December 4, 2015


Justitia Pietas Fides MMCMXXXI


December 4, 2015

– Algemene. De algemene beschouwingen, voor zover er te lande nog veel te beschouwen is, zijn op donderdag jl aangevangen en hebben een glashelder kernpunt opgeleverd. Hoe lang houdt Bouterse – II het nog vol, voordat de ‘p’ uitbreekt. Duidelijk, dat vrijwel alle vertrouwen is weggeëbd en cynisme cq. sarcasme, de wisseloverhand hebben verkregen. Niet alleen in De Nationale Assemblee maar ook voor de deur van het bedoelde college en terdege ver daarbuiten. Misleiding, politiek verraad, electorale belazerij, megalomaan egocentrische denkmodulen, arrogantie en weinig evenaarbaar grove vormen aan nepotisme. Misiekaba probeert op zijn steeds beperkter niveau de zaakjes bij elkaar te houden, maar wordt knap irrationeel bij persoonlijk falen. De oppositie heeft een ‘field day’ met André, inmiddels als ‘spot poptji’ weggezet. Het staatshoofd wordt door Somohardjo gelijkluidend gekapitteld en de onervaren ondervoorzitter Bouva, zou het bijna willen begeven, op gegeven momenten dat Somohardjo stierlijk uithaalt. “Als jij aftreedt, geef ik mijn positie in het parlement op, wordt ‘pikin ingi boi’ toegevoegd en af-/aangemeten. Op straat lopen steeds meer mensen te demonstreren. Het is niet meer uit te houden in de verhouding ‘inkomen’ en de ‘vaste-/variabele kostenverplichting’ die door Bouterse – II werden opgedrongen, aan dit al sinds 25 februari 1980 en nog wel bij herhaling overmatig getergde volk. De VHP vindt nog eventjes, dat men het niet over ‘wegsturen van Bouterse-II’ kan hebben…?! Maar als het niet anders kan en door ‘de volkswil’ vroegtijdig wordt gerealiseerd? Dan kan ook de VHP maar beter goed voorbereid en verantwoordelijk voor de dag komen. Duidelijk ook weer, dat Adhin het in ieder geval veel korter in de VP-functie zal maken dan wie ook in het huidige, wat een regeringskabinet zou moeten voorstellen. Desintegratie van Bouterse-II, lijkt het wachtwoord al vlot te willen worden. Niet minder gevaarlijk voor de rechtsstaat, het politiek firmament, het nationaal gezagsequilibrium, de democratie in algemener zin en dus ook tijdens algemener beschouwing van wat eigenlijk niet meer aanschouwelijk lijkt of is. De maand December 2015 is aangevangen. Hopelijk een rustige maand door te komen en niet een traditioneler jaargetijde vol ongeluk en rampzaliger beslissing(-en). Op 04 December 1975 werd de Republiek Suriname bijgeschreven als lid bij de Verenigde Naties. Op 3 December 1982 werden echter scholieren en studenten op Spanhoek te Paramaribo door geüniformeerde daders in elkaar geslagen, omdat ook die jongeren de eis van terugkeer naar de democratie huldigden. Allen nu burgers van zo rond de vijftig jaar. Een grootste deel naar het buitenland uitgeweken. Scholingsinstituties waren al weken achtereen in het najaar van 1982 gesloten, om de niet langer te stuiten onrust die hier te lande uiteindelijk was gaan postvatten. Allemaal krachten die zich richtten, tegen een verderfelijk militair regiem, dat het Volk in gijzeling wilde nemen. In December 1987 kon men vooruit kijken naar een te vormen regering Shankar, met de immens grote overwinning van het Front en Arron als voorzitter van de ministerraad. Het werd weer puinruimen. Vijftien jaar geleden op 04 December 2000, stierf Henck Arron. Lichtelijk gedesillusioneerd na alle tegenslag en een leven vol optimisme te hebben willen vervolgen en volbrengen. Op 08 December 1982 gingen moordenaars van huis en verstoorden de nachtrust van ook dezelfde Arron…, toen achterbuurman Kamperveen zijn huis werd beschoten door een stel losgelagen criminelen. Op pad gestuurd door hun verdwaasde commandanten, om de intelligentsia van het land en delen van de geordende oppositie…, uiteindelijk te martelen, folteren, valselijk van alles en nog wat te beschuldigen, verzinsels uit zieke geesten op te roepen, ‘…een CIA-spook te hebben waargenomen…’, de voorbode misschien van wat Grenada ook al zou gaan ervaren en tenslotte vijftien veel belangrijker/ongewapende mensen, zonder enige vorm van gerechtelijke procesgang, gepland dood te schieten. De conventies van Genève en verdragen die het lidmaatschap van de Verenigde Naties rechtvaardigden, werden