Voorzitter van DNA wil haar mening opleggen

Dankzij de nationale pers heb ik enkele da-gen terug heftige discussies kunnen volgen tussen de voorzitter van DNA, mevrouw J. Simons en het parlementslid G. Rusland.
Ik kan mij niet indenken hoe de voorzitter van het parlement de spreker haar zienswijze wilde opleggen. Keer op keer zei mevrouw de voorzitter het volgende: “Wilt u uw zienswijze terugnemen?”Het lid G. Rusland (een goed geschoolde parlementariër met een doctorsgraad) bleef bij zijn zienswijze en is niet gezwicht voor de voorzitter van het parlement. Uiteindelijk heeft mevrouw de voorzitter de vergadering geschorst en na de schorsing is het lid Rusland doorgegaan en heeft zijn zienswijze bevestigd.

Het parlement is een poppenkast
De voorzitter van de NDP heeft in het verleden het parlement betiteld als een poppenkast. Het gedrag van de huidige voorzitter van het parlement, zal maken dat het parlement werkelijk een poppenkast wordt.
Ik heb nog vertrouwen in de parlementaire democratie en daarom moeten de democraten in het parlement ervoor zorgen dat het parlement geen instrument wordt van welke regering dan ook. Het parlement moet geen instrument worden van een politieke partij die de meerderheid in dit orgaan heeft.
De parlementariër dr.G.Rusland heeft enkele dagen terug in het parlement bewezen dat ook de voorzitter van de parlement zich aan de regels van het college moet houden.
Zij is vandaag voorzitter, maar over een paar jaar hebben wij een andere voorzitter.

De slechtste parlementsvoorzitter
Ik volg de politieke ontwikkelingen al meer dan 46 jaar op de voet. De debatten in het parlement heb ik in het verleden live ge-volgd, door vaker fysiek in de vergaderzaal aanwezig te zijn. Het was een lust om naar gerespecteerde, geschoolde, beschaafde volksvertegenwoordigers, zoals prof. Frits Mitrasing, prof. Coen Ooft, ir. Geoge Hindorie, mr.dr.drs. Jnan Adhin, drs. Hans Prade, de hoofonderwijzer Emile Wijntuin, dr. Nannan Panday, dr.ir. Essed en anderen te luisteren die kennis van zaken hadden.
Ik heb een aantal parlementsvoorzitters na 1987 meegemaakt, zoals: Jagernath Lach-mon, Marijke Djwalapersad, Salam Somo-hardjo, Ramdien Sardjoe. Zij hielden zich aan het ordereglement van het parlement.
Zij gingen niet in discussie met de sprekers. Als voorzitter van het parlement moet je erop toezien dat op een beschaafde manier vergaderd wordt. De huidige voorzitter van het parlement, mevrouw J. Simons, etaleert een gedrag dat afkeurenswaardig is.
Ter illustratie geef ik enkele voorbeelden, zodra iemand een punt van orde maakt en dit punt bij haar niet in goede aarde valt, zegt ze doodleuk: “Ik heb uw punt van orde begrepen en de microfoon wordt direct uitgeschakeld.”
Wat een mentaliteit van een voorzitter van het hoogste College van Staat.
Zodra een goedgeschoolde spreker zijn betoog onderbouwt met documenten uit het verleden, wordt de persoon geïnterrumpeerd met de opmerking:“U bent buiten de orde, u moet bij het onderwerp blijven.”
Als de spreker het niet eens is met haar zienswijze, gaat zij onmiddellijk met de spreker in discussie en daarna wordt de mi-crofoon uitgemaakt. De parlementariërs krijgen nauwelijks ruimte onder deze voorzitter om de precaire situatie van het land te be-spreken
.
De debatten in het Guyanese parlement
Dankzij de moderne communicatie kan ik ook de debatten in het Guyanese parlement op You Tube volgen. De voorzitter van het Guyanese parlement,Barton Scotland,gaat niet in discussie met de leden.
De leden mogen hun mening geven; de leden mogen hun visie presenteren. De voorzitter luistert heel aandachtig en maakt ook geen op- en aanmerking om de sprekers uit hun balans te halen. Zolang de leden binnen de perken van de beschaving blijven, mogenzij zonder onderbreking hun betoog houden.

De Grondwet van 1987 heeft het parlement gedegradeerd
In 1987 is een nieuwe grondwet aangenomen. In artikel 61 lid 2 staat het volgende: ‘Personen, die zich in een district kandidaat hebben gesteld ter verkiezing tot afgevaardigde naar De Nationale Assemblee moeten in het desbetreffende district wonen en hun hoofd- of werkelijk verblijf aldaar hebben en wel gedurende twee jaren voorafgaand aan de verkiezingen’. Suriname is een klein land en de intelligentsia is in Paramaribo woonachtig. Vaker is het heel moeilijk een geschikte persoon te vinden om kandidaat te worden. Dit artikel moet zo snel mogelijk uit de grondwet verdwijnen.
Een volksvertenwoordiger is niet alleen voor een district, maar voor het hele land, vandaar de naam De Nationale Assemblee.

Hardeo Ramadhin

More
articles