Justitia Pietas Fides MMMXI

– GW. Het is best binnen bereik, dat er een grondwetswijziging kan gaan plaatsvinden. Met Sapoen en Chitan…, ‘very close to call’. Wel mag men gelijk meenemen, dat de onderhandelingen binnen allerlei verzamelingen aan denkers en ontspoorde militairen, in de jaren 1984 tot aan het referendum en de verkiezingen op 25 November 1987, heel wat voeten in de aarde heeft gehad. Paranoia was bij de militaire leiding van weleer, knap binnengedrongen en wortel geschoten in het mulle sediment. Het gegeven giga-volksmandaat, dat op 25/26 November 1987 werd gegeven…, wilde helemaal niet zeggen, dat het land in veiliger vaarwater was gebracht. Temeer ene Brunswijk en zijn jungleterreur, sinds 1986 of eerder de boel bij de pitten had. Het Front bovendien niet tot arrestatie van moordenaars overging en een vrijbrief voor een Graanoogst – coup op 24 December 1990 daarvan climax vormde. In de terugval voor gewenste democratische normen en waarden, zich binnen iets meer dan drie jaren grof manifesteerde in de Kerstnacht. Het land is op dit moment nog steeds niet veilig of beveiligd, in een rustige haven geloodst. Een Grondwet betekent nog helemaal niet, dat ondemocratische elementen en lichtgeschooldeN, het hoofd willen buigen voor wat de meerderheid van de Surinaamse samenleving, nou eigenlijk wil. Wat in de jaren tussen 1984 en 1987 werd bereikt, was in ieder geval ‘…one hell of a job under the gun…’. Het wijzigen van de huidige Grondwet, zal daarom ook nadrukkelijk moeten worden gevolgd en de tekst van Polanen, per ommegaand bekend moeten worden gemaakt. De geintjes vanuit militaire zijde ten paleizen vertoond…, in het jaar 1987 en wel op het eind van alle onderhandelingen of een Graanoogst – coup in 1990 erover heen, spreekt nog steeds boekdelen. Onderschatten van de klus en denken bij meerderheid een wijzigingszaakje voor elkander te hebben…, de geschiedenis leest anders.

– Piramide. Inderdaad, geen geleend geld gebruiken in een weinig gestutte valutaveiling. Geen schulden betalen met leningen, is en vormt een ander adagium. Men verzandt dan maar al te gauw in een piramidestelsel of in uiterst geval, in nog een inflatiespiraal die zijn weerga echt niet kent. De commentaren van de Wereldbank, de InterAmerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en het Internationaal Monetaire Fonds worden halsreikend ingewacht. Ook de oordeelvorming van het (inter-)nationale bancaire wezen en de ‘financial/investment watch dogs’ op het westelijk halfrond, zal middelijk en minnelijk, bepaald niet onderschat mogen worden. Een valutaveiling zonder uitgediscussieerd herstelplan…? Je zal ze de kost moeten geven, als het allemaal mislukt. “If it all goes down the southdrain…”.

– Misleiding. De informatie vanuit het hoger onderwijs voor aanstaande studenten moet eerlijker en transparanter worden. Op dit moment wordt die informatievoorziening nog te veel beïnvloed, door marketingbelangen van universiteiten en hogescholen. Dat stellen de uitgevers van studievoorlichtingsmateriaal, de Keuzegids en DeDecaan.net, in een maandag verschenen rapport. Volgens de onderzoekers worden baankansen te rooskleurig voorgesteld. Dat geldt ook voor de hoogte van de bijbehorende salarissen en de slagingskans bij de opleiding. Daarnaast is de informatie over studiekeuze vaak onvolledig. Zo is er volgens de onderzoekers onvoldoende aandacht voor particuliere opleidingen. Het onderzoek kwam tot stand na gesprekken met Kamerleden, collega-uitgevers en studentenorganisatie ISO. Vb.: Student gaat gemotiveerd naar de Tandheelkunde opleiding. Wordt vier keren uitgeloot en dan in een opleiding Medische Biologie gedrukt. Resultaat? Drop out! Weg talent en weg motivatie. Een illusie minder voor een jongeling die niet de juiste kruiwagens had of kon berijden. Het ISO pleit ervoor instellingen en studentenorganisaties niet langer deel te laten zijn van het bestuur van Studiekeuze123, een officiële website waar scholieren erkende opleidingen met elkaar kunnen vergelijken. Nu wordt volgens het ISO kritische en onafhankelijke informatie onvoldoende gegarandeerd.

