February 24, 2017


REGERING NEEMT BASISZORG NIET SERIEUS


February 24, 2017

De regering heeft de kwestie basiszorgverzekering niet serieus genomen. Dat blijkt uit de hoorzitting van de Zorgraad onlangs. Daar waar de knelpunten en oplossingsmodellen besproken worden, hebben functionarissen van belangrijke overheidsinstanties die betrokken zijn bij de uitvoering van de basiszorgverzekering, verstek laten gaan. Men kwam gewoon niet opdagen. De kwestie basiszorg heeft vanaf het begin heel veel problemen gekend en nog steeds kleven er heel wat hoofdbrekens aan dit vraagstuk. Juist wanneer er een forum gecreëerd wordt laten overheidsfunctionarissen het afweten. De ministeries van Arbeid, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling, zouden deze meeting moeten bijwonen, maar doen dat niet. Naar verluidt was het BOG ook niet aanwezig. Dat ministers wel eens een drukke agenda kunnen hebben, is te begrijpen, maar deze instanties zouden zich best wel kunnen laten vertegenwoordigen. Of er intern iets speelt, is niet duidelijk. Het kan ook zijn dat men helemaal geen heil ziet in de zorg, omdat in de praktijk nu is gebleken dat nu alles onder het SZF valt, deze verzekerden een tweederangs behandeling krijgen. Het bijbetalen voor medicijnen is geen vreemd verschijnsel. Burgers hebben ernstige moeite hiermee en vinden het ook een rompslomp om te declareren, omdat je veel meer geld uitgeeft aan tijd en kosten alvorens je je geld terugkrijgt. De Zorgraad is nu belast met het toezicht op en de handhaving van de Wet Nationale Basiszorgverzekering. De onderraad en andere gezondheidsinstanties zouden aanwezig moeten zijn om zich te informeren. In dit kader zou de vicepresident ook aanwezig moeten zijn. Die was in geen velden of wegen te bekennen. De basiszorg zou, naar zeggen van ex-vicepresident Robert Ameerali, ruim 1, 2 miljard SRD kosten. De overheid neemt 75 procent daarvan voor haar rekening. “Het is heel belangrijk dat de geldstromen zichtbaar worden gemaakt. Hoeveel ontvangt het SZF op basis van de premie, groot SRD 135? Wat komt ten goede van de andere verzekeraars? De particuliere verzekeraars dringen aan op tariefaanpassing, de premies zijn vastgesteld op basis van de deviezenkoers voor de devaluatie van de SRD. Tot nu toe is alles hieromtrent erg onduidelijk. Vanaf de introductie hiervan tijdens de vorige regering, was al duidelijk dat dit een grote hap zou kosten en was het niet duidelijk hoe de financiering zou plaatsvinden. Ook is de zaak weggehaald van Self Reliance die de verzekeraar was en is alles overgeheveld naar het SZF. Ook hier blijken zaken heel stroef te verlopen. Hoe lang de perikelen omtrent deze zaak nog gaan duren, is onduidelijk, omdat burgers die van de basiszorg gebruik maken, in onzekerheid leven. Ook dienstverleners eisen hun deel en zien het onder de huidige omstandigheden niet echt zitten. Een forum zoals dit, is naar onze mening een goede gelegenheid om alles open en bloot op tafel te leggen zodat de basiszorg een succes wordt ten behoeve van de hele gemeenschap. Echter bekruipt ons een ander gevoel wanneer de belangrijkste instanties het laten afweten tijdens zo een meeting. Valt er soms iets te verbergen?