Maandag 2 juli nationale vrije dag

Maandag 2 juli wordt dit jaar gelijkgesteld aan de zondag. Volgens het ministerie van Bin-nenlandse Zaken (BiZa) is bij wet vastgesteld dat wanneer 1 juli, de dag waarop de afschaf-fing van de slavernij wordt herdacht, op een zondag valt, 2 juli altijd gelijkgesteld wordt met de zondag.
Dit jaar is het 155 jaar geleden dat de slavernij in Suriname afgeschaft werd. Veel organisaties zullen in dit kader een aantal activiteiten organiseren.
De Anton de Kom Universiteit van Suriname zal vanaf vandaag tot en met 23 juni aanstaande, in het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), een conferentie organiseren. De ‘Confe-rence on Slavery, Indentured Labour, Migration, Diaspora and Identity’, wordt georganiseerd door de studierichting Geschiedenis van de Faculteit der Humaniora en het IGSR in samenwerking met het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO).
Het Nationaal Archief Suriname (NAS), de directie van Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en NAKS, Fedrasi fu Afrikan Srananman, de Culturele Unie Suriname (CUS), de Nationale Stichting Hindostaanse Immi-gratie (NSHI) en de Vereniging Javaaanse Immigratie (VHJI), bieden hun ondersteuning aan deze conferentie.
De herdenking van de afschaffing van de slavernij wordt ook wel de Dag der Vrijheden, Keti Koti of Manspasi Dey genoemd.

 

-door Richelle Mac-Nack-

More
articles