dus al vroeg na toetreding tot de betere delen van de wereldgemeenschap, door een aantal ontspoorden de grond ingeboord. Om later te horen dat die met Suriname als een stokbrood onder de bezwete oksels op pad gingen en mooi weer speelden bij een zogenaamde Niet Gebonden Landenbeweging. Gevuld met een soort staatshoofden collectief, wat het nooit zo nauw nam met democratischer waarden en normen. Mugabe, Castro, Gadaffi…, cum suis. Gandhi uit India was daarbij een uitzonderlijke en kalibrerende verschijning, te midden van bijzonder politiek uitschot. De gevolgen van wat men ‘de 08 December 1982 – gebeurtenissen’ durfde noemen…, daar zinderen nog de gevolgen na in December 2015. In een door ‘ongelikt criminele verzameling’, openlijk besmeurde gemeenschap. En dan had men ook nog ‘de euvele moed’ om de heiligste nacht voor Christenen, gewapenderhand te bezoedelen en moreel compleet te diskwalificeren. Een Kertstcoup 1990…, onder ‘zogenaamde/-noemde leiding’ van de waarnemende BNL Graanoogst. te orkestreren. Daarmee het eerder diepbevroren bevelhebberschap van Bouterse…, wederom te ontdooien. Opnieuw in te stellen en uiteindelijk tot aan een deel van 1992…, relatief veilig te borgen. Totdat ook Graanoogst c.s. in Mei 1993 door de regering Venetiaan, staatsrechtelijk ondersteund door de volksvertegenwoordiging en andere middelen, indringend werd bedankt. De 24e. December 1990 een wilde poging om ook voortijdig verkiezingen te forceren, tegen alle bij referendum aanvaarde en gedragen constitutionele waarden/normen in. Ook die verkiezingen zou de NDP ‘grat hari’ en geheel voorspelbaar in Mei 1991 gaan verliezen. Intussen was het land wel opnieuw leeggejat. In een paar maanden tijd. December in Suriname. Het kan vriezen, het kan dooien en het kan ook veel mooier. ‘Time always will tell, what’s the best time’. – ‘Andere tijden’. Ze hebben zware tijden te verwerken, die Misiekaba, Hooghart of Bouterse. De hoon heeft het vlot overgenomen. Zowel parlementair als buitenparlementair. Men hoort het overal. Misleiding…, van het electoraat? Maar eerlijkheid duurt wel weer het langst. Het goede zal het kwade overwinnen en onrecht maakt straks plaats voor gerechtigheid. Altijd al zo geweest. – Regionaal. Het Nederlandse marineschip “Friesland” heeft de grootste drugsvangst van de marine van dit jaar gedaan, met de onderschepping van zo’n 2000 kilo cocaïne voor de kust van Colombia. De bemanning werkte daarbij samen met de Amerikaanse kustwacht. Een patrouillevliegtuig van de Amerikaanse kustwacht signaleerde afgelopen weekend een smokkelboot, een zogenoemde ‘go fast’, op zo’n 150 kilometer voor de Colombiaanse kust. De Friesland werd erop afgestuurd en kreeg opdracht de boot te onderscheppen. Het marineschip heeft een helikopter aan boord, die werd uitgestuurd om de smokkelaars af te stoppen. Eerst werden er waarschuwingsschoten afgevuurd. Omdat de bemanning van het vaartuig daar niet op reageerde, is daarna gericht geschoten op de buitenboordmotoren. Toen die niet meer werkten, werd de bemanning gearresteerd door Amerikaanse politiemensen die op de Friesland zijn gestationeerd. Na de ontdekking hadden de smokkelaars de drugs snel overboord gegooid, maar de marine kon het grootste deel uit het water op vissen, zo’n 1350 kilo. Naar schatting 650 kilo is gezonken. De lading is door de Amerikanen in beslag genomen. – Trouw. Tashfeen Malik, een van de daders van het bloedbad in het Amerikaanse San Bernardino heeft tijdens die actie via Facebook trouw beloofd aan Islamitische Staat (IS). Dat meldt nieuwszender CNN op basis van uitspraken van drie functionarissen die betrokken zijn bij het onderzoek. De boodschap werd verspreid onder een andere naam. Er wordt niet gezegd hoe de onderzoekers weten, dat het bericht afkomstig is van Malik (27). De relatie tussen het bericht en de aanval op het ‘Inland Regional Center’ blijft vooralsnog onduidelijk. Wel wordt er onderzocht of mogelijk een ruzie over religie heeft plaatsgevonden voor de aanval werd ingezet. De man Syed Farook (28), zou even voor de aanval het gebouw verstoord hebben verlaten en is toen teruggekomen met alle gevolgen van dien. Tientallen doden en gewonden. Justitia Pietas Fides MMCMXXXI