January 12, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLX


January 12, 2016

– USA. De nieuw residerende ambassadeur van de USofA en hier te lande geaccrediteerd, heeft zich op het presidentieel paleis aangemeld, Daarbij de daartoe gebruikelijke diplomatieke documenten ofwel geloofsbrieven ceremonieel overhandigd. Edwin R. Nolan heeft inmiddels de hoop uitgesproken, een brede samenwerking met het gastland Suri-name te mogen beleven…! Nolan volgt de ‘outspoken’ Jay Anania, in Paramaribo op. – VHP. Op zaterdag 16 januari a.s. gaat de Verenigde Hervormingspartij (VHP) over tot het houden van een nationale conferentie die de aanzet mag gaan betekenen voor transformatie van de organisatie, naar het allergrootste multi-etnische (politieke-) platform. – MOE. Wie gedacht had, dat met het verdwijnen van de straat, in de laatste weken van het jaar 2015, de stootbeweging “Wij zijn Moe” een vroeg einde neerschreef, kan ernstig bedrogen uitkomen. Voorspelbaar wat er staat te gebeuren. Het bewustzijn, dat er iets fundamenteels moet gaan veranderen, is alleen maar verder gerijpt. – Combé. ‘Mijn naam is Kries’. ‘En ik wacht nog steeds op een uitnodiging van mijn voorzitter in de NDP en de maatregelen van Gilmore of Ashwin om de juister maatregelen te nemen, zodat het volksvoedsel betaalbaar blijft…’. Kries kan en mag erg lang blijven wachten, hor! Als ze je nodig hebben, komen ze tot aan de deur van de ‘outlet’. Als ze op plek zitten, kennen ze ook Kries niet meer. Want zij zijn groot en Kries bleef klein. Het ‘Calimero – effect’.https://www.youtube.com/watch?v=TLZwDK5G49U https://nl.wikipedia.org/wiki/Calimerocomplex https://nl.wikipedia.org/wiki/Calimero – DOE/BEP. Geen stelling tegen wat Chitan & Sapoen uithaalden, vlak voor/tijdens/na de algemene en geheime verkiezingen van 25 Mei 2015? Verklaring? Eén laken één pak, in verraderlijke mentaliteitsuitingen en -concepties naar de misleide kiezers toe. ‘Wan dey fu Sabaku…, wan dey fu Tjon Tjon’. – Convocatie. De leiding van De Nationale Assemblée, zou in tegenstelling tot wat het vonnis van de rechter aangeeft, na toetsing van de situatie Chitan/Sapoen, zijn overgegaan tot het convoceren van minstens ‘dissident Sapoen’, voor bijwoning van een commissievergadering ‘Onderwijs’ in huishoudelijk verband? Kan ernstige repercussies sorteren. Tot en met de nacht van maandag op dinsdag, bleef de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau zoek. ‘Dokologisch bekeken…, dan’. Taken voor de opsporing en de langere armen van het openbaar ministerie, conform de uitgestreken rechtsplicht…, onweerlegbaar nu bloot weggelegd. – Google ZIKA – alert Suriname. ‘Having confirmed the first cases of infection in Suriname then in French Guiana, the Institut Pasteur in French Guiana has sequenced the complete genome of the Zika virus, which is responsible for an unprecedented epidemic currently sweeping through the tropical regions of the Americas. Published in The Lancet medical journal, the analysis of this sequence shows almost complete homology with the strains responsible for the epidemic that occurred in the Pacific in 2013 and 2014’. http://medicalxpress.com/news/2016-01-genome-sequence-zika-virus.html – Terug. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) roept alle islamitische asielzoekers op de wetten en gedragsregels in Europa te respecteren. Wie dat niet doet, moet terug naar huis. Aboutaleb deed die uitspraak ten overstaan van buitenlandse journalisten die op visite waren in de Rotterdamse haven.De burgemeester, van huis uit conservatief moslim, zei dat bij het verkrijgen van een Europees paspoort ook het accepteren van normen en waarden hoort. ‘Als je een Nederlands paspoort wilt komen halen om alleen maar visumvrij te kunnen reizen, geef het dan maar op. Ik geef je geen paspoort, maar een identiteit…’, zei Aboutaleb. Het is volgens Aboutaleb niet zo, dat mensen naar Nederland kunnen komen en zelf even bepalen welke wetten ze wensen te volgen en welke niet. De PvdA-politicus waarschuwde er tegelijkertijd voor dat vluchtelingen niet moeten worden verward met terroristen in de publieke beeldvorming. Ook hekelde hij het ‘geroep in de media’ voordat er überhaupt bewijs was dat de aanrandingen waren gepleegd door moslimmigranten. Maar de burgemeester vindt ook dat er bij discussies over migranten geen taboes meer mogen zijn. Wat een stad veerkrachtiger maakt, waar men sterker door wordt, is wanneer je een debat open durft te stellen voor echt gevoelige onderwerpen. ‘Clear as a whistle’. Barbaric peoples…? Lees maar mee: http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2016/1/Waarom-veel-islamitische-mannen-zo-vrouwonvriendelijk-zijn-2743510W/?intcmp=related-content – Verkrachting. Ook een tweetal studenten mag straks, een toebedeelde gerechtelijke straf aanhoren, nadat er aangifte van verkrachting tegen hen werd gedaan door minstens twee minderjarige meisjes. De beide verdachten gaan uit van ‘vrijwillige seks’ en dus niet, dat zij tegen de wil van de slachtoffers strafwaardig hebben gehandeld. De rechter zal daar, na onderzoek van het totale dossier, in vonnis uitspraak over doen. Ziet er in deze tijd van nogal veel verkrachtingszaken, hier te lande en daarbuiten, niet al te best/gunstig uit voor beide verdachten. – Revenuen. Ze beweren met verve, dat forse inkomsten uit geëxporteerd oppervlakte water, verkregen uit de Coppenamerivier…, vanuit het buitenland zullen terugvloeien naar Suriname? Dat zeggen ze gerust allemaal…, als het projectdossier in gevaar komt en de samenleving cq. de politieke vertegenwoordiging daarvan, uiteindelijk iets geheel anders wil met de nog aanwezige natuurlijke hulpbron. – Geloofwaardigheid. De skalians of wel (goud-) dredgers, zouden door Dodson van DOE geheel worden ontmanteld, vanwege ernstige strafbare feiten gepleegd. De rest aanwezige Skalians op de overige (grens-)rivieren zouden eveneens worden aangepakt en eenzelfde lot zijn beschoren. Nu hoort men ‘grat hari’ en ‘brad kanti’ allerlei ‘afuskoinsi-toris’ van geografisch verlegde voortzetting van skalian-operaties en allerhande stichtingen die de ‘puti’ gelijkelijk zouden moeten verdelen? En het milieu dan, waar men zo een grote mond over opzette? Heeft men wel goed onderzocht, wie allemaal achter deze ‘skalian-operaties’ en waziger bedrijvigheden steken? Als dat niet zo vlot het geval mag/kan zijn…, zou misschien de FBI en/of DEA een lichtpuntje kunnen doen ontsteken en divergente zaakjes beschijnen. – DATA. Een groot aantal ‘servers’ die de overheid en het private zou moeten bedienen viel weg. Er is voor gewaarschuwd, dat IT niet zaligmakend is. Niet hier en ook niet overzee. – Moffel. Zowat direct na de feestdagen in een moffelhoekje weggedrukt. Een Nieuwjaarsepistel ten dienste en ook faveure van onder meer het Dew Baboeram waarheidsdossier. Intussen maakt die een wereldreis…, als men zijn favoriete en accommoderende website mag geloven. http://www.dwtonline.com/paramaribo-post/2016/01/03/theo-para-president-van-de-lulkoek/ – Gezeik. Een heleboel gezeik over wel of geen visum dan wel asiel voor het vriendje van Frans Weisglas, aan het begin van de jaren negentig in de vorige eeuw? Gewoon Weisglas en Brunswijk ‘Googlen’ en een ingeblikte wereld van viezigheid, wordt weer gratis en voor niets, geheel onbezoldigd uitgesponnen. Voorschot:http://www.nrc.nl/handelsblad/1990/06/26/brunswijk-krijgt-een-visum-voor-twee-weken-6933674 – ‘Op tijd’. Voor sommigen misschien. Indien men het zich nog beseft waarvoor en niet door ‘alzheimer’ werd uitgedoofd. Het ministerie van VWS heeft de eerste uitkeringen uitbetaald aan medewerkers van het Nederlands-Indisch Gouvernement die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië geen salaris hebben gehad. Volgens woordvoerder Ton te Meij van het Indisch Platform zijn gisteren de eerste vergoedingen overgemaakt aan oud-ambtenaren en veteranen van het KNIL. Te Meij verwacht dat zo’n 180 mensen deze week nog 25.000 euro krijgen bijgeschreven op hun rekening. Een aantal van hen moet langer wachten omdat er nog ‘onderzoek’ wordt gedaan. In totaal zijn er zo’n 600 aanmeldingen binnengekomen. Staatssecretaris Van Rijn sloot dit najaar een akkoord met het ‘Indisch Platform’ over de achterstallige salarissen…, de zogeheten ‘backpay-kwestie’. Ambtenaren, leraren en militairen in Nederlands-Indië kregen tijdens de Tweede Wereldoorlog geen loon. De discussie hierover begon direct na de oorlog, maar er kwam nooit een oplossing. De Nederlandse overheid was juridisch niet verplicht de achterstallige salarissen uit te betalen…!?’. Wat een mop. – Grapje. De onderzoekskamer van de ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA gaat in beroep tegen de schorsing van Sepp Blatter en Michel Platini. Er was een levenslange schorsing voorgesteld, maar de FIFA- en UEFA-voorzitter kregen beiden ‘slechts’ acht jaar. De schorsing werd in december uitgesproken door de tuchtkamer van de ethische commissie, aan de hand van een rapport van de onderzoekskamer. Blatter en Platini maakten zelf eerder al duidelijk zich niet bij de schorsing neer te leggen. Platini is al in beroep gegaan en Blatter heeft aangekondigd dat te zullen doen. De voetbalbazen zijn gestraft voor een dubieuze betaling in 2011. Platini ontving destijds een bedrag van 1,8 miljoen euro, volgens de Fransman voor “eerdere werkzaamheden voor Blatter”. Ze zouden de betalingsafspraak geheim hebben gehouden en niet in de boeken hebben ver-werkt. – ‘Verwachtingsvol’. Zo gaat dat toe…, wanneer de handhavers van de ‘internationale rechtsorde’, moe zijn geraakt van grensoverschrijdende drugsprimaten. ‘Take yr pick!’. http://crime-nieuws.nl/beelden-inval-el-chapo/ http://nos.nl/artikel/2079929-video-zwaarbewapende-militairen-vallen-huis-el-chapo-binnen.htmlhttp://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4222931/2016/01/12/Inval-drugsbaas-El-Chapo-gefilmd-met-GoPro.dhtml Justitia Pietas Fides MMCMLX