– Bericht. Een vrouw wordt in Nederland dood aangetroffen in haar woning. Niemand uit de Surined-gemeenschap weet raad met de zaak. Toch heeft de familie vermoedens, dat de dader zich onder de belangstellenden van de uitvaart bevindt, of zou kunnen bevinden. Juist gevoel. Een buurtbewoner die op deelvermogens van het slachtoffer was afgekomen en door haar werd betrapt. Omdat de vrouw hem herkende, beroofde hij haar van het leven. Helaas zal ‘doodslag’ meteen bewezen kunnen worden en nog niet een geplande moord. Zien wat het OM daarmee allemaal doet. Maar er gebeurt meer in Nederlandse polders. Van onthoofding…, moord tot aan witwaspraktijken van een drugsgerelateerde politica. Lezen maar gauw mee: http://www.crimesite.nl/

– Versus. Iedereen binnen de vakbeweging en ook daarbuiten, kijkt uit naar de dag van woensdag. Dan zal Bouterse verslag moeten doen van wat in de regeringsvergadering, ‘vis a vis’ de Bond van Leraren en het onderwijsveld, wordt besloten. Intussen, heeft Hooghart van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) en NDP-parlementslid, zich dwars gezet tegen de voornemens en verlangens van Wilgo Valies. De inmiddels nu hoogbejaarde Hooghart, maakt zich knap dik om simultaan aan de materie te verklaren, dat FISO met tegemoetkoming richting Valies, als strategosysteem op de fles gaat. Strategische positionering of een Hooghart versus Valies knock-/blowout…? De tijd en Bouterse zullen de samenleving woensdag beleren. Dat wordt wat moois.

– ‘Man en vrouw’. Twee Brasjons roofden als Bonnie & Clyde – clones, gewapenderhand in Paramaribo-Noord. De politie wist hen ondanks deviant vluchtgedrag met wel tien taxi’s te achterhalen in het Kwattagebied. Vuistvuurwapens, scherpe patronen, de criminelen en de gemaakte buit, wisten politiemensen binnen 120 minuten te achterhalen. Achtervolging, klemrijden etcetera? Wordt mooi in SU! ‘Na film we drai…, carioca styling’.

– ‘Tori’. “San na a tori ‘eikenlijk’? Saka in ventiel, no so pompu na man yeye?”. De operationele boyke van de EBS, prijkt op de maandagmorgen op een voorpagina van een ochtendblad. Wat een rijkdom! Niemand weet precies wat er gebeurt. ‘Doofpot of yorkasupu…?’. Rabindernath op post bij Ready Kilowatt, zegt niks te zullen of mogen zeggen. ‘Peneux of Dodson moet je hebben…’. Intussen komen wel manmoedige generators binnen en is nog niet duidelijk of er gesproken kan worden van een ‘worgcontract’ met een rentebeding van 22 % voor ‘parts’. Wat wel duidelijk werd/wordt, is dat er een verbod was om zaken met de betrokken leverancier te prolongeren, maar dat de ‘operationele manager’ en een gewillige ‘jongjuriste’ ernstig voor de bijl gingen. “San na a tori eikenlijk?”. “Yorka supu no so doofpot?”. Volgens de man uit de lichtstad van Brabant, waar het Philips-hoofdwartier huist, zal er een persbericht naar zijn smaak worden ingericht en gedistribueerd door de EBS? Ook De Nationale Assemblée kan nochtans geen antwoord geven op de betrokken vraagmaterie. Want die gemeenschap is ‘reizende op reis’, met de kraakverse bruidegom op de voorplecht. Huwelijksreis? ‘Afrika we go leer wan sani fu democracia?’. Wie houdt wie en wat voor de gek? “Roots rock reggae, yu sa e bedoel! Zambia stylings”. Ticket US$5.500,– per stuk en dan exclusief daggelden. “…2016 the peoples of Suriname in the shade. Red hot…, in the Royal shade…!’. ‘Mellie B. styling…, in the shade’. Wat een mop. ‘No frede yere…, Jenny is met spoed op de terugweg’. Alsof dat veelbelovend mag zijn, in het Surinaams universum…?!

