KRIJGEN CRIMINELEN DE OVERHAND?

Krijgen rovers en moordenaars de overhand in dit land? Zijn de gewapende machten niet langer in staat of bereid de burgerij de gewenste en  verwachte bescherming te bieden? Het onbehagen binnen de gemeenschap neemt gestaag toe naar aanleiding van de vele berichten over gewapende roofovervallen in bedrijven en woningen en de maar oplopende diefstallen in het gehele land. Je kan je auto niet meer met een gerust hart voor een korte periode ergens laten staan, omdat bij terugkeer je ook geconfronteerd kan worden met een ingeslagen zijruit en alles eruit gestolen is. Criminelen verplaatsen zich thans in voertuigen en doen aan verkenning vooraf, voordat er wordt toegeslagen. Of je huis nou wel of niet van diefijzer, veiligheidscamera’s of razor wire op de schutting is voorzien, de misdadigers bereiden zich thans heel goed voor op de overval en weten vooraf precies op welke wijze en hoe snel ze hun slachtoffers moeten belagen. Het geweld dat dan bij de meeste gewapende roofovervallen plaatsvindt, is buitensporig, zoals we ook weer hebben kunnen zien het afgelopen kerstweekend waarbij twee doden vielen. Een van de slachtoffers behoorde tot een gewapende macht en wenste zijn zoon die bedreigd werd door een rover, te beschermen . Het zoveelste slachtoffer dat door meedogenloze criminelen werd aangevallen in zijn woning. Dagelijks melden de media dit soort halsdelicten in ons land en het is alsof de politie bijgestaan door militairen, de zaak helemaal niet meer in de hand heeft. Supermarkten zijn veelal het slachtoffer en het is dan ook geen wonder dat een Chinese ambassade meer aandacht van de autoriteiten vraagt voor de in opmars zijnde criminaliteit. Wanneer we als overheid dan ook mededelen niet in staat te zijn om op korte termijn de misdaad de kop in te drukken, dan geef je een signaal aan deze misdadigers weg dat ze vrijer te werk kunnen gaan. De burgerij voelt zich thans steeds meer vogelvrij en weet zich geen raad, omdat hulp tegen rovers en inbrekers na melding veel te laat arriveert. Het is dan ook geen wonder dat bij de bevolking misnoegen heerst over de huidige toestand en men de schuld bij de regering en haar beleid zoekt. Leden van de regering , hun familie, kennissen en vriendenkring, genieten wel bescherming en bewaking. Daar is wel voor gezorgd en daar worden bijvoorbeeld leden van het Nationaal Leger voor misbruikt. Neem nou dat project aan de Ringweg, dat niet anders is dan een woningbouwproject van NDP-gelieerden en -sympathisanten die voor koopwoningen in aanmerking zijn gekomen. Deze woningen die door Chinezen in elkaar worden gezet, zijn aanmerkelijk goedkoper dan andere huizen en het merkwaardige is, dat het een project is dat vrijwel alleen door NDP’ers en aanhangers van die partij wordt bezet. Voor de bewoners van het nog niet helemaal voltooide project, is er wel militaire bewaking en dan wel tegen een maandelijkse vergoeding van SRD 50,- per woning, dus bepaalde mensen worden bewaakt met automatische wapens van Staat en weer anderen kunnen doodgeknuppeld of doodgeschoten worden, omdat daar de beveiliging helemaal niet meer functioneert. Is dit de manier waarop deze regering van meneer Bouterse een gemeenschap denkt te beveiligen? En dan te bedenken dat ons in 2010 werd beloofd dat er geen diefijzer meer voor de ramen nodig zou zijn als de NDP aan de macht zou komen. Nou, we hebben het wel geweten. Het gevoel van onveiligheid is nog nooit zo groot geweest en ze hebben er bij deze regering helemaal geen antwoord op. Is gewoon een kwestie van oorzaak en gevolg. De oorzaak van dit alles is, dat de regering de economie heeft stuk gemaakt en de verpaupering van dit volk steeds meer tot uiting komt. Het gevolg van steeds ernstiger wordende armoede is een stijgende criminaliteit en dat ondervinden we thans allemaal maar al te goed. Over enkele dagen stappen we het jaar 2017 in en slechts weinigen zijn optimistisch gestemd over wat komt in het nieuwe jaar. De tekenen zijn er levensgroot dat het zeker niet beter zal zijn dan het afgelopen jaar. En juist omdat wij weten dat er sprake zal zijn van een negatieve groei van onze staatshuidhouding, dient de regering ervoor te zorgen dat ze het gevoel van veiligheid doet toenemen, want zoals de zaak zich thans ontwikkelt, kan er slechts sprake zijn van grote verontrusting.

More
articles