Justitia Pietas Fides MMCMLXXXVII

– Indonesia. In het NRC Handelsblad van deze en voorgaande week, verschenen ernstig bezwarende vervolgartikelen over de rol die Nederland tussen 1945 en 1950 dacht te kunnen spelen, in/rond de reeds verloren posities op de Indonesische eilandenarchipel. De ri-vieren in de Gordel van Smaragd kleurden rood en honderden doden…, werden na initieel onderzoek vele duizenden. Men wist het in Den Haag al, maar nu komen de werkelijke cijfers en documenten –woord en beeld– met raketsnelheden over op het Internet. Ook Sjoerd Lapre krijgt een beurt en het woord. Inderdaad Lapre…, de in Suriname bekender en knap mislukte majoor van “KNIL/TRIS/DEFPO” tot eind jaren zestig, wonende in het Fort Zeelandia-complex van Paramaribo. De houder van een Willemsorde 4e klasse die Guyana eigenhandig zou tegenhouden ‘Post Tigri’ en zuidelijker gelegen triangel –even groot als het eiland Jamaica– te bezetten en dus in 1969 als een geboren/gedecoreerde held, spoorslags naar het veiliger Nederland verdween. http://nos.nl/l/2086612 http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/13/ook-op-sumatra-richtten-de-nederlanders-een-bloedb-1589227 http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/09/wij-gaan-het-hier-nog-heel-moeilijk-krijgen-1574022 http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/01/20/na-zijn-bekentenis-kantelde-het-beeld-over-indie-1581945 https://javapost.nl/2015/08/04/de-laatste-tijger/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjoerd_Albert_Lapr%C3%A9 http://www.volkskrant.nl/archief/sjoerd-lapre-bleef-altijd-doorknokken~a529967/ http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2743158/1997/08/13/Sjoerd-Lapre.dhtml https://www.youtube.com/watch?v=TbTGurvcTzQ http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2743158/1997/08/13/Sjoerd-Lapre.dhtml

– Richting. De hoofdcommissaris Agnes Daniel, is de nieuwe politie korpschef. Een och-tendblad meldt: ‘…Daniel richt zich op aanpak alle vormen van criminaliteit…’. Daniel werd beëdigd en geïnstalleerd, door het vigerend staatshoofd Desiré D. Bouterse.

– DNA. ‘De voorzitter van De Nationale Assemblée, staat niet boven de partijen’. Dat wordt vermeld in mediapublicaties. Noch staat die boven volksvertegenwoordigers, in het ‘wetgevend orgaan’ van de Republiek Suriname opgenomen. ‘Zij handelt ongrondwettelijk…’, is een volgende aantijging. ‘What’s new at/on the horizon?’. Had men niet opgetekend wat allemaal, de huidige voorzitter van het parlement ‘haar hamer’ als ‘primus interpares’ deed passeren en ook nog mee instemde. https://nl.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares Is men vergeten, dat zij onverschrokken voor de amendementen van de Amnestiewet in 2012 stemde en daarmee moordenaars/uitlokkers/menserechtenschenders straffeloos stelde. Wie had beter verwacht van ene Geerlings-Simons, na alle fratsen die onder haar regiehamer werden uitgehaald? De laatste truc was om moties die onderdeel van de begrotingsbehandeling 2016 vormen, zinloos en dus waardeloos te maken. Op aangeven van haar partijgenoot Misiekaba, van tafel en in de onzekerheid gerold. Hoe corrupt kan men in de politieke arena nog meer handelen? Vraag het aan de vigerend voorzitter van het parlement en de fractievoorzitter van de coalitie. Niet verwachtbaar…, dat er onomwonden nog een eerlijk en oprecht antwoord mag worden ingewacht. De Nationale Assemblée van Suriname…? Het hoogste College van Staat? Corrupt handelen heeft ‘wel’ maar ook ‘niet’, met uitwisseling van financiële gunsten te maken. ‘Corruptie…’, is vooralsnog het politieke, sociale of economische motiefverschijnsel, waarbij iemand in een ‘machtspositie’ ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. ‘Leitmotiv…, so bun’.
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33763 www.encyclo.nl/begrip/corrupt synoniemen.net/index.php?zoekterm=corrupt https://nl.wikipedia.org/wiki/Corruptie

– Pompu. Ook op de zaterdagmorgen waren er onregelmatigheden te constateren bij de brandstofpompen. Een deel van de pompen, bleek gesloten op individueler pompstations. Het laat zich raden, waar de onevenwichtigheid vandaan kwam/komt. ‘Broko raffi na Staatsolie – Tout lui Faut…!. .

