August 6, 2018


Niet geslaagden krijgen motivatiedag


August 6, 2018

De leerlingen van middelbare scholen die de eindstreep niet hebben gehaald, worden op 6 en 21 augustus gemotiveerd door het Motivatie Instituut ‘MotiefA’. Alvin Roosvelt, voorzitter van de organisatie, vindt het belangrijk dat jongeren die zijn afgewezen toch de juiste tools meekrijgen, om ervoor te zorgen dat ze het komend schooljaar met een positief resultaat het schooljaar eindigen. De leerlingen die vandaag aanwezig waren, zijn afkomstig van de AMS, Lyco en de Scholengemeenschap Kwatta. “We zijn reeds vijf jaar bezig en als we de koppen bij elkaar steken en kijken wat de rode draad is op scholen voor het niet slagen, dan merken wij dat het aan de motivatie ligt. Dat kan komen door huiselijke omstandigheden, de situatie in het land, de situatie op scholen.” De studenten worden tools verstrekt, waarbij ze leren omgaan met teleurstellingen. Wanneer de organisatie eenmaal door heeft, hoe ze omgaan met situaties die zij niet prettig vinden, dan is de volgende stap ze te leren hun doelen te formuleren. En hoe zij die doelen kunnen halen. De organisatie constateert, dat studenten over het algemeen weinig gemotiveerd zijn. Roosvelt zegt dat ongeveer 150 studenten zijn geselecteerd, waarvan 75 hadden aangegeven te zullen participeren. Echter waren slechts 20 studenten aanwezig. Dat geeft volgens Roosvelt aan dat studenten de motivatie nog moeten krijgen. Een stukje redzaamheid ontbreekt nog bij de studenten. “Het is goed dat we investeren als natie en de mensen blijven complimenteren die het uitstekend doen. ‘Balance is key’. Het is dus ook goed, dat zij die het minder goed hebben gedaan, te ondersteunen. Succes is niet vanzelfsprekend!” Onderwijsminister Lilian Ferrier opende de dag met een korte motivatie toespraak. Ferrier sprak de leerlingen toe om zich niet vast te klampen aan het verloren jaar. Het is het jaar van kansen, dus maak zoveel als mogelijk er gebruik van om nuttig bezig te zijn gedurende dit jaar.” De Kaykoesyschool heeft van 0 naar 61% direct geslaagden. De organisatie Motivatie Instituut ‘MotiefA’ heeft in samenwerking met partners, een wezenlijke bijdrage geleverd aan dat resultaat. Het vorige jaar heeft de organisatie de campagne ‘ouders en onderwijs’ gestart om de ouderparticipatie te vergroten. Dit jaar heeft zij gemeend reeds voor aanvang van het nieuwe schooljaar, de kwetsbare groepen te versterken met een training ‘Motivation is the key’. Met dit project tracht de organisatie het aantal vroege schoolverlaters in te dammen en de examenresultaten van het komende schooljaar positief te beïnvloeden.