June 15, 2015


Suriname wint eerste turn interland


June 15, 2015

Suriname is zaterdag overall kampioen geworden van de eerste turn interland, waarbij het werd opgenomen te-gen Frans-Guyana. Deze landenontmoeting werd georganiseerd door de turnvere-nigingen The Young Genera-tion (TYG) en Door Oefening Sterk (DOS). Het is de Surinaamse turners gelukt acht van de twaalf medailles te winnen. Er werden 4 eerste, 2 tweede en 2 derde plaatsen in de wacht gesleept. De Fransen waren goed voor 2 tweede en 2 derde plaatsen. Bij de landen titel is bij de meisjes ge-let op de vier hoogste scores per onderdeel en bij de jongens werd gekeken naar de drie hoogste scores per on-derdeel in elke catogorie. Suriname heeft in alle vier catogorieën de landentitel opgeëist. Zaterdag was het na maanden voorbereiding en trai-ning eindelijk zo ver Surinaamse turners zijn in de afgelopen periode klaar-gestoomd om het op te ne-men tegen turners uit het oosterbuurland. In een volgepakte Chinese Sporthal hebben de toeschouwers mogen genieten van de pre-staties die door de Fransen en de Surinaamse turners werden neergezet. De atle-ten hebben elkaar in vier ca-tegorieën mogen bekampen, te weten: Meisjes Honneur, Jongens Honneur, Meisjes Excellence en Jongens Excel-lence. Bij de meisjes waren de volgende onderdelen aan de orde: balk, brug ongelijk, vloer en sprong. Bij de jongens waren dat: brug, vloer, steun sprong en vrije sprong. De jury, die bestond uit Fran-sen en Surinamers, heeft, ge-zien de reactie van het pu-bliek en de trainers uit beide kampen, heel goed werk verricht. De leider van de Franse de-legatie was danook vol lof over de organisatie en gaf aan dat Suriname de lat hoog heeft gelegd waardoor zij verplicht zijn om volgend jaar heel hard hun best te doen en zich wat betreft or-ganisatie ook van hun beste zijde moeten laten zien. Ook de leiding van TYG en DOS was tevreden over het verloop van de wedstrijden en de organisatie in het geheel. Volgens de organiserende clubs is het een geslaagd toernooi geweest en geeft dit nog meer inspiratie om de turnsport verder te ont-wikkelen in Suriname. De volledige uitslagen: Meisjes Honneure (landentitel Suriname): 1.Charlotte Getrouw (Suriname); 2.Jean-ne Chateau (Frans-Guyana) en 3.Jeanne Legendre (Frans-Guyana). Jongens Honneure (landentitel Surina-me): 1.Tyreke Man-groelal (Suriname); 2. Boris Esschendal (Suri-name) en 3.Amani Amzand (Suriname). Meisjes Excellence (landentitel Surina-me): 1.Souiza Tilburg (Suriname); 2.Marie Dutant (Frans-Guya-na) en 3.Thais Paul (Frans-Guyana). Jongens Excellence (landentitel Surina-me): 1.Dylan Koor-naar (Suriname); 2. Rosendo Roseval (Su-riname) en 3.Eljon van Axel (Suriname).