– Veiling. Bij opbod of bij afslag valuta-eenheden veilen en een voorspelbare beïnvloeding door kapitaalkrachtiger elementen, kan alleen maar verdere ontwaarding en devaluaties van de Surinaamse Dollar ‘triggeren’. ‘Beware…, you are being and have been warned!’.

– Militair. Een wapenbroeder zette zijn leven op het spel om aan de Magnesiumstraat een geknevelde familie te ontlasten van minstens vijf gewapende rovers. De militair moest helaas het leven hierbij laten. Vier overvallers werden gepakt, eentje neergeschoten en een vijfde was initieel voortvluchtige. De Korpschef maakt zich zorgen? De Staat moet beginnen te erkennen, dat de gewapende conflicten tussen de bewapende criminaliteit en ongewapende burgerij, naar de bewoonde wereld zijn/werden verhuisd. Was het in 1980, in 1982 of begon het in 1986. Kies dat zelf maar uit! Maar onthoud ook de beloften van ene Brunswijk en zijn toenmalige baas Bouterse. Meer nog uit het jaar 2010. Jawel…, toen al zou alle geweld tegen de burgerij worden opgelost evaporeren. Beloftes verkiezingen 2010. Geen diefijzers meer, hor! Jawel, allemaal vastgelegd! De Korpschef zal geschiedenis ‘maken…’? Neen…, ze zal geschiedenis moeten ‘schrijven’.

– Strijd. Bouterse vraagt strijd aan te gaan tegen het Zika-virus. Is het Nationaal Leger al in het geheel ingezet, zoals in Brazilië –op schaal en naar rato– honderdduizenden aan leden van de gewapende machten de strijd tegen Zika aanvoeren? Neen dus! Inderdaad heeft Van Dijk – Silos gelijk als ze stelt, dat de beveiliging van rechtszekerheden bij de gewapende machten, prioriteit zou moeten hebben.. Doordenkertje.

– ‘A no de! Pe a moni gwe’. Er was dus geen geld voor de behandeling in het buitenland van een achtjarig kind. De noodzakelijke burgerinzameling kwam te laat, daar waar de Staat het wederom liet afweten. Het kind stierf. “The little girl, just died in vain”.

– SWM. Wie heeft er geen last van? De meters werkten niet, waren niet leesbaar, werden uit de grond gerukt gestolen en waren volgens de SWM toen ook niet meer voorradig. In niet geringe mate plaatsten monteurs van de SWM, in stad en district ook noodzakelijker ‘by passes’. Gaven vervolgens hun handelen, allemaal en helemaal niet door (…), aan de centrale administratie van het waterbedrijf. Wat gebeurt er dan, na verloop van tijd en herordening van de opnamen herregistratie. Men stuit op ‘by passes’ uit het verleden. Geen probleem. De cliënten betalen de achterstanden op basis van vastgestelde fictiever verbruikgegevens en dus niet op basis van controleerbare verbruik-ervaringscijfers. Er moeten dan ook opnieuw aansluitingskosten worden betaald en een nieuwe meter, zoals bij Fort Knox beveiligd (…), tegen diefstallen van junkies en koperhandelaars. Maar dan is men er nog niet. Betaald zijn verbruikerskosten op basis van schattingen, zonder dus ervaringscijfers. Komt bij reparatie en nieuwe aansluitingskosten. Maar dan komt het ultieme ook nog na enige weken. Boete van wel duizenden guldens omdat de SWM administratief niet wil toegeven, dat hun personeel ‘by passes’ heeft aangelegd in tijden van ‘niet’ in voorraad hebben van meters of dat men aangeeft(…), er al teveel in een bepaalde buurt is/werd gestolen. Op de zaterdagmorgen kwam de gedupeerde Perkash op een radiostation zijn verhaal doen. Maar werd afgekapt?! Inderdaad is het radiostation misschien wel weer eens bang geraakt om geen audio-spotjes te mogen uitzending en dus inkomsten zou derven als Perkash niet met zijn SWM-verhaal werd afgekapt. Schandalig als onafhankelijke mediabedrijven daarvoor vallen. En er misschien wel voorlichtingsafdelingen zijn die een dergelijke ‘policy’ durven volgen. Als men de waarheid neerzet, komt er rancune…? Yere no! Met de komst van Oosterling bij de SWM, is er in ieder geval al gekeken naar de krankzinniger boetes die men de geteisterde bevolking onder vorig management wilde of durfde opleggen. Hopelijk komt er een algeheel pardon en vallen de absurde boetes vrij. Waar de cliënten zelf ‘by passes’ hebben aangelegd of bij de EBS jumperkabels hadden aangebracht…, absoluut geen pardon. Maar als de SWM zelf die zaakjes heeft aangelegd en de administratie een puinhoop was/is, dan is redelijkheid en billijkheid het enige dat de monopolist kan handhaven. Er wordt nu nadrukkelijker op gelet. Ook in het geval van de ‘afgetjapte’ Perkash!

