August 6, 2018


Shaktie en SMC delen punten


August 6, 2018

SMC en Shaktie hebben donderdag de punten broederlijk verdeeeld in de FA 2 Rum troefcallcompetitie. Het werd 76-76. SMC startte sterk en nam in de eerste ronde een voorpsprong van 22 punten en domineered daarna het spel. De hoogste score bij de winnende ploeg kwam van Mahesh Khaimraj en Faizel Abdoel met 21 punten. Bij SMC waren dat Roberto Janbahadoer en Parvien Phalai met 29 punten. BSamboys behaalde haar eerste overwinning door in een taaie partij met 76-70 van Palmboys te winnen. Palmboys nam in de eerste ronde een marge van 13 punten, waarna BSam-boys de wedstrijd naar zich toetrok en de resterende rondes won. Hoogste score: BSamboys: Gopal Ramlal/ Sroedjpersad Ramlal en Preshant Balgobind/Krishnapersad Ori 21 punten. Palmboys: Alfred Biekman/Dhee-raj Lachminarainsingh 23 punten. ‘t Hofje won op sensationele wijze met 81-76 van Openbaar Groen. Het was Openbaar Groen dat de lakens uitdeelde door in de eerste en tweede ronde een voorsprong van 12 punten te nemen. Echter kwam ‘t Hofje kwam sterk terug in de resterende rondes. Hoogste score: ‘t Hofje: Otmar Keer-dijk/Sigurt Starke 31 punten. Open-baar Groen: Luciën Samuel/Raoul Biekveld 23 punten. Kampoe maakte gehakt van Jai Gan-dhi  en won grandioos met 110-74. In de eerste ronde nam Kampoe een 18 punten-voorsprong die in de tweede fase werd vergroot naar  43 punten, mede door baunie die het Kampoe-koppel Dara Ramcharan/Sailesh Ga-jadhar gaf aan het Jai Gandhi-koppel Umesh Paltantewarie/Wicky Mathoe-ra. Hierna speelde Kampoe de wedstrijd rustig uit. Kampoe: Ramcharan en Gajadhar scoorden met 51 punten het hoogst bij Kampoe. Bij Jai Gandhi waren dat Jagdiep Beharie en Omper-kash Beharie met 23 punten. Ekta was heer en meester over Trek-kers: 88-64. De basis voor de zege werd reeds in de eerste ronde gelegd nadat Ekta een marge van 18 punten had opgebouwd en die in de tweede fase optrok naar 30 punten. Hoogste score: Ekta: Amiet Khemai/Ramkri-shna Sital  23 punten.  Trekkers: Ru-ben Flier/Jerry Melcherts 21 punten. De competitie wordt op dinsdag   7 au-gustus als volgt voorgezet: SMC-Trek-kers; ‘t Hofje-Sudhar; Kampoe-Mahaan; Shaktie-Pinto Boys en Ekta-Olaria. De stand na 7 speelrondes : 1.Sudhar                              12 pnt 2.Kampoe                           12 pnt 3.Kolibrie                             12 pnt 4.Toppers                            11 pnt 5.Formula           10 pnt 6.Ekta                    10 pnt 7.Victorie                             6 pnt 8.Mahaan                            6 pnt 9.Pinto Boys                       6 pnt 10.Shaktie                           5 pnt 11.SMC                                 5 pnt 12.Palmboys                      4 pnt 13.Olaria                              4 pnt 14.Openbaar Groen        4 pnt 15.’t Hofje                           4 pnt 16.Jai Ghandhi  4 pnt 17.BSamboys                     3 pnt 18.Trekkers                        2 pnt