July 18, 2015


25 JAAR GELEDEN


July 18, 2015

9 – 14 juli 1990

Regeringswoordvoerder Glenn Truideman, waarschuwde in het programma ‘Gravenstraat’ dat de oppositie die schreeuwt over devaluatie en koersaanpassing, kwaadaardig bezig is. “Het is om u op te jutten en boos te maken op de regering en ik hoop dat u zich door dergelijke misstappen niet laat misleiden.” De regering wil onze economie op een structurele en geordende manier herstellen en dat moet gebeuren via een Herstel Groei en Aanpassingsprogramma (HGA). Ambtenaren in Nickerie tonen hun misnoegen via een brief over uitspraken die het DNA-lid Mahawatkhan gedaan heeft, in reactie op de acties van Ravaksur. Zij zeggen geschokt en gebelgd te zijn over de bewering van Mahawatkhan dat ambtenaren alleen actie voeren en zelf niet werken. Een aantal militairen raakt gewond in het Patamaccagebied, nadat hun patrouille door het Jungle Commando is beschoten. Zoals bekend, is het Nationaal Leger bezig met zuiveringswerkzaamheden in voormeld gebied. De Suralco voert onderhandelingen met maatschappijen uit de Dominicaanse Republiek en Brazilië om tot de import van bauxiet uit die landen over te gaan. De activiteiten te Moengo liggen enige tijd stil wat de bauxietvoorraad te Paranam ernstig heeft doen slinken. De public relations man van de Vereniging van Padi Producenten, Khodabaks, zegt dat de lokale rijstvoorziening over 1990 veilig is. Voor de tweede helft van 1990 is een bedrag van 2,4 miljoen dollar gecommitteerd voor de aanschaf van essentiële onderdelen voor machines, zodat deze ingezet kunnen worden bij het zaaien en oogsten van rijst. President Ramsewak Shankar haalt in De Nationale Assemblee bij de voortzetting van de algehele politieke situatie in ons land fel uit naar Ravaksur en ging ook in op het machtsvraagstuk dat de afgelopen weken actueel is geweest. De president brengt aan de hand van verschillende artikelen in de grondwet en de personeelwet voor ambtenaren naar voren dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op loon over de stakingsdagen van Ravaksur. Vicepresident Henck Arron veroordeelt in zijn toespraak in De Nationale Assemblee de onbegrijpelijke houding van Nederland dat stijf vasthoudt aan een restrictiebeleid ten aanzien van Suriname. De vicepresident spreekt zijn misnoegen uit over berichten verschenen in de Nederlandse pers, waarin wordt vermeld dat Arron regeert, Bouta dicteert, Shankar parafeert, Nederland regeert en het Surinaamse volk krepeert. President Shankar verklaart tijdens de assembleevergadering bij de beantwoording van vragen gesteld door de Hoge Colleges van Staat, dat de Regering bij haar aantreden in de eerste 2,5 jaar van haar regeerperiode met ernstige stagnaties te kampen had. Hij geeft aan dat de uitvoering van het crashprogramma in de eerste plaats gericht is op het verlichten van de meest ernstige grieven van grote groepen van onze bevolking. Volgens Egbert Eersteling, waarnemend hoofd afdeling Onderwijs Binnenland, zijn haast alle scholen in Brokopondo weer opgestart. Het zijn de scholen te Victoria en Tapoeripa. De scholen in Nieuw Lombe, Klaaskreek, Nieuw Koffiedam en Phedra, werden ondanks de ontstane oorlogssituatie draaiende gehouden. De Surinaamse Aluminium Company (Suralco) is weer aangevangen met haar bauxiet verschepingen van Moengo naar de raffinaderij te Paranam. Zoals bekend, moest de maatschappij vanwege vernielingen aangericht aan haar hoofdkantoor en laaadinstallaties in de haven te Moengo, noodgedwongen van voortzetting van de verschepingen afzien. Het Universiteitsbestuur zal de beslissing van de Regering niet uitvoeren, waarbij bachelor studenten vier schalen minder ontvangen, dan doctoraal studenten. Degenen die aan de universiteit studeren en op het complex werkzaam zijn, zullen niet volgens de nieuwe regeling worden gewaardeerd. De econoom Winston Wirth zegt dat de oplossing voor de suikerproblematiek waarmee wij kampen, het wederom opstarten van onze suikerindustrie te Mariënburg is. Wirth vertegenwoordigt de vakbond in de Raad van Commissarissen van het suikerbedrijf. “Mariënburg is potentieel een rendabel bedrijf”, aldus Wirth. De brandweer zet met uitzondering van de brandbestrijding, alle activiteiten, medewerking en hulpverlening aan de gemeenschap stop. Dit omdat de hun beloofde bevorderingen van officieren en onderofficieren, alsmede de beëdiging van de brandweerlieden en de huldiging van jubilarissen, geen voortgang heeft gevonden. De huizen van leerkrachten te Moengo zijn leeggeroofd tijdens hun recente gedwongen afwezigheid uit dit bauxietstadje. De leerkrachten waren hiervoor al bang en hadden een beroep gedaan op wie ook maar op de gedachte zou komen om te plunderen, die gedachte niet uit te voeren. Burgers die zich naar Albina willen begeven, moeten op zijn minst duizend gulden neertellen voor een enkele reis. Aangezien de weg naar Albina vanwege het wapengeweld in die omgeving voor alle verkeer gesloten is, moeten de reizigers gebruik maken van de zeeroute. De bootjes vertrekken dagelijks vanuit de steiger van Leonsberg. In politiek Den Haag is met verbazing gereageerd op de harde verwijten van vicepresident Arron aan het adres van Nederland. Arron trok tijdens een assembléevergadering, fel van leer tegen het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ten aanzien van Suriname. De Fols belegt een protestbijeenkomst in theater Bellevue, omdat ze het niet eens is met de wijze waarop het ministerie van Onderwijs gehandeld heeft bij de besprekingen tussen de Fols en het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Bruynzeel moet behouden worden en moet niet het lot van Mariënburg en Suriname Timber ondergaan. Twaalfhonderd arbeiders mandateerden in verband hiermee een comité Behoud Bruynzeel dat op 9 juli werd opgericht en dat geleid wordt door Rudi Balker, de voorzitter van de Consumenten-bond. Het mandaat werd op 11 juli gegeven.