February 7, 2018


Organisatie


February 7, 2018

Dagelijks heerst er een drukte van jewelste op de stoepen van het Staatsziekenfonds (SZF). De toeloop staat in verband met de aanvraag en de verlenging van de basiszorgkaarten. Tussen de wachtenden staan zwangere vrouwen, moeders met peuters, seniorenburgers en minder validen.De Raad van Ministers had besloten dat de basiszorg voor Surinamers van 0-16 jaar en 60-plus tot minstens eind december 2017 gegarandeerd zou zijn. Om in aanmerking te komen voor de verlenging van de verzekering, moesten de verzekerden zich met hun kaart aanmelden bij het SZF. Dat kon tot uiterlijk 30 juni 2017. Van de verzekerden die zich na 30 juni 2017 bij het SZF aanmelden, zou de BaZo-verzekering onherroepelijk vervallen.De zes maanden tussen juni en eind december, zou de regering gebruiken om de BaZo-verzekering in haar nieuwe vorm juridisch goed te organiseren. Wij kunnen niet zeggen dat we iets hebben gemerkt van de juridische organisatie. Alles wat wij zien, is dat er steeds meer problemen komen in de gezondheidsector. Alleen om stemmen te winnen, heeft de overheid een belofte gedaan, die vandaag voor grote chaos heeft gezorgd. Het uitgangspunt van regering is dat elke ingezetene moet kunnen beschikken over een basiszorgverzekering. De staat zal deze verzekering betalen voor degenen die daartoe niet zelf in staat zijn. Goed dat de overheid de verzekering wil betalen voor hen die dat niet kunnen, maar deze mensen moeten wel gescreend worden. Dat gebeurt ook, maar dat kost wel geld, wat de overheid niet heeft. Het idee van de overheid om iedereen tussen 0-16 en 60-plussers vrije gezondheidszorg aan te bieden, is mooi, maar de financiën daarvoor moeten wel toereikend zijn.