Paus maakt scheiden makkelijker

Paus Franciscus maakt het makkelijker voor rooms-katholieken om na een burgerlijke echtscheiding ook voor de kerk uit elkaar te gaan. Het is de grootste wijziging in de kerkelijke regels over scheiding in 300 jaar. Strikt genomen blijft scheiden nog altijd taboe in de Rooms-Katholieke Kerk. Een huwelijk wordt geacht eeuwig te zijn en dat blijft zo. Stellen die uit elkaar willen, moeten hun huwelijk met terugwerkende kracht ongeldig laten verklaren. Pas daarna kunnen ze voor de kerk met iemand anders trouwen. Wie zonder ongeldigverklaring een nieuw burgerlijk huwelijk sluit, wordt uitgesloten van de communie.

Omslachtig

De procedure om een huwelijk ongeldig te laten verklaren is nu nog bijzonder omslachtig. Twee rooms-katholieke tribunalen moeten beoordelen of er factoren zijn waardoor het huwelijk nooit gesloten had mogen worden, zoals dwang of psychologische onvolwassenheid. De hele procedure kan een jaar tot anderhalf jaar duren. Die tijd komt boven op de burgerlijke echtscheidingsprocedure, want die moet zijn afgerond voordat de ex-partners een verzoekschrift kunnen indienen bij de kerk.

Spoedprocedure

Paus Franciscus heeft nu besloten dat een uitspraak van één tribunaal voldoende is om een huwelijk ongeldig te verklaren. Daar-naast komt er een spoedprocedure: als de ex-partners het met elkaar eens zijn, kan een bisschop het besluit nemen.
Echtscheiding is al eeuwen een heet hangijzer in de Rooms-Katholieke Kerk. Des te opvallender is het dat de paus de knoop relatief snel heeft doorgehakt.
Pas een jaar geleden kondigde hij aan dat kerkjuristen zich over de huwelijksregels zouden gaan buigen. Kardinaal Eijk zei toen dat hij niet verwachtte dat de leer van de kerk zou veranderen. Dat gebeurt nu dus wel.
Volgende maand is er een Bisschoppensy-node over het gezin, maar Franciscus heeft die niet afgewacht.

More
articles