February 10, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXXXIV


February 10, 2016

– ‘Dodson’s insights’. Een voorbeeldige draaikont, is het niet…? Veroordeelde eerstens alles wat krom was/werd gezet, door zijn Palu-voorganger. Alles maar dan ook alles, de vuilnisbak in. Alles moest worden ‘ontmanteld’. Ruzie…, mi boi! ‘A man Hok wraak no…!’. En dezelfde Dodson babbelt dan nu Ao. 2016 alles weer ‘gedoogrechtelijk’ in mekaar. Volgens een zelf doorgetrokken ‘juridisch kader’, waarbij als resultante van dat al…, een stevig aantal Skalians de Sarakreek weer mag worden opgestuurd. Moordmachines die de zaak vervolgens gelegaliseerd mogen gaan omwoelen, op zoek naar het grote goud. Eenzelfde Dodson-patroon bij de EBS-sitwasi. Een hoop lawaai en dan multipele scoringstoestanden. Vervolgens, de gebroken en woordelijk gedane be-/geloften. “Dodson bem denki…, ing bigi Doe-futu bem beti gron…!?”. Ach ach ach…, wat een mop! Wat aan de bovenloop en/of benedenloop van de Sarakreek aan vervuiling en milieuvernietiging zal gaan optreden/plaatsvinden, is nog steeds maar rijkelijk koffiedik kijken. Dodson zou volgens eigen inzichten, het laatste woord hierover hebben gevoerd en uitgesproken. Oh ja!? Dat zal bij de volgende verkiezingen op 25 Mei 2020 of eerder, wel weer glad worden bepaald. Door het electoraat en dus niemand anders. Voor een bewindvoerder op NH die steunt op maar een enkele, zeer wankele en richelsmalle zetel in het parlement, is het altijd wel leuk om toch nog effe opportunistisch te ‘beweren…’, dat hem geen voetbreed in de weg is gelegd door het staatshoofd en deze naar tevredenheid van hemzelf en zijn NDP-partij de zaken van nabij heeft gevolgd. Als belanghebbende partijen, zal men een dergelijk tijdelijke oplossing…, alleen maar uit eigen behoud al willen toejuichen. De NDP en de paarse leiding, kunnen allen maar al te blij zijn, bij ‘rust en achterlandgezelligheid’ in het bedoelde mijngebied. Secundaire voorwaarden voor de operaties in het Sarakreek-gebied, kan men nu al neerzetten als cosmetische oplossingen en tezamen met ‘the dredge beams’ genoegzaam afzinken. Vervuiling en ontwaarding van het land Suriname, neemt met de dag toe en de bevolking zal dat allemaal nog vele decennia na deze ziekelijk ervaren. Is er een dienst bewezen aan het nageslacht, door de huidige NDP-‘plus’ regering en een zogeheten/-genaamde gedoogsituatie vanaf 2010…? Daar hoeft echter helemaal geen antwoord op te worden gegeven. Het antwoord komt bij de eerstvolgende verkiezingen. De aangebrachte en woordelijk verkondigde cosmetica van Dodson cum suis, zal tegen die tijd dan wel weer weggewassen zijn. Gedoogbeleid van en rond Skalians op het stuwmeer? Pittsbugh waarschuwde en waarschuwde en waarschuwde…, aan dovemans oren. Dus? Juist ja! Bij onzekerheid en dove mensen niet te lang nablijven. Wegwezen! Dodson nam de maatregelen, zoals het een authentieke Bouterse-regering betaamt, de zaken dan weer na enige tijd terug te draaien. Dodson mag zich gerust en veilig thuisgevoelen, bij de ‘Du no Du- sitwasi’, waarin hij nu ‘kezellik’ als een gevangen visje in de bijrol rondzwemt. Triest eigenlijk, dat je tevredenheidsbetuigingen van Misiekaba ook nog op de valreep mag meenemen. Chapeau! Skalians werden al die tijd gedoogd! Hok van Palu is wel verbaal aan zet! “Brada san ye tai…? Dodson teki wan bigi bigi bigi gowtuman mofo drai…!”. ‘Wat een draaikont…’, zouden ze diep in de Jordaan van Amsterdam roepen. En dan die waterbehoeftige Hollandse mensen in Zwitserland, voorzien van een zeer wazig telefoonverbindingsgedrang en vermoedelijk bij uitstek ook een brievenbusadres…? Die gladiolen zouden door middel van intrekking van een ministerieel en parlementair te betwisten presidentieel besluit (PB), bij exploot opzegging moeten/mogen worden aangekondigd. Al wordt die Sjenie dan weer ‘wit-heterig’. Doet hij toch al steeds…, bij meerder onwelgevallige gebeurtenis. En dan zonder enig valide of te rationaliseren geinreden. ‘Huuuuh, we frede Sjenie yere! Fu tru…’. – Hekelen. Doekhie hekelt. Abdoel hekelt. Misiekaba hekelt. Panka is uitgehekeld. Wie hekelt eigenlijk niet, in een situatie om er een gruwelijke hekel aan te krijgen en langdurig te gaan hebben. 