Surinaamse tennissers naar Santo Domingo

Van 23 juli tot en met 8 augustus aan-staande wordt op Santo Domingo, Do-minicaanse Republiek, de “Junior/ In-fantil Tennis International Champion-ship For Central America and The Ca-ribbean”(JITIC) georganiseerd. Tijdens dit meest prestigieuze tennistoernooi van de tennisregio dat het Caribisch ge-bied en Centraal Amerika beslaat, zul-len top jeugdtennissers uit meer dan 25 landen tegen elkaar uitkomen.
Dit toernooi wordt dus gezien als een zeer belangrijk meetmoment in het jaar en de carrière van jeugdspelers. De Surinaamse Tennis Bond (STB) vaardigt dit jaar 7 spelers af om Suriname te vertegenwoordigen in de categorieën 14 en onder en 16 en onder.
Dit jaar bestaat het team uit: U-14: Jill Ma-Ajong, Rowena van Dijk, Gian Man-nes en Sergi Calor (30 juli tot en met 7 augustus). U-16: Joshio Loor, Dani Sam-son en Anouk Ma-Ajong (22 juli tot en met 31 juli). De coach is Carolina Vera Vera. Als begeleiders funge-ren de heren Henk van Dijk en Dave Samson.
In de voorbereiding naar het toernooi is voor al aandacht besteed aan het wedstrijd mentaal sterker ma-ken van de spelers.
Daarnaast zijn er ook educa-tiesessies geweest, waarbij de aandacht lag op het be-lang van de juiste voedingen en drank voor een sporter.
Ook de Surinaamse Anti-Do-ping Autoriteit (SADA) is be-reid gevonden om de spe-lers voor te lichten over de dopingscontroles die kunnen worden gedaan.
De STB is zeer tevreden met de motivatie van de spelers, coach en de begeleiders en spreekt haar dank uit aan het adres van het SOC, Staatsolie, Oase en SADA voor de ondersteuning.

More
articles