August 7, 2018


Tijdelijk tekort aan amoxicilline 500mg


August 7, 2018

De redactie heeft van bezorgde burgers en via sociale media, vernomen dat verschillende apotheken het antibioticum amoxicilline 500 mg, niet meer in voorraad hebben. Wilfred Barlraajsing, apotheker tevens onderdirecteur van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), bevestigt dit. Barlraajsing zegt aan De West, dat dit komt door de late levering van de leverancier. Hij geeft aan dat de nieuwe lading naar Suriname wordt verscheept en binnen twee tot drie weken binnen moet zijn. Het BGVS heeft wel amoxicilline capsules van 250 mg in voorraad. Die gaan door het tekort aan de capsules van 500 mg, volgens Barlraajsing nu heel hard. Hij weet niet precies als de andere geneesmiddelenleveranciers ook met dit probleem te kampen hebben. Tot begin juli heeft het BGVS amoxicilline verstrekt aan diverse apotheken. Amoxicilline is slechts een van de antibiotica, de arts kan dus in geval van een tekort, een ander antibioticum voorschrijven. Maar volgens Barlraajsing kan het zo zijn, dat de verzekeringsmaatschappijen niet alle antibiotica vergoeden. Patiënten kunnen ook ongemak ondervinden als zij 2 capsules van 250 mg moeten innemen. Barlraajsing benadrukt dat het BGVS er alles aan doet om zijn voorraden zo spoedig mogelijk aan te vullen. Hij geeft aan dat het om een grote lading gaat die onderweg is naar ons land.   door Johannes Damodar Patak