90 % ‘plus’ van het electoraat hekelt van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat…, wanneer van ergernis de slaap uiteindelijk de hekelende meute overmant. In plaats van gehekeld, kan men beter zien wat het wereldnieuws over Suriname brengt via een Google alert. Dat men delegaties stuurt naar de witte stranden van de Bahamas om BTW-lesjes te gaan nemen, is misschien secundair ofwel tertiair aan de Zika-crises. Maar betekent intussen wel weer, dat de Regering Bouterse – II zich strak opmaakt om nog meer belastingen te gaan heffen op een samenleving die al zit met krankzinnige prijsverhogingen van alles en nog wat. Op elk goed dat men koopt, vast of vloeibaar, zal op de ingezetenen van Suriname “BTW” worden geheven. Bruto Toegevoegde Waarden! http://www.bahamaislandsinfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23301:suriname-delegates… http://www.nltimes.nl/2016/02/10/zika-virus-claims-dutch-victim-on-suriname-20-infected-in-nl/ – Daniels. De aankomend commandante van het Korps Politie Suriname, Agnes Daniels, zou volgens de gewezen korpschef en zijn huidige minister, absoluut niet betrokken zijn bij het frustreren van een opsporingsoperatie in het Brokopondo gebied. Wat eigenlijk niet goed tot uitdrukking komt, is of er wel of geen actie werd ondernomen, tegen een vermeend/virtueel vliegtuig/bemanning, die illegaal in de buurt van Phedra zou zijn geland en hoogstwaarschijnlijk een droga-dropping uitvoerde. Dat gegeven is nagenoeg op de achtergrond geraakt, door de ophef rond geuite beschuldigingen aan het adres van Daniels die inmiddels beloofd zou hebben, de veroorzakers van voornoemde klokkenluiderheibel, afdoend te zullen aanpakken. Maak de borst dus maar nat…, anonieme briefschrijvende belhamels. – Remy. De stukken over Remy in Cauwna gestationeerd, zijn al recht tegenover zijn kantoortje in Nieuw Amsterdam te Leonsberg aangekomen? Dat vertelt een ochtendblad. Ter plaatse zal hoogstwaarschijnlijk een oordeel worden geveld, over de handel en wandel van Remy en worden bekeken of hem nog een reddingstouwtje kan worden toegeworpen, of dat hij voorspelbaar tussen de groene en paarse wal komt te vallen. “Inspectie, tap a dek…!”. – (Para-)stataal. Bij opvraag van lijsten bij voertuigimporteurs/-handelaren, kan men eenvoudig nagaan hoeveel voertuigen, van welk type en wanneer die aan de Staat of parastatale bedrijvenorganisaties, werden afgeleverd. Secundair…, waar die voertuigen zijn gebleven en in welke staat deze zich nog bevinden. “Houd het hart dan maar vast!”. In ieder geval, is niet één dienst gevrijwaard van dwingend onderzoek. Niet de politie en zeker ook het leger niet. Want als men ziet, dat operationele voertuigen die eigenlijk voor gevechtshandelingen werden ingericht of vervoer van militair personeel, midden op de dag op parkeerplaatsen van grote superstores terug te vinden zijn en de manschappen geüniformeerd slenteren in de mega-verkoopruimten, dan weet men eigenlijk al snel wat er aan de hand is. Men is daar niet om een belegd broodje of een softdrink te kopen. Men is aan het ‘wandelen’, met slurpende staatsvoertuigen en op staatsbrandstoffen. Overigens, is de bekender pokerspeler nog iedere dag terug te vinden, met een dienstvoertuig op bekender goklocatie(-s). Vraag het maar aan…? Juist ja! – Snoepen. Guyanese bushouders snoepen ‘caricom-styling’ op Surinaamse route, South Drain – Paramaribo v.v.? Eigenschuld…, dikke bult. Ligt op het bord van Buitenlandse Zaken…? Dat beweert een ignorante. Is daar eigenlijk nog een bewindvoerder geplakt? Lang niks van gehoord of gezien. ‘Long time, no seeeeen/scene…!’