June 9, 2018


LANTI KLEM


June 9, 2018

Zullen wij de komende 24 maanden aanhoudend genoegen moeten nemen met stakingen bij cruciale instanties? Instanties die plat gelegd worden, omdat de overheid al maanden haar maandelijke betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Een overheid die er een gewoonte van heeft gemaakt beloften te doen aan mensen en bedrijven die geld van haar moeten ontvangen en die naderhand toch doodgewoon niet nakomt. Er volgt dan weer een staking die voor veel ongerief bij de bevolking zorgt en zaken totaal ontregelt. Lanti maakt dan weer eventjes een aalmoes vrij in de vorm van een reeds lang achterhaalde deelbetaling om de stakers weer voor enkele maanden aan het werk te krijgen. Er is dan wederom tijdelijk een brandje geblust en eventjes rust gekocht. Maar ook die beperkte rust slaat dan na enige tijd weer over in onrust en resulteert in de volgende staking binnen dezelfde sector. Zo zien we dat er voortdurend onrust is binnen de transportsector en wel het openbaar vervoer. De ene busstaking na de andere heeft de bevolking mee te maken en dat heeft alles te maken met het te laat of niet overmaken van afgesproken subsidiebedragen aan de bushouders. Belazerderij, daar is de regering Bouterse kampioen in. Mensen met een kluitje in het riet sturen, daar heeft ze zeer veel kaas van gegeten. Wat ze niet begrijpt, is dat ze met een dergelijke benadering c.q. beleidsvoering langzaam, maar zeker alles kapotmaakt. Bedrijven moeten professioneel en winstgevend kunnen draaien, anders blijven ze zeker niet bestaan en dat geldt zeker voor het openbaar vervoer. Tegenover een goed functionerend openbaar vervoer staat een kostenplaatje waar niet op beknot kan en mag worden. Doe je dat wel, dan stort de zaak langzaam zeker in elkaar. Bussen die niet goed onderhouden kunnen worden, gaan kapot en de eigenaar heeft dan zeker geen geld voor het plegen van een vervangingsinvestering. De regering wenst om puur populistische overwegingen geen tariefsverhogingen toe te staan, maar is ook niet in staat om de subsidie die de zaak draaiende moet houden, op tijd uit te betalen. We hebben het al zovele malen gezegd: de regering Bouterse heeft dit land failliet gemaakt en is zelf ook bankroet, alleen moet ze zelf eerlijk genoeg zijn om dat toe te geven en dat zal ze natuurlijk niet doen. Ze kiest er net zoals bij die despoot in Caracas, ervoor de schuld in de schoenen van derden te schuiven. Zo is het buitenland de schuldige van de financieel-economische misère waar we thans in beland zijn. Straks ga je weer op de Berm moeten vernemen dat Holland ons wenst te vernietigen door 19 miljoen euro van ons in beslag te nemen. Men zal het dan zeker niet over witwassen hebben. En terwijl de bussen staken en mensen op extra kosten worden gejaagd om naar school of het werk te gaan, zien we dat de politie weer zeer onvoldoende of geen brandstof heeft om uit te rukken. Ook is het een schande dat de politie op veel posten gewoon niet over vervoer beschikt. Voor dit probleem zien we niet snel een oplossing, al heeft men plotsklaps besloten een nieuwe korpschef en misschien ook wel een andere politieleiding aan te wijzen. KPS ontbeert naar onze mening het juiste academisch geschoolde kader. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen, want dan wordt men boos binnen de organisatie. Maar de NDP heeft regeermandaat en behoort voor onze nationale veiligheid te zorgen, al slaagt ze daar al jaren bar slecht in. Ook binnen de gezondheidszorg krijg je als Surinamer telkenmale de ene na de andere ellende voorgeschoteld. De regering heeft er noodgedwongen voor gekozen zoveel mogelijk mensen in het armlastige SZF te stoppen. Recentelijk moesten ook de militairen daaraan geloven. Een gewapende macht die vanaf de koloniale tijd gebruik kon en mocht maken van een vrije geneeskundige behandeling. Voor de radiologische klinieken en hun inflatoir gecorrigeerde betalingen, heeft de NDP-regering van Bouterse tot nog toe geen gedegen oplossing kunnen aandragen. Zulks vermoedelijk, omdat er ook hiervoor geen geld is. Het SZF kan dan ook geen volledige garantie bieden voor radiologische behandelingen als de patiënt niet zelf de grote bedragen kan ophoesten. De overheid verstrekt aan personen en instanties reçu’s die zuiver comptabel een uitbetaling tot gevolg zouden moeten hebben. Duizenden lopen thans met deze ontvangstbewijzen rond en kunnen hun geld al maanden of jaren niet ontvangen, want Hoefdraad na moni of betaalt uit aan wie hij wil. Als je politiek andersdenkend bent of als NDP onvriendelijk wordt aangemerkt, dan wordt je openlijk door Hoefdraad gepest en kan je naar je geld fluiten. Maar er zijn nog altijd van die NDP wetgevende volksverlakkers die ons willen doen geloven, dat het momenteel beter gaat en dat we economische groei ondervinden. Bij economische groei moet je toch op zijn minst in staat zijn de politie van brandstof te voorzien? Voor Keerpunt is het duidelijk, de zaak zit helemaal klem en men is niet in staat nog op een verantwoordelijke wijze door te regeren. Geen wonder dat de ministers uit het kabinet dokken en bijna voltallig wegblijven uit de vergaderzaal van DNA bij openbare zittingen. Wat moet zo een minister eigenlijk komen vertellen als hij eigenlijk voortdurend geld moet ontberen om degelijk beleid te maken? Wegblijven is dan ook de enige oplossing om niet voor paal gezet te worden binnen het college.