June 2, 2018


RISICOVOLLE VALUTA


June 2, 2018

Tot enkele weken geleden werd je als een ‘lord’ gezien als je over veel euro’s de munteenheid van de Europese Unie, beschikte. En dan maakte het niet uit om welke coupures van dit vreemde geld het ging. Mensen die over bankbiljetten van 200 en500 euro beschikten, beseften in onvoldoende mate dat deze steeds moeilijker gebruikt zouden kunnen worden bij betalingen in het buitenland en overmakingen. Binnen de Europese Unie heeft men niet zo lang geleden besloten deze grote coupures dan ook uit de roulatie te halen en ze niet meer bij te drukken, omdat men tot het besef was geraakt, dat er door criminelen misbruik werd gemaakt van eurobriefjes van 200 en 500. Maar ook in Suriname zijn deze grote coupures op legale en illegale wijze beland en zal je als bezitter moeten bewijzen hoe je eraan bent gekomen. Door de inbeslagname van 19 miljoen euro onlangs door de Nederlandse douane van een bezending baar geld aan euro’s, afkomstig uit een bezending van onze Centrale Bank, heeft zich een daling in de wisselkoers op onze geldmarkt voorgedaan. Geldovermakingen van een Surinaamse valutabank naar een bank in bijvoorbeeld Nederland, gaan al enige tijd moeilijk en zijn nu door de 19 miljoen euro nog moeilijker geworden . In Europa en de Verenigde Staten van Amerika, staan Suriname en andere landen in het Caribisch gebied, allang op een verdachtenlijst van landen die zich bezighouden met witwaspraktijken en dat is de hoofdreden dat men ons zeer nauwlettend in de gaten houdt en overmakingen van grote bedragen in vreemde valuta niet vertrouwt. Dat we niet langer vertrouwd worden, heeft alles te maken met de enorme drugstransporten en de daarbij horende vangsten die vanuit Suriname richting West-Europa hebben plaatsgevonden en dat bij deze grootschalige vangsten, natuurlijk ook het witwassen van drugsgelden behoort. Inmiddels zijn berichten in de media verschenen dat een groot deel van de 19 miljoen euro dat door de Nederlandse douane is geconfisqueerd, afkomstig van lokale cambio’s, aan onze valutabanken was verkocht. Het is daarbij niet uitgesloten dat de cambio’s niet helemaal kunnen verklaren waar dat geld van afkomstig is en dat doet natuurlijk de argwaan bij de Nederlandse autoriteiten alleen maar toenemen. Het is bekend dat veel bezitters van bijvoorbeeld onroerend goed, hun huurpenningen in euro’s wensen te ontvangen. Ook percelen en woningen in de verkoop, werden in euro’s afgerekend. Dat geld vertegenwoordigde en betekende voor velen die roerend en onroerend goed verhandelden, een bepaalde zekerheid. Nu het steeds moeilijker wordt door de ingewortelde invloed in dit land van de misdaad, wordt het heel moeilijk de verkregen middelen weer in het officiële circuit, met name de westerse wereld te krijgen. Het zal ons dan ook niet verbazen, dat de euro een minder gewilde munteenheid zal worden. Bonafide zakenlieden die gemakkelijk kunnen verklaren hoe ze aan het Europese geld komen, zullen daar natuurlijk minder last van ondervinden. De Surinaamse overheid heeft wel de enorme taak erop toe te gaan zien dat het witwassen van crimineel geld bestreden en tegengegaan wordt. Ook binnen het bankwezen zal men de bankschroeven moeten aandraaien en erop letten dat criminelen hun drugsgeld niet naar binnen kunnen sluizen. Alleen dan zal men ons vanuit het buitenland niet meer als high risk nation gaan zien. De mensen die voortdurend met witwaspraktijken doende zijn, zullen dan nog slechts via geldsmokkel zaken kunnen doen. Voorlopig zal het bezit van grote hoeveelheden aan euro’s voor de bezitter verlies opleveren zolang de wisselkoers een dalende trend blijft vertonen ten opzichte van dollar en SRD.