– Kom erbij. Nog een bendelid uit de zware criminaliteit en betrokken bij de schietpartij aan de Bonistraat, na de megaroof op Dipo’s broerje op de Twee Kinderenweg(…), is op-/meegebracht door het A-team en in overleg met het Openbaar Ministerie ingesloten.

– Tamanredjo. Na kilometer “20” richting het oosten en dus te Tamaredjo, moeten mensen nog steeds regenwater opvangen om de huishouding draaiende te houden. Ongehoord!

– ‘San pesa?’ ASFA wordt belegerd en beleerd door Ameerali? Heeft die de boodschap dan nog steeds niet begrepen? Er wordt openlijk gezegd, dat Ameerali op de achtergrond de ASFA en de KvK&F manipuleert of wenst te manipuleren? “VSB yu musu e luku bun, ook tu!”. Business Forum…, idem dito. Had men dat allemaal, in de laatste twintig jaren ‘plus’ dan nog niet in de gaten?

– Geen limiet. Er zou geen limiet zijn, maar wel een meldingsplicht bij opnamen van valuta in bewaring/beheer gegeven. Nu weer plotseling wel bij 20.000…? Neem aan Euro of US$. En als iemand zijn geld heeft afgegeven en in goed vertrouwen had aangemeld, dat de middelen voor de ontwikkelingszaak zijn/waren? Meer nog voor een toekomstig megaproject! Men dan plotseling moet ontdekken, dat die middelen er niet op afroep zijn of niet kunnen/worden afgegeven? ‘San e pesa dan…?!’. Op termijn meer van die uit te spinnen gein, publicitair aan te melden. ‘San no de fu yu…, yu no e musu fu teki…!’.

– Niet nodig. Het is volgens de coalitie niet nodig om in De Nationale Assemblée nog te debatteren of de oppositie te accommoderen ter zake de huidige situatie en of aanhoudende crisismaterie. ‘San de man e frede eikelijk…?’. De huidige regering zou alles wel al weten en zijn doorgebrieft, volgens een rooms jongmens in DNA terechtgekomen. Er gebeurt dus ‘neks’ en er zal ‘neks’ gaan plaatsvinden, in de Surinaamse volksvertegenwoordiging, waar het belang van een totale samenleving moet worden besproken en verdedigd? Er wordt gewoon gezegd, dat er geen crisis is en mocht die er wel zijn…, er niets nieuws bijgekomen is? Hoefdraad gaat dus recapitulerend weg uit het land. Adhin zegt dan, dat hij Financiën niet kan behandelen/bespreken en men op Gilmore moet wachten…? Maar dan komt Gilmore terug en dan is hij weer de ‘allergrootste zwijger’ die het Torentje ooit heeft gekend. Geen aanpassings- of gelijkstrekkend programnma? “SAP no de mokelijk?”. ‘A man Gilly, swari ala ing tak takki’. Met toestemming van ‘bassi’, natuurlijk. “No tak neks yere Gilly! A probleem bigi sari, baka di yu go naki Andojo…’. Het wordt nu echt wel de allerhoogste tijd!

Justitia Pietas Fides MMMXI

More
articles