December 9, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXXXV


December 9, 2015

–        ‘Believing’. Geloof – hoop – vergeving – liefde. Was Dew Baboeram daar op uit? Of zijn ongeloof verstevigen? Wat kreeg hij terug. Een van verveling rokende deelnemer en Babylonisch geharrewar, wat nou BoMiKa was. Fort Bomika in ABO en/of de belangenvereniging Bond Militair Kader (Bomika), welke laatste er na 25 Februari 1980 nooit meer kwam? Bouterse was of lid van Volkspartij of ook van Palu…? Maakt niet uit de nieuwigheid. Wat wel uitmaakt, in tegenstelling tot wat de Nederlandse inlichtingendienst en de diplomatie ontegenzeggelijk wilden bevestigen en vastlegen, is dat Hans Valk –kolonel der grenadiers en militair attaché NL Missie in Paramaribo,  echt “niets” te maken had of zou hebben met de “Coup van 25 Februari 1980”? Geen blauwdruk aanleverde enzo…, om Nederlandse staatsburgers veilig te houden/stellen? Het tegenovergestelde werd daarover aangemaakt. http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2009/maart/Kolonel-Valk-en-de-staatsgreep-van-Desi-Bouterse.html En ook niet dat liaison Chas Mijnals bij de kolonel en bij Henck Arron thuis, de deur tot aan de vooravond van 25 februari 1980 platliep? Vervolgens correlaties!  Coup van kerst 1990 werd gepleegd omdat Bouterse ontslag nam, nadat de Nederlandse premier “de joker” Shankar –ook al in 1990– voor de deur liet staan? En coup 1979/’80 werd gepleegd of aan de hoofdofficieren Elstak/Essed voorgesteld (…), omdat Arron de bevelhebber SKM vier uren op een bankje deed ‘wachten’. Je houdt het niet voor mogelijk en de afdeling sterke verhalen dus nog goed in de gaten, Dew? De moorden van 08 December 1982 en dus niet ‘de gebeurtenissen’, waren ‘niet’ gepland en dus had Baghwandas de leiding van Fort Zeelandia overgenomen? Maar de strafdossiers geven haarzuiver aan, dat alle doden vielen op de ochtend, middag en/of avond van 08 December 1982 en niet 09 December 1982.  Waarom werd er geen onderzoek gepleegd, door de ambtshalve substituut officier van justitie en BNL Desi Bouterse wie de moorden terdege hadden gepleegd? Of wie de opdracht tot de slachting op 08 December 1982 had gegeven en ook doen uitvoeren? Waarom geen gerechtelijk onderzoek en waarom komt de toenmalige BNL niet alles nu wél vertellen ten overstaan van de Krijgsraad? En wacht totdat zijn politieke discipelen met een weinig houdbaar ‘amnestiepaskwil’ kwamen aandansen. Een fenomeen, dat nu tot fysieke ontbinding lijkt te zijn overgegaan. In plaats daarvan kwam ook wel: “Het waren zij of wij…, en we zijn sneller bij hun huis dan…! Sneller bij de hierlingen. Geen probleem om 08 December 1982 te herhalen”.   ‘Allemaal in dienst van de CIA?’.  Ook de meest linkse rakkers van Suriname en leden van de communistische partij of Loson in Nederland…? Zelf niet geschoten…, maar dan wie wel? “Weet niet…! A no mi!”. Weet wel dat alleen militairen belast waren met de coupzaken. In 1980 over de linkse coupplegers onder gezag van Badr Sital c.s. “had ze allemaal moeten doodschieten”. Ook rond de ‘08 December 1982 gebeurtenissen…’, alleen maar militairen ‘involved’ en geen burgers! In 1993 een interview met RTL-4, waarin zou worden verklaard dat alle nog levende leden van de ‘groep van zestien’ betrokken waren, bij de zaak 08 December 1982. Sommigen kregen ter zake die opmerking een fit! Ook ging Zeeuw niet naar het huis van premier Neijhorst en daar begon te schreeuwen…, dat ze ze allemaal hadden vermoord. Dew Baboeram heeft inderdaad nog veel vragen aan geïnformeerde militairen om achter ‘de echte waarheid’ te komen. Bezoldigd onderzoeker of niet! Misschien niet te veel aandacht besteden, aan de ingekleurde Kenneth Slooten en diens AHKCO-pastellen. Want die weet echt niet beter dan objectieve verslaglegging te plegen, over de vele vervulde rollen van ‘de baas’.  Rambocus was een verrader. En het gehele officierskorps wat niet mee wilde doen met 25 Februari 1980,  mocht uiteindelijk congé krijgen. Hadden het niet tegen de politie! Maar alle degelijk opgeleide KPS-officieren, werden zowat de laan opgestuurd door bewindvoerder op L&P…, Laurence Neede c.s.   