Pertjajah Luhur dient strafklacht in bij OM

Na overleg met haar raadsman, mr. Gerold Sewcharan, blijkt voor de Pertjajah Luhur (PL) dat er voldoende aanleiding is om een strafklacht in te dienen in de kwestie waarbij een valselijk opgemaakt document door De Nationale Assemblee is verstrekt aan de advocaat mr. Nailah van Dijk in de terugroepzaak welke de PL en overige oppositiepartijen hebben aangespannen.

Het proces ter indiening van de strafklacht is reeds op gang gebracht. De PL belegt woensdag om 13.00 uur een persconferentie hierover bij haar partijcentrum te Beekhuizen. PL-voorzitter Paul Somohardjo stelt dat de strafzaak bij het Openbaar Ministerie (OM) wordt ingediend tegen degenen die valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Volgens het Wetboek van Strafrecht kan degene die schuldig wordt bevonden aan het opmaken van dit valse document een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren opgelegd krijgen. Dat geldt ook voor degene die het desbetreffende valselijk opgemaakt document heeft gebruikt om anderen schade te berokkenen.

Somohardjo verduidelijkt dat niemand boven de wet staat. “Recht voor één, recht voor allen, als het een gewone burger was, zou die ook door de politie zijn ingesloten”, zegt hij. De PL-voorzitter voegt er aan toe dat niet de PL bepaalt wie de schuldige is, maar het OM, reden waarom deze zaak bij het OM zal worden ingediend. Dit maakt PL bekend via een persbericht.

More
articles