VMS dreigt samenwerking met SZF op te zeggen

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS), dreigt de samenwerking met het Staatszieken-fonds (SZF) per 1 februari op te zeggen als er geen oplossing komt in het geschil dat is ontstaan tussen het SZF en de VMS. Dit zei de voorzitter van de VMS, Pieter Voight, vandaag tijdens een persconferentie in het VMS-gebouw aan de Picornistraat naar aanleiding van een communiqué dat de VMS gericht heeft aan het SZF op 11 januari. De VMS-leden wachten een reactie van het SZF af. De VMS wil morgen om de tafel gaan zitten. Voight zei dat de VMS voor vandaag was uitgenodigd, maar zei dat dit door de persconferentie niet zou lukken, omdat de leden na de persconferentie weer aan het werk gaan. Hij heeft aan SZF-directeur Rick Kromodihardjo laten weten, dat de VMS bereid is morgen om de tafel te gaan zitten om te komen tot een oplossing. Patiënten die acuut hulp nodig hebben, zullen behandeld worden. Gevallen waarbij medisch ingrijpen niet noodzakelijk is, zullen op een later tijdstip geholpen worden. De patiënten kunnen ook ervoor kiezen om particulier behandeld te worden. De VMS zegt niet in gedrang te komen met de eed die zij afgelegd heeft, omdat zij patiënten die acuut hulp nodig hebben, onvoorwaardelijk zullen helpen.

Voight gaf aan dat de medici deze stap hebben genomen om verder uithollen van de zorg te voorkomen.

Volgens hem is het een noodzaak geworden dat medici mensen helpen die acuut hulp nodig hebben, gezien de schaarse medische gebruiksmiddelen. Volgens Voight gaat het bij de VMS niet om het geld, anders had zij al sinds 2011 stappen ondernomen. Het SZF heeft  vanaf 2011 achterstanden. Het SZF heeft zich ook niet gehouden aan de gemaakte afspraken om de achterstallige betalingen in te lopen. De VMS kan zich ook niet terugvinden in de uitspraken van de minister van Volksgezondheid in het parlement, waarbij hij aangaf, dat 40-50 procent van het geld in de gezondheidszorg wordt besteed aan de uitbetaling van medici in ons land. Voight zei dat dit niet op waarheid berust, het gaat om 20 procent, wat volgens hem een normale zaak is. Hij voerde aan dat het probleem binnen de zorg is ontstaan door het overhaast invoeren van de  basiszorgverzekering. Hij benadrukte dat het niet de medici zijn die gijzelaars zijn, maar de regering die ondanks dat ze weet dat de tarieven de kosten binnen de zorg niet kunnen dekken,  deze toch nog hanteert.

De VMS gaf aan dat het geen zin heeft om elkaar zwart te maken, beide partijen moeten juist om de tafel gaan zitten om te komen tot een oplossing. Opmerkelijk was dat de VMS niet weet hoeveel de achterstanden zijn die zij moet ontvangen van het SZF. De ondervoorzitter van de sectie Specialisten, I. Fakkel, zei dat medici het zo druk hebben met hun werk, waardoor zij geen zicht hebben op wat zij moeten ontvangen. Hij zei dat sinds de komst van BaZo, er niet meer gespecificeerd wordt door de verzekeringsmaatschappijen waarvoor er gestort wordt. Hij erkende dat medici tot nu toe misleid zijn door de verzekeringsmaatschappijen. Ook is het voor hen niet duidelijk hoe er wordt afgerekend. Fakkel zei dat het tijd wordt dat medici hun administratie beter gaan bijhouden. Voor nu is niet te controleren waarvoor zij betaald worden en het is ook niet duidelijk waarom er bijvoorbeeld minder wordt uitbetaald. Op de vraag van journalisten of artsen niet te veel verdienen, zei Voight dat overal ter wereld mensen denken dat artsen veel verdienen. Volgens hem moeten wij ons afvragen wat veel is. Hij legde uit dat het moeilijk is aan te geven of artsen wel of niet veel verdienen, omdat elke specialist weer in een ander tarief valt. Voight gaf aan, dat het beter is om over te gaan naar een vast tarief voor medici. De VMS heeft ongeveer anderhalf jaar geleden het SZF gevraagd naar zijn jaarverslag om de cijfers te kunnen controleren, maar heeft tot op heden geen reactie ontvangen.

-door Johannes Damodar Patak –

 

 

More
articles