Gerechtshof kortwiekt parlement Venezuela

Het Venezolaanse hooggerechtshof heeft gisteren gevonnist dat alle beslissingen van het parlement tot nader order ongeldig zijn, omdat drie parlementsleden de eed hebben afgelegd ondanks hun schorsing door datzelfde hooggerechtshof. Zolang de drie parlementsleden actief zijn, beschouwt het hooggerechtshof de besluiten van het parlement als ‘ongeldig’, klinkt het in de beslissing. De oppositie had bij de parlementsverkiezingen van 6 december vorig jaar een tweederdemeerderheid behaald, maar het Hooggerechtshof schortte de verkiezing van drie oppositieleden op.
Daardoor had de partij nog maar 109 parlementsleden, waardoor ze haar tweederdemeerderheid verloor, die haar de mogelijkheid geeft om referenda en een grondwetgevende vergadering te organiseren, om zo de socialistische president Nicolás Maduro af te kunnen zetten.

Uiteindelijk heeft de oppositie beslist om de drie geschorste parlementsleden alsnog te beëdigen. De oppositie verdenkt het hooggerechtshof er dan ook van de Chavisten te bevoordelen en noemde de schorsing, die er kwam na een procedure die door de aanhangers van Maduro werd opgestart, een ‘gerechtelijke staatsgreep’. De socialisten beschuldigen de oppositie er dan weer van stemmen te hebben gekocht om zo een tweederdemeerderheid te behalen. De oppositie wil president Maduro binnen zes maanden op een grondwettelijke manier verdrijven.

More
articles