Suriname werkt serieus aan afvaardiging voor IFBB bikinistrijd

De Surinaamse Bodybuilding & Weightlifting Bond (SBWB) wil ook vertegenwoordigd zijn op het internationale bi-kini contest van de Interna-tional Federation of Body-building and Fitness (IFBB). Dit contest is volgens SBWB-voorzitter Manav Kanhai het grootste event van de IFBB gezien het aantal deelnemers. “In de toekomst willen wij ook een atlete bij de groep van afgevaardigden hebben om mee te kunnen doen bij de internationale wedstrijden. In het buitenland is de Miss Bikini Fitness de grootste categorie qua aantal deelnemers”, liet SBWB-voorzitter Kanhai zich ontvallen. De SBWB hield afgelopen zaterdag in hotel Torarica een seminar en workshop in verband met de eerste Bikini & Fitness kampioenschappen die in Suri-name zullen worden gehou-den. Bij die gelegenheid was ook een speciale afgevaar-digde van de IFBB aanwezig in de persoon van Jericette Moniz. Moniz werd door het SBWB-bestuur aan de aanwezigen voorgesteld en had later de leiding bij de workshop, waar deelneemsters aan het eerste historische Bikini en Fitness contest in Suriname getraind hoe te poseren op de avond. De datum die er voor het prestigieuze evenement is gepland is zaterdag 21 november aanstaande. De jury zal de atleten tijdens het contest beoordelen op: balans en shape van de atleet; algehele presentatie, algehele verzorging, bruining. De voorkeur gaat uit naar een sportieve fysiek zonder zichtbare lijnen of spierafte-keningen (m.u.v. de buikspieren die subtiel zichtbaar mogen zijn).
Het SBWB-bestuur is laaiend enthousiast over de introductie van de Bikini Fitness kampioenschappen, die naast het de kampioenschappen voor de mannen zullen worden gehouden.
“De Miss Bikini Fitness kampioenschappen zijn heel be-langrijk voor de bodybuil-dingsport in Suriname en wij zijn erg benieuwd hoe de opkomst zal zijn, maar we verwachten wel een zeer ge-slaagde show op 21 november”, benadrukte SBWB-voorzitter Kanhai. Het ligt in de bedoeling dat de winna-res uit Suriname ook zal gaan meedoen aan de internationale krachtmetingen van de IFBB. (DRP)

More
articles