– Erger! Hoefdraad zou aan persmensen hebben gezegd, dat in 2016 de situatie in Suriname op economisch vlak alleen maar zal of kan verergeren. Wie heeft het Volk dat allemaal aangedaan? Als Hoefdraad dat allemaal durft benoemen, is er niets anders dan dat de ‘schuldige koppen’ zullen – moeten – rollen. Het wel hebben over een structureel aanpassingsplan, maar dat niet ‘integraal aanbieden’ in De Nationale Assemblee is misschien wel veel erger dan nu angstpsychosen in de samenleving planten, pompen en hopen op een coulant oordeel in de toekomst verdisconteerd. Ook dan zal Hoefdraad hier of inmiddels verbannen naar het buitenland horen, hoe de algemene verkiezingen in Suriname zijn verlopen. Wie nog staan en wie met een klap omvielen. Anders zal het echt niet verlopen in een land, dat nu al is afgegleden naar de ‘dictatuur van een numerieke meerderheid’. Een numerieke meerderheid in parlement die eigenlijk allang geen mandaat heeft of achterban telt. Als die bewering niet opgaat…, houd dan ‘vervroegde verkiezingen’! Kan een ieder zien, waarnemen of die opnieuw kan of mag worden misleid. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33762

– Schuiven. De spagaat die Pollack nu tussen de groene en paarse oevers mag ervaren, le-vert hem in ieder geval pijn en alle ingrediënten op…, voor een levendige liesbreuk. De man zou bijna moeten smeken om de afdoende oplossing/verlossing te brengen en de onzekerheid op te heffen. Of het Zwaard van Damocles moet voortijdig uit de hengsels los geraken en neerkomen. Voorlopig…, and for the time being…, Remy mag bari…, bun tranga”. Tot groter schrik of schik van de Dolfijnen, daar bij Fort Nieuw Amsterdam. Een spagaatschuiver in Cauwna!? Een beoordelaar op Leonsberg die alle tijd van de wereld nog denkt te hebben, met NPS-ers welke spoorslags terug naar het ‘groenere huis’ willen gaan? Wat een land, wat een zandlopende landlopers!
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33752

– Taak. Twee jaren geleden. Maarten Rinaldo Lindveld vermoord. Een bericht uit die tijd: ‘Politie vraagt om informatie in moordzaak Maarten Lindveld’. Maartin Linveld is in de vroege morgen van vrijdag 14 februari 2014 om het leven gebracht in zijn woning, aan de Vredenburgweg 55 in het district Wanica. In de woning werden spullen aangetroffen die door de misdadigers moeten zijn achtergelaten te weten: een donkerblauwe zakdoek met witte motieven, een lichtpaarse zakdoek met zwarte en witte motieven en een overwegend bruin laken met motieven. http://www.srherald.com/suriname/2014/02/28/politie-vraagt-om-informatie-in-moordzaak-maarten-lindveld/

– Valentino. Een liefdevolle Valentijn-zondag aan alle Surinamers, hun verblijvende gasten en relationele mensen overzee oprecht toegewenst Happy Valentine’sDay!

Justitia Pietas Fides MMCMLXXXVII

More
articles