February 13, 2016


A Sa Go komt met Valentine toneelstuk


February 13, 2016

De toneelgroep A Sa Go zal vanavond weer van zich laten horen. In verband met Valentine komt de groep wederom op de planken in Theater Thalia. Ditmaal met het stuk ‘Bai wang parfum gi mi lobi’. Volgens Jolanda Wassenaar is dit stuk al het vierde voor dit jaar. Twee weken terug kon men nog genieten van ‘Ik loop niet uit.’ Deze titel is gelijknamig aan een lied dat door de muziekgroep New Style gezongen wordt. New Style trad ook op bij het stuk van A Sa Go. Gelet op het stuk van hedenavond wil Wassenaar niet teveel uitweiden. Het enige dat in dit stadium verteld mag worden, is dat men middels het geven van een parfum het hart van een ander wil stelen. Vaststaat wel dat het om een opvoering gaat waarbij men zal lachen en een boodschap zal meenemen. Voor wat de opkomst in de theaterzaal betreft, verwacht Wassenaar dat het uitverkocht zal zijn gelet op het feit dat er weinig tot geen Valentine activiteiten staan gepland. Door: Ivan Summerville

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249