LAND VOL OPPORTUNISTEN

Meerdere malen hebben politici bewezen dat zij niet in het belang van het volk werken, maar een plek in de regering proberen te bemachtigen zodat ze hun eigen belangen en die van familie en vrienden kunnen behartigen. De beëdiging van nieuwe ministers afgelopen woensdag, is daar ook een voorbeeld van. Mensen die eerst niets te maken wilden hebben met regering Bouterse, zetten al hun bezwaren overboord. Met de beëdiging van Stuart Getrouw zien we ook dat iemand die dichtbij een van de politieke machthebbers is, gemakkelijk binnen kan komen. Als we als land zo een koers blijven aanhouden, zullen we moeilijk uit deze situatie geraken. Hopelijk beseft het volk dat het ook macht heeft en verzuimt het niet om naar de stembus te gaan. In 2020 moeten we als bevolking voorkomen dat corrupte gasten het bestuur van het land overnemen. Men moet niet geloven in gouden bergen, maar kritisch luisteren naar de plannen die politici willen verwezenlijken. Er zijn leiders nodig die het land vooruit willen brengen en die willen werken voor het geld dat ze verdienen. De eerstvolgende regering zal het zeker niet gemakkelijk hebben met alle fouten die nu gemaakt worden. Zij zal had moeten werken om niet alleen de corruptie te bestrijden, maar zeker ook de denkwijze van mensen die min of meer beïnvloed zijn door de corruptieve praktijken die zich hebben voorgedaan, positief moeten veranderen. Hoewel dit niet alles omvat dat veranderd moet worden, zal het toch een van de belangrijkste aspecten zijn die een beter toekomst voor het land en volk kan betekenen.

More
articles