February 6, 2018


Ouders laten zorg kinderen te veel over aan leerkrachten


February 6, 2018

Het komt nogal eens voor dat kinderen geslagen worden op school, waarbij zij tot frustratie van de ouders, letsels oplopen. NPS-parlementariër Patricia Etnel, zegt dat een pedagogische tik wel geoorloofd is, echter is ze van mening dat kinderen niet zodanig geslagen mogen worden dat zij letsels en een trauma eraan overhouden. Een pedagogisch tikje zou volgens haar kunnen op het moment dat het kind niet wil luisteren, maar dan wel met de hand. Etnel wijst erop dat kinderen van tegenwoordig vaak niet willen luisteren, ook laten ouders de opvoeding van het kind te veel over aan de leerkrachten met alle gevolgen van dien. Volgens Etnel krijgen de leerkrachten vaak genoeg de schuld als er iets mis is gegaan, ze benadrukt dat er een goed onderzoek moet komen in dergelijke gevallen. Ook moet er een systeem gehanteerd worden van belonen en straffen. Er moet volgens haar dan nagegaan worden hoe kinderen het best gestraft kunnen worden binnen het onderwijs. Etnel ziet straffen als de beste oplossing om kinderen iets af te leren, het is volgens haar een norm om kinderen te vormen. “Want als je slaat, ie no sab sa je naki”, benadrukt ze. Ook moet er volgens haar veel meer gedaan worden op het gebied van belonen. Ze is van mening dat er weinig daaraan wordt gedaan. “In Suriname weten we de kinderen wel te straffen, maar we belonen ze niet als zij iets goeds doen”, haalt de parlementariër aan. Naast deze aspecten moet er volgens haar ook gekeken worden naar de thuissituatie van kinderen en wat houders hanteren als opvoedingsnorm. Om in het vervolg problemen met kinderen te voorkomen die probleemgedrag vertonen, vindt Etnel dat de betrokkenheid van ouders meer in beeld moet worden gebracht. Ze vindt het nodig dat ouders participeren als het aankomt op het gedrag van hun kinderen op school. Daarnaast is zij ook van mening dat leerkrachten getraind moeten worden over hoe zij om moeten gaan met probleemgevallen. Ze benadrukt dat de klassen binnen het basisonderwijs nog altijd veel te groot zijn. Klassen met bijvoorbeeld 30 leerlingen zorgen ervoor dat leerkrachten volgens haar sneller gefrustreerd raken. Ook zegt zij dat de zorgcoördinatoren op scholen meer in beeld moeten komen, zodat de leerkrachten beter kunnen inspelen op kinderen met probleemgedrag. Etnel blijft benadrukken dat een kind gevormd wordt door de ouders en leerkrachten. door Richelle Mac-Nack