Peneux zal zich moeten bewijzen

Date

Robert Peneux is de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Van hem wordt gezegd dat hij het onderwijsveld en beleid als geen ander kent, dus moet het de komende 5 jaar in elk geval beter gaan met het onderwijsgebeuren. We hebben zojuist het schooljaar 2014-2015 met minder prettig nieuws afgesloten. Landelijk is het gemiddeld cijfer voor rekenvakken een 5. Dit geeft dus duidelijk aan dat de Naschoolse Opvang zijn doel al die jaren heeft gemist. Ook het Nationaal Jeugdparlement maakt zich zorgen over de ontwikkelingen binnen het onderwijs. De jeugdparlementariërs zijn niet tevreden over het resultaat. Er moet duidelijk naar een oplossing worden gezocht.

Ondervoorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Conrad Acton, zegt aan Starnieuws dat aan social media, de opvoeding en de milieufactoren de schuld gegeven kan worden, maar dat is volgens hem nu het punt niet. Er moet naar oplossingsmodellen gekeken worden. Hij stelt dat het Nationaal Jeugdparlement een inspraakorgaan is, waarin deze punten op beleidsniveau moeten worden besproken. Het is niet een ontwikkeling van het afgelopen schooljaar, maar iets dat al een structureel karakter begint te krijgen. Los van al deze zaken, spelen pornografie via social media en vechtpartijen ook een grote rol bij de negatieve ontwikkeling van de schooljeugd. Peneux wordt verondersteld het veld goed te kennen en goed op de hoogte te zijn van plannen, hij kan dus zijn invloed aanwenden om de negatieve ontwikkeling, een halt toe te roepen. De druk zal bij deze minister extra groot zijn, omdat tegen wil en dank in hij door de samenleving en de politiek is gebombardeerd tot onderwijskenner. Hij heeft uiteraard in diverse disciplines gediend op onderwijs en hij zal ongewtijfeld een goede kijk op zaken hebben. Wij kijken uit hoe alles het komende schooljaar zal worden aangepakt. Aan het eind van 2015-2016 hopen wij met trots te kunnen zeggen dat de nieuwe minister een goede job heeft gedaan en dat hij door gaat met het verder verbeteren van het onderwijs. Er zijn een paar technocraten deze keer aangesteld om leiding te geven aan het ministerie en als samenleving zijn wij benieuwd wat zij er van zullen maken op hun departement. Iedereen krijgt een eerlijke kans, dus zullen wij niet op voorhand ministers bekritiseren. Zo zullen wij zien wat de ministers van Onderwijs, NH en HI, vooral zullen realiseren. Van hen kan gezegd worden dat ze de materie kennen. Ze kennen hun vak en zullen daden moeten stellen en zich niet moeten verschuilen achter mooie woorden. De rest zal ook moeten uitmaken hoe goed ze zijn. Ook van de nieuwe minister van Justitie en Politie wordt heel veel verwacht. Voor iemand die schreeuwt dat er geen ruimte is voor corruptie, zullen de ogen ongetwijfeld op haar gericht zijn. Terugkomend op het onderdeel van onderwijs, hopen wij in elk geval dat wij niet stappen achteruit maken, maar juist omhoog schieten. Laten wij weer naar de periode gaan waarin ons onderwijs in de top van de regio stond, laten landen ons als voorbeeld stellen van hoe het moet om vooruit te gaan.

More
articles