VERDEELDHEID EN ONDERGANG

Date

De Pertjajah Luhur wordt na de uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen, verscheurd door verdeeldheid en verraad.  Zoals bekend, heeft de ondervoorzitter, Raymond Sapoen, onder het verkondigen van allerlei drogredenen, zich verwijderd van voorzitter Somohardjo en wenst samen met het eveneens gekozen PL-parlementslid Chitan uit Saramacca, steun te gaan verlenen aan de NDP . Verraad in de Surinaamse politiek is geen vreemde ontwikkeling, kennen we reeds uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar kwam heel nadrukkelijk tot uiting in 1996 toen de KTPI en leden van de VHP, overliepen richting NDP om zo de regering Wijdenbosch te kunnen formeren en ondersteunen. Deze vorm van politieke smeerlapperij heeft gemaakt dat het aantal zwevende kiezers de afgelopen decennia alsmaar is toegenomen en velen er geen licht meer in zien om naar de stembus te gaan. Het is namelijk zeer frustrerend voor een kiezer, wanneer hij moet doormaken dat zijn stem wordt verhuisd naar een politieke partij waar hij of zij een gruwelijke hekel aan heeft. Men heeft nog steeds niet in de gaten dat verraad plegen en overlopen, de eenheid binnen een organisatie of die nou een politieke of andere signatuur heeft, volledig verstoord en zelfs teniet kan doen. Wij hebben gezien dat binnen de KTPI, meneer Wangsabesari op een gegeven moment dacht de macht binnen de partij te kunnen overnemen. Toen dat hem niet gelukte, richtte hij een andere partij, Nieuwe Stroming, binnen de KTPI op. De man dacht eventjes alle KTPI’ers te kunnen meenemen naar de nieuwe partij. De reeds verzwakte KTPI werd bij de afgelopen verkiezingen van 25 mei helemaal weggevaagd en haalde niet één zetel. Ook NSK die voor verdeeldheid had gezorgd, kwam niet binnen. Thans zijn dissidenten binnen Pertjajah Luhur bezig de partij waar Somohardjo tot op dit moment de leiding heeft, te ondermijnen. Wij, van Keerpunt, weten precies wie achter de schermen bezig is de ovewegend uit Surinamers van Javaanse komaf bestaande partij, te ondergraven. Veel mensen die thans partijvoorzitter Somohardjo naar het leven staan, zwichten voor geld en zaken als vastgoed. Deze mensen hebben een beperkt analytisch vermogen en weten niet wat de uiteindelijke bedoeling is van de mensen die aan het stoken zijn gegaan. Ze werken voor derden met een dubbele agenda die erop uit zijn PL helemaal te vernietigen. Het zijn mensen die richting een eenpartijstelsel wensen te koersen en de politieke oppositie helemaal monddood wensen te maken. In de regio zijn er andere krachten in verschillende landen bezig met soortgelijke gedachten en strategieën. De KTPI is al helemaal tot de grond toe afgebroken en nu is men bezig met PL. De verraders binnen PL zijn thans met hun eigen enge belang bezig en beseffen niet wat de uiteindelijke bedoeling is. Een kleine kliek is in dit land doende koste wat kost hun eigen politieke basis en belangen te verbreden c.q. te versterken, en iedereen moet in het belang van dat doel wijken. Men is dan ook stelselmatig bezig binnen andere politieke partijen te wroeten en misbruikt daarvoor ook nog staatsmiddelen. De verraders moeten heel goed nadenken wat ze aan het doen zijn. Gaan ze door met hun doelloze wandeling, dan blijft er van hen uiteindelijk in politieke zin ook niets over. Teki yu moi moi ai luku. Het resultaat komt sneller dan gedacht.

More
articles