June 2, 2018


VERNIELEN IS GEEN KUNST


June 2, 2018

Het is weer zover. De zoveelste dure vernieling van het Onafhankelijkheidsplein zal op aanstaande dinsdag gestalte krijgen. De regering Bouterse is er sinds haar aantreden debet aan dat ons mooiste plein naar de bliksem is geholpen. Eerst werd er een afzichtelijk vlaggenplein neergezet om indruk te maken tijdens een EU-ACP conferentie die toevallig in ons land zou worden gehouden. Daarna werd het geheel nog meer geweld aangedaan door afschuwelijke bloempotten langs de wegen bij het plein te plaatsen. Het ene na het andere feest werd op het Onafhankelijkheidsplein georganiseerd en de grasmat werd totaal platgetrapt. Als deel van de chaos parkeerden asociale figuren massaal hun voertuigen op de grasmat. Op een bepaald moment werd als een soort van afleiding, het plein gesloten om aan rehabilitatie van het plein te werken. Doodgewoon belazerderij want de rehabilitatie stelde totaal niets voor. Na het beëindigen van de Ramadhan in 2017, mochten de belijders van de islam niet op het plein bidden en moesten naar het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, maar tot verbazing werd aan andere groepen die aan de vicepresident gelieerd zijn, wel toestemming verleend op het plein te komen. Dit is thans weer het geval, de regering heeft opnieuw toestemming verleend tot verdere vernieling van het Onafhankelijkheidsplein. Naar het schijnt heeft de vicepresident hier weer een behoorlijke vinger in de pap. Het is heel gemakkelijk en snel iets te vernielen of af te breken, maar het herstel duurt vaak veel langer en is veel kostbaarder en dat heeft deze regering nog steeds niet begrepen.