Inderdaad in die situatie : “…zij of wij…”. Intussen ontbrak het Dew Baboeram niet aan superioriteitsglijmiddel om aan de lippen van Desi Bouterse te hangen en als een klein hongerig kind, geënthousiasmeerd te geraken door de spannender verhalen en prettiger aan zijn trekken te komen. Inderdaad een nogal macabere gewaarwording voor iemand die eerstens zijn levensverhaal en politiek verleden minzaam overtuigend wilde loslaten. De geestelijke armoede waarin zijn ouders, door de moord op John Baboeram werden gestort. ‘Gebeurtenissen…’ en geen feitelijke moorden?  Geschipper,  ‘all over the place’. Op nog geen driekwart van de uitzending de knop van ellende maar om. Nog voordat het beeldscherm in onbewaakt moment aan diggelen mocht gaan. ‘A no mi!’.  Richting Derby: “ Zie je wel wat nu gebeurt…”. Inderdaad had niemand meer, de wildgeraakte moordenaars op 08 December 1982 nog enigszins in de hand. De gebroken botten en ongehoorde profielen aan kogelgaten, gaven op den duur het duivelse aan. Valk had er in Februari 1980 niets mee te maken? Maar zijn ambassadeur en superieur wilde hem kwijt! Concluderend dat Nederland:  ‘…als er iets gebeurt in Suriname…’,  altijd een graantje van de actie of oorzaken wil meepikken…? Inderdaad een voorgeorkestreerde anti NPS/Arron coup en het wegschieten van een gekozen regering. Simpelweg omdat de operette kolonel Elstak, op een bankje werd gezet in de wachtkamer van een legitieme premier? Eentje die het falen van Elstak allang had geregistreerd? Meer nog de samenleving de transnationale handel in illegaal verworven antieke kunststukken doorhad. Elstak was meer in het buitenland met z’n business bezig dan wat anders. Coup omdat men effekes op de politiek moest zitten wachten? De aan de regering loyale Elstak en dus de acties aan de Doekhieweg ook niet doorgaf of ‘oneerbare/staatsondermijnende voorstellen…’, een coup te plegen niet aanmeldde? Waardeloos figuur…, inderdaad!  Het land Suriname, wacht al 33 jaar op de waarheid. Nog steeds! Hoe wij hier samenkwamen om nog wel mee te maken, dat twee blauwe Isuzu “Elf” flatbed’s van het omgedoopte Nationaal Leger, niet minder dan  15 gemangelde lichamen van Surinamers en een Nederlander dumpten aan de Kernkampweg. En dat 33 jaar later, zowel een verzameling mensen in de ‘Stopera’ van Amsterdam, in het Fort Zeelandia en in de St Alfonsius Kerk aan de Verlengde Keizerstraat te Paramaribo, elk jaar opnieuw roepen en ook schreeuwen om gerechtigheid. Ook Dew Baboeram zal nog een decennium moeten kunnen wachten, in de kamer met beperkte ruimte voor de naakte waarheid. Zijn broer gaf bij de Krijgsraad en in het Rambocus-proces Ao.1982, ten overstaan van scherprechter Smit en zijn ‘assistent’ Jimmy Stolk enkel aan, dat:  “…wie met geweld aan de macht komt, kan verwachten ook met geweld te worden geëxcommuniceerd…”. Circulair niet?  Een voorproefje voor wie nog enig geloof mag koesteren. En dan meer op rationele gronden, zonder dat gezwaai tegen zeer geïnteresseerde bosinsecten. Deel II is ‘in the making’? Intussen, ongezien al door Geerlings – Simons bestempeld als wetenschappelijke rapportage. Geheel terecht dat inmiddels een diep gekwetste vrouw vraagt om welwillende aandacht, voor de gewelddadige dood van haar echtgenoot. Wie is heden ten dagen het staatshoofd van de Republiek Suriname sinds het jaar 2010?  Misschien, dat die mevrouw daar een welwillend oor zal mogen vinden en de waarheid ook mogen horen. Niet van de diepbetrokken personen Brunswijk of Bouterse in een persoonlijke ‘fight’ verwikkeld, maar eerder van het instituut ‘staatshoofd’ en het nog aangelengd functionele kabinet. Of ook weer van de eminente Chas Mijnals  die onverrichter zake, nochtans  probeerde de kemphanen met de inzet van apaiserende voetbalwedstrijdjes in Albina uit elkaar te houden (…),  in het rampjaar 1986. Daarbij is organisatie van de feiten, wel een niet te verwaarlozen gegeven of voorwaarde. Waar het in essentie wel om gaat,  de