. Geen beeld en nog minder aan geluid. In Lackin’s tijd, ging het wel effe anders toe. Die kwam zelf met zwaar neutraliserend geschut, als ‘zijn baas’ fouten tegen Anania trachtte of dreigde te maken. Maar nu…? Ach ach ach, wat zou er gebeuren als er een ‘Artikel 8 Cotonou’ weer wordt gelanceerd? Geheel voorspelbaar te beantwoorden vraagstuk. ‘Foto-oppi…’, en dan helemaal niks meer. – Twee onbetwiste winnaars bij de Amerikaanse voorverkiezingen in de staat New Hampshire (NH). Donald Trump bij de Republikeinen en Bernie Sanders bij de Democraten. Wat zijn de directe gevolgen van de uitslagen? De bejaarde Sanders maakt een sterke indruk. Populist Trump komt eerder over als politiek leeghoofd. De GOP ofwel de Republikeinse Partij, is in groter problemen dan ooit tevoren. Er lijkt zich nu een nachtmerriescenario af te tekenen voor de Republikeinse partijtop. Op dit moment is er geen sterker kandidaat die het kan opnemen tegen Donald Trump. Het gevolg van dit al…, een verdeelde GOP. Hoe langer de verdeeldheid blijft voortduren, des te groter de kans wordt, dat Trump de Republikeinse nominatie voor partijpresidentskandidaat binnenhaalt. – Ongehoord. ‘De Nederlander Romano van der Dussen, die al dertien jaar in een Spaanse cel vastzit, komt snel vrij. Het Spaanse hooggerechtshof heeft hem in hoger beroep vrijgesproken van verkrachting. Van der Dussen werd tot ruim vijftien jaar veroordeeld, omdat hij in de Zuid-Spaanse badplaats Fuengirola een vrouw verkracht zou hebben en twee vrouwen zou hebben beroofd en aangerand. Dat gebeurde tijdens een kermis. Hij heeft altijd ontkend. De veroordeling kwam tot stand op basis van zeer magere bewijsvoering. Zo werd Van der Dussen in een line-up als enige Noord-Europese man tussen Spanjaarden gezet. Bovendien waren de gevonden vingerafdrukken die werden gevonden niet van hem. Ook liepen de verklaringen van de slachtoffers en getuigen over de kleding en het uiterlijk van de dader uiteen. Eind vorig jaar werd de zaak heropend nadat de Nederlandse stichting PrisonLAW in de zaak was gedoken. De advocate Rachel Imamkhan verzamelde de afgelopen jaren bewijs dat de nu 43-jarige Van der Dussen de verkrachting én zeer waarschijnlijk ook de aanrandingen en berovingen niet kon hebben gepleegd. DNA-materiaal wees naar de Brit Mark Dixie, die voor een soortgelijk vergrijp in Engeland vastzit. Imamkhan ging bij hem langs en hij bekende de verkrachting in Fuengirola. Van der Dussen heeft nooit opgegeven. Hij heeft altijd aan de deur gerammeld met de boodschap: “…ik ben onschuldig, ik wil eruit…”. De stichting PrisonLAW ziet vaak dat mensen het op den duur opgeven. Hij en zijn familie hebben dat nooit gedaan. Het hooggerechtshof heeft nu bepaald dat de veroordeling voor verkrachting onterecht was. Dat betekent dat Van der Dussen waarschijnlijk snel vrijkomt. Over de datum besluit de rechtbank in Málaga, waar hij oorspronkelijk werd veroordeeld. Over de andere twee zaken, de aanranding en beroving, volgt later mogelijk nog een uitspraak. Rechters zijn er eerder altijd van uitgegaan dat de drie zaken door één en dezelfde man moesten zijn gepleegd. Van der Dussens vader Rob is overrompeld door het nieuws. Hij heeft zijn zoon al een tijdje niet gesproken en is nog niet officieel op de hoogte gesteld van deze uitspraak’. Tot zover de NL-berichten. Zo kan het dus ook, als de rechtsmiddelen worden uitgeput in een volwaardige rechtsstaat. ‘Guilty or not guilty’. In Suriname leven mensen, slachtoffers en nabestaanden al meer dan 33 jaar, zonder een bevredigend rechtsgevolg –na 08 December 1982– te hebben mogen ervaren. Geeft de burger hoop en moed!