Frans-Guyana: Intimidatie vanwege de gendarmerie

De protestmanifestaties in Frans-Guyana is nu al een volle maand gaande en hoewel er hier en daar nog onduidelijkheid heerst over het wel of niet doorgaan van het protest, schijnt Parijs nog geen oplossing te hebben gevonden voor de problemen in zijn gebiedsdeel. Maar naar aanleiding van enkele klachten van buurtbewoners, die voornamelijk kleine ondernemers zijn, heeft de gendarmerie ingegrepen. Het optreden van de gendarmerie lijkt in het voordeel te zijn van de ordehandhavers.

De laatste dagen zijn er 32 klachten geweest over de wegversperringen die al een maand lang alles ontregelen in Frans-Guyana. Met de bedoeling de verkeersaders vrij te maken, hebben de leden van de gendarmerie ingespeeld op die klachten. Eric Vaillant, de procureur van de Franse republiek, heeft opdracht gegeven aan de gendarmerie om bij alle wegversperringen de identiteit van de aanwezige personen te noteren en de kentekennummers van alle voertuigen te registreren.

Tegen 07.00 uur in de ochtend op vrijdag 14 april werd de eerste controle uitgevoerd door dertig politieagenten en veertig gendarmes op de bekende rotonde van Suzini bij Rémire-Montjoly. De operatie heeft een half uur geduurd en is rustig verlopen. Maar de actie was wel intimiderend. Er is nog geen informatie versterkt over de gevolgen van de operatie; volgens de wet kan het opzettelijk versperren van de weg gepaard gaan met een gevangenisstraf van 2 jaar, een boete van 4.500 euro en het intrekken van de rijbewijs voor de periode van 3 jaar. Of de wet zal worden toegepast, is nog een vraag. De politie houdt die informatie geheim. Mogelijk is dat de acties uitsluitend bedoeld waren voor de periode van de paasvakantie. De actievoerders hebben namelijk besloten, om alle wegversperringen op te heffen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat alle containers in de haven snel zijn ingeklaard om de winkels te kunnen bevoorraden. Levensmiddelen en medicijnen zaten er onder andere in de driehonderd containers van de haven Degrad-des-Cannes, alsook in duizend containers die in andere havens vast zaten.

More
articles