August 1, 2015


25 JAAR GELEDEN


August 1, 2015

23 – 28 juli 1990

De Nederlandse minister Jan Pronk van ontwikkelingssamenwerking (Nederland) zegt aan zijn collega van Financiën dat Nederland hetgeen met Suriname is overeen gekomen tijdens het eerste en het tweede beleidsoverleg alsnog zal uitvoeren. De beide bewindslieden ontmoeten elkaar in het Regeringsgebouw, waar Pronk ook spreekt met de vicepresident, en de ministers van onderwijs, Regionale Ontwikkeling en Volksgezondheid. Pronk geeft toe dat mogelijke communicatie stoornissen een vertraging hebben veroorzaakt bij de uitvoering van de overeengekomen afspraak. De Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, die momenteel voor een vierdaagse bezoek in Suriname vertoeft, zegt kort na aankomst dat er door Nederland geen nieuwe voorwaarden zijn gesteld met betrekking tot de ontwikkelignshulp aan Suriname. In februari zijn er tijdens het beleidsoverleg afspraken gemaakt en volgens die afspraken zal er worden gewerkt. Minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking vangt een bespreking aan met het Planbureau. De agendapunten van de bespreking tussen minister Pronk en het Planbureau zijn onder andere: versnelling van de procedures, de realatie tussen aanpassing en groeibeleid en de stand van zaken met betrekking tot het rapport van de EEG-commissie, dat binnen enkele weken hier wordt verwacht. De Moederbond belegt een besturen vergadering om de bij haar aangesloten bonden te informeren over het al dan niet opzeggen van de samenwerking met de Regering. Hoofdthema is een totaal beeld van de jongste politieke ontwikkelingen. Ravaksur wil nieuwe verkiezingen Het voorstel van Ravaksur voor een Nationaal Kabinet is van de baan. Fred Derby zegt dat het streven voor een nationaal Kabinet mislukt is vanwege de houding die de regering demonstreert. Ravaksur ziet daarom het houden van nieuwe verkiezingen als de enige mogelijkheid om de crisis waaronder ons land gebukt gaat, te beëindigen. Deze verkiezingen moeten op korte termijn plaatsvinden. Minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking van Nederland, zegt aan het eind van zijn bezoek aan Suriname dat hij zich bewust is van de ernstige situatie waarin de economie van ons land zich bevindt. Hijzegt tot de conclusieve te zijn gekomen dat de armoede is toegenomen en dat de prijzen zo snel zijn gestegen dat die niet meer door de lonen zijn bij te houden. Voorts noemde hij de lange rijen van personen die naar een Nederlands visum zoeken een droef teken aan de wand. Minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking weigert na door hem belegde persconferentie op de Nederlandse ambassade, om een petitie in ontvangst te nemen van personen van voornamelijk indiaanse afkomst. Deze groep, waarin ondermeer Noldus Jubitana van de Commissie van Acht en kapitein Godlieb uit Pokigronz itten, vatte geruime tijd post voor de Nederlandse ambassade. Het grootopperhoofd der Aucaners, Gazon, doet door middel van een bandopname een oproep aan de Nederlandse regering om de voedselhulp en andere hulp aan het binnenland te hervatten. Ook wil de gran mandat de landen Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten, hun invloed aanwenden om de strijd in het binnenland te beëindigen. Volgens vicepresident Henck Arron, wil minister Pronk de indruk doen ontstaan, dat er nu pas in Suriname over een aanpassingsbeleid wordt gesproken. In de regeringsverklaring wordt hiervan reeds melding gemaakt. In reactie op de resultaten van het bezoek van minister Pronk, zegt Arron dat het tempo waarin en de manier waarop de aanpassing moet geschieden door Suriname zelf wordt bepaald en door en niemand anders. Hij zegt dat men in Suriname zelf precies weet hoe men het juiste tempo bij aan moet houden. Het personeel van de Hakrinbank legt het werk neer. Van de Moederbond wordt vernomen dat de staking te maken heeft met de winstdeling en het uitblijven van een oudedagsvoorziening. Volgens het Nederlandse dagblad ‘De Telegraaf’ heeft de Nederlandse douane, de afgelopen maanden drie illegale wapen zendingen richting Suriname onderschept. De wapens zijn vermoedelijk bestemd voor het Nationaal Leger. De strijdmiddelen werden volgens ‘de Telegraaf’ zowel in de haven van Rotterdam als op het vliegveld Schiphol volgens De Telegraaf door de Nederlandse douane, tegengehouden. Het Jungle Commando be-sluit om de strijd met het Nationaal Leger te intesiveren. Albina wordt vrij wel dagelijks gestookt. Verder zijn er hevige vuur haarden in het Patamacca- en Broko-pondo gebied. Het Jungle Commando heeft versterking naar Brokopondo gedirigeerd. De strijd tussen het Nationaal Leger en het Jungle Commando is nooit zo hevig geweest. De directie van de Hakrin-bank spant een kort geding aan tegen de vakbond. De bond bij deze bankinstelling riep twee dagen geleden een staking uit, omdat de bondsleiding niet tevreden is over het uitblijven van een oudedagsvoorziening en vooral om haar aanspraak op winstdeling binnen het bedrijf kracht bij te zetten.