoedposten en de poliklinieken te garanderen. Volgens Ramautar zorgt dit voor irritatie bij patiënten en zien zij de artsen als de boosdoeners. Hij geeft aan dat het niet op tijd declareren, betekent dat de RGD geen gelden binnenkrijgt en hierdoor ook niet in staat is om de dienstverlening, waaronder medicamenten, te garanderen.   door Johannes Damodar Patak