naakte waarheid niet te ontlopen,  ziet en vindt men op de volgende link: http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2009/maart/Kolonel-Valk-en-de-staatsgreep-van-Desi-Bouterse.html https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Valk http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/Extras/2015/Bouterse-aan-de-macht.html http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/05/van-mierlo-bouterse-valk-en-demmink/ https://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden https://retro.nrc.nl/W2/Lab/HAL15/000304c.html http://www.documentairenet.nl/omroep/andere-tijden/ http://www.cidh.oas.org/countryrep/Suriname85eng/chap.2.htm http://njb.nl/blog/import/politiek-of-recht-de-zaak-bouterse.6641.lynkx http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/08/bouterse-houdt-vast-aan-verklaring-decembermoorden http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/12/02/laat-desi-bouterse-zich-nu-uitschakelen-1565643   Tweede Kamer der Staten Generaal: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19841985/PDF/SGD_19841985_0004477.pdf    Het zij zo! Drie en dertig jaren geleden op de dag: ‘…de avondklok gijzelt vervolgens Suriname opnieuw. Bouterse komt weer met een door te prikken verhaal. Hij heeft erger voorkomen? Die en die media zijn gesloten en die en die bestaan niet meer. Zo komen nog een aantal uitzendingen van de zogeheten militaire leiding. Totdat er uiteindelijk wordt aangegeven, dat de gruwelgeruchten bewaarheid zouden worden. Mensen waren omgekomen. Net zoals Robby op Bureau Index had voorspeld. De nacht van 08 op 09 December 1982…, gaf nog meer onrust. De beschietingen van een DAF-YP, met een .50 mitrailleur om 01.20 begonnen en wel meteen na vertrek uit het Fort Zeelandia. Let wel 09 December 1982 is al aangebroken. Alle arrestanten waren toen al, voor middernacht gedood. Op Eddy Daal en Fred Derby na. Een vierling ‘anti aircraft’ op het vlaggenmonument van het Onafhankelijkheidsplein, volgde de beschietingen van de YP-DAF met ‘tracer fire’ in de lucht. Er zou een vliegtuig zijn overgekomen…? Nog een macabere leugen erbij. Wel gepland, maar niet in de lucht gekregen of verschenen. De P-402 ‘high sea’ patrouilleboot, maakte berekende “achten” op de Surinamerivier en zorgde ervoor, dat de pontons van de SMS door een enorme hekgolf tegen elkaar sloegen. Een knallend geluid tot gevolg.  Zoals de Bofor-kanonnen aan boord van dat ‘revo-schip’ zouden kunnen voortbrengen. Gefingeerd kanongebulder…, dat ook zonder hoge hekgolf zou kunnen worden veroorzaakt en dus in Paramaribo/Meerzorg gehoord.  Maar het kanon zweeg, na initieel maar een afgevuurd schot om het camouflagesignaal af te geven. ‘Remember 25th Februari 1980…’, toen datzelfde kanon het KPS-hoofdkwartier gericht aan flarden schoot. Paramaribo en Meerzorg in Commewijne, werden daarmee ook nu weer –33 jaar geleden op de dag– groter angsten ingeboezemd. En wie zaten om 02.15 in de grijze station of de donkerblauwe sedan? Twee Mazda’s 929, die in de vroege ochtend van 09 December 1982, gelijktijdig en met gepaste snelheid het Fort Zeelandia verlieten…, toen het oorverdovende aan geschutslawaai geleidelijk richting 02.30 uur afstierf?  Dat weet de ingezetene…, best wel helemaal zelf. Er waren vervolgens, inmiddels ‘bevestigde berichten’ en ook weer ‘de kennis van nu…’, vele doden op 08 December 1982 gevallen. Derby had dat initieel, via zijn mensen bij C’47 naar buiten gebracht. Maar wie waren er niet meer, onder de ‘levende elementen’ van die Surinaamse samenleving op 09 December 1982? Dat zou in de vroege namiddag van dezelfde datum glashard blijken, toen daar de twee blauwe Isuzu “Elf” – flatbeds van het Nationaal Leger, een groot aantal door kogels doorboorde lijken, op het terrein van het mortuarium aan de Kernkampweg kwamen dumpen en er hoogpolig gegil uit het “Zusterhuis van het Academisch Ziekenhuis” opsteeg…! 09 December 1982 – 09 December 2015. Er zitten precies 33 jaren (…),  vol frustraties en gebezigde onwaarheden tussen. Justitia Pietas Fides MMCMXXXV