Tuberculose nu wereldwijd dodelijkste infectieziekte

Uit cijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorige week bekend heeft gemaakt in haar rapport ‘Global Tuberculosis Report 2015’, blijkt dat er in 2014 wereldwijd 1,5 miljoen tbc-doden vielen. Voor het eerst sinds de jaren negentig sterven er meer mensen aan tuberculose dan aan hiv/aids (naar schatting 1,2 miljoen sterfgevallen, waaronder 400.000 door tuberculose).De nieuwste schattingen van de WHO laten zien dat er jaarlijks 9,6 miljoen (voor 2013 was dit nog 9 miljoen) nieuwe tbc-patiënten bijkomen, van wie er 1,5 miljoen sterven, bericht KNCV Tuberculosefonds. Tuberculose (tbc) is een chronische infectie van (vooral) de longen, die door hoesten wordt overgedragen. De ziekte is goed te genezen met speciale antibiotica, die wel zes maanden lang moeten worden ingenomen. Tbc is tevens wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder mensen met hiv/aids. De WHO heeft geregistreerd dat in Suriname er 149 gevallen (101 mannen en 48 vrouwen) van tbc in 2014 waren, terwijl 11 hiv-negatieve personen en 11 hiv-positieve personen aan deze aandoening overleden. In 2014 wist 97 procent van de Surinaamse tbc-patiënten zijn of haar hiv-status en bleken van deze patienten 44 hiv-positief. Voorts waren er 27 hiv-positieve tbc-patiënten die op cotrimoxazol preventieve therapie (CPT) waren gezet en ondergingen 32 hiv-positieve tbc-patiënten antiretrovirale therapie (ART). Hoewel in Suriname significante vorderingen worden geboekt bij de behandeling en bestrijding van hiv/aids en tuberculose, blijken de prevalentie – en mortaliteitscijfers ten opzichte van andere landen nog vrij verontrustend te zijn. Als over 2014 de notificaties van de Surinaamse TB-gevallen nader worden beschouwd, betroffen 100 pulmonale, bacteriologisch bevestigde gevallen, 16 pulmonale, klinisch gediagnosticeerde gevallen en 26 extrapulmonale gevallen. Er is wereldwijd overigens geen sprake als zodanig van een toename van de verspreiding van de ziekte. De bekend geworden cijfers zijn gebaseerd op verbeterde gegevens uit een aantal grote landen. Door effectieve opsporing en behandeling is het aantal mensen met tuberculose dat overlijdt sinds 1990 juist met 47 procent afgenomen. In totaal zijn naar schatting 43 miljoen levens gered tussen 2000 en 2014. Frank Cobelens, Wetenschappelijk directeur KNCV Tuberculosefonds: “De nieuwe WHO-cijfers maken duidelijk dat tuberculose DE ‘vergeten epidemie’ van dit tijdperk is. De enorme sterfte is volstrekt onnodig, want mits tijdig ontdekt kan het overgrote deel van de tbc-patiënten volledig worden genezen. “

More
articles