Luku fa buurman eyfon en vrouw!

Drama en sensatie, want een vrouw is weer mishandeld door haar partner of ex-partner. Na zo’n bericht in de media volgt een regen van commentaar op social media, of het wel terecht of onterecht was dat die vrouw een pakslaag kreeg van haar partner.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) onder valt, dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw, spant zich in om gendergelijkheid te bewerkstelligen en geweld tegen vrouwen te elimineren. Dit omdat geweld tegen vrouwen wereldwijd, dus ook in ons land, elke dag plaatsvindt en voor veel vrouwen een belemmering vormt om optimaal te functioneren in huis en in de samenleving. Daarnaast is het een schending van de fundamentele rechten van vrouwen en meisjes op het gebied van veiligheid en lichamelijke en mentale gezondheid. Het gaat hierbij om verschillende vormen van geweld, zoals: lichamelijk geweld, seksueel geweld en psychologisch geweld in zowel het privé- als openbare leven. Enkele voorbeelden: mishandeling, verkrachting, seksueel misbruik, mensenhandel, gedwongen prostitutie, ontvoering, seksueel molest op de werkvloer.

Helaas is er naar mensenhandel en gedwongen prostitutie nog geen onderzoek gedaan, maar diverse krantenberichten hebben dit probleem wel onder de aandacht gebracht. Denk maar aan de jonge meisjes die onder valse voorwendselen naar het binnenland (goudvelden) worden gelokt, om daar aan gedwongen prostitutie te doen. Ook meisjes uit ons buurland Guyana zijn slachtoffer van mensenhandel in Suriname. Nieuwsartikelen over Chinezen die in Suriname onder omstandigheden leven die gelijk staan aan slavernij, lichten een tipje van de sluier op over mensenhandel onder deze groep. De meest voorkomende vorm van geweld tegen vrouwen, is huiselijk geweld. Huiselijk geweld werd jarenlang beschouwd als een privézaak, waar de staat en het gerechtelijk systeem zich niet mee moesten bemoeien. Toch is huiselijk geweld niet enkel een schending van het fysieke en psychologische welzijn van de betrokken vrouwen, en bijgevolg een directe aanslag op hun mensenrechten, het is ook een misdrijf. Statistieken tonen aan dat een vrouw meer kans heeft om geslagen, aangevallen en zelfs gedood te worden door haar partner of ex-partner, dan door enig ander persoon. Aangezien geweld tegen vrouwen een sociale, economische en medische impact heeft, niet alleen op het slachtoffer, maar op de gehele samenleving, is het van belang dat u niet aan de zijlijn blijft staan.

Roep niet vanuit uw raam: ‘Luku fa buurman eyfon en vrouw!’, maar onderneem actie! U kunt bijvoorbeeld de politie (anoniem) bellen. Blijf niet zwijgen, doorbreek de stilte en lever een bijdrage om het geweld dat vrouwen wordt aangedaan een halt toe te roepen.  Maandelijks wordt wereldwijd op de 25ste middels de heldere kleur oranje aandacht gevraagd voor dit geweldsvraagstuk. Deze dag wordt ’Orange Day’ genoemd. Oranje is het symbool voor de strijd tegen het geweld dat vrouwen en kinderen wordt aangedaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept de samenleving op om een standpunt in te nemen tegen geweld.

Kleur je omgeving oranje en stop geweld tegen vrouwen!

More
articles