May 23, 2015


DE WEEK IN RETRO


May 23, 2015

MEMORABILIA.   – Etmaal. Binnen iets meer dan een etmaal gaan de lichten vast aan, in menig stemlokaal. De voorbereidingen worden genomen om voorziend op Maandagochtend 25 Mei 2015, van start te gaan en het electoraat netjes te ontvangen. Want Suriname wil en gaat stemmen, voor een nieuwe kans. Gauw naar “De Week in Retro”. Geen tijd meer te verliezen. We lezen nog even gauw mee. Educatief in historisch perspectief! – ‘Momsie’. Eerstens een grote mond en toen een lafhartige wraking van een rechter die hem zogenaamd al eerder onder de hamer heeft gehad? Er zal weer van alles gebeuren vanuit paarse kring en gedachtegoed om de reguliere rechtspraak en ander grondwettelijke systemen te ondermijnen. Ontbreekt de destructieve geen van al, aan wederrechtelijke creativiteit. Respect voor de rechtsstaat? Zodanig, dat die elk moment verder kan worden ondermijnd. Ley? Op 27 Maart 1980, de vastgestelde verkiezingsdatum. Februari 1980 gepland gewelddadige staatsgreep…, platte moord op legerofficier Van Aalst en andere collega’s. Brandstichtingen en vernedering van het Korps Politie Suriname. Agent Sultaan, achter het stuur van de politiecombi vermoord. Persvrijheid aan banden…, door granaataanvallen van onder meer Wooter. Avondklok voor jaren achtereen geïntroduceerd. Respectloze gijzeling van het Volk. Grondwet en parlement uitgeschakeld. Presidenten Ferrier en Chin A Sen, mogen respectievelijk in 1980 en Februari 1982, gedwongen naar het buitenland vertrekken. Politici in Santo Boma gevangengezet, waaronder een gekozen premier Arron. Oorlogsheld Ormskerk in hetzelfde coupjaar van 1980, doodgeslagen, aan de Wilhelminastraat #3, op het departement Volksmobilisatie. Vervolgens Playfair, Sital, Joeman, Hardjo c.s. vlot achter de wacht. Keerveld in Georgetown gericht vermoord. Maart 1982 voorspelbare tegencoups en reeds door de strafrechter veroordeelde militairen, uit het gevang te Santo Boma gehaald en tezamen met 13 burgers gruwelijk vermoord. December 1982 – Fort Zeelandia. Terwijl verkiezingen al waren/werden afgesproken voor 1987, ene Brunswijk ook al in de aanval van midden 1986, gefinancierd door vreemdelingen en dan de massaslachting te Moi Wana. Brunswijk wordt gezien in de gebouwen van de Tweede Kamer, bij Haagse vrind Weisglas op bezoek. Nooit onderzocht of een verdachte aangehouden, ter zake de massamoord geleid door de militair O. en waar Graansoogst de operationele verantwoordelijkheid recentelijk voor opeiste. Kerstnacht besmeurd met de Graanoogst-coup, terwijl de Paus een wereldzegen uitsprak. Herinneren Doetje Apai, Stuart Deel, Herman Gooding. 1993 STVS in de fik, vlak voor de vaandeloverdracht binnen het Nationaal Leger. 1996 een heftig gefinancierde administratieve coup, door massale omkoping van DNA-, DR- en RR-leden. 1999 volksopstand tegen de regering Wijndenbosch. In het jaar 2000, nog onder Wijdenbosch, de langverwachte start van het 08 December 1982 vervolgings- en strafproces. Om te culmineren in een Amnestiepaskwil 2012, in een weekeind Riso-mode en configuartie onderschreven door de door ‘ambteloosburger’ Ameerali? Staat nergens in welke functie die vernietigende handtekening, onder een Staatsbesluit kwam te verkeren. Een rechtstaat gedachte van ‘Nul komma Nul’. Zo ook nu met ‘wraking van een rechter’ die een zaak over eerbaarheid, laster en smaad van een weduwe en hoofd van een reeds getroffen gezin moest behandelen. De gedagvaarde, is ‘bewijsmiddelen aan het verzamelen’. Samenleving en rechterlijke macht weten echter in alle objectiviteit, wat voor vlees er al enige tijd in de pot suddert. Kan niet missen met een dergelijke opvoeding…, in paarse ‘flavor aid’ gemarineerd. En dan ook nog een kop in “De ware Tijd” van hedenmorgen: “NDP kondigt snelle verzelfstandiging rechterlijke macht aan”. Dat de Staat Suriname voor een deel vervallen is tot een situatie, waarin ‘schizofrenie’ virale proporties aanneemt…, was eerder bekend. Maar dit slaat natuurlijk, wel weer van alles. – Dino. Die zoontjes toch. Men is hem bij de internationale pers, allesbehalve vergeten. Vrijdagochtend weer een ‘Dino Google alert…’. Nu in verband met de aanhouding en een uitgevoerd DEA-transport naar New York City, van de zoon ener ex-president van Honduras. Lezen mee: ‘U.S. Drug Enforcement Administration agents and Haitian police arrested the son of former Honduras President Porfirio Lobo in an anti-drug operation in Haiti and transferred him to New York for prosecution, the former leader and Honduras government said Thursday…’. ‘…It was not the first time a president’s son was arrested for alleged drug trafficking and flown to the U.S. to face charges.Dino Bouterse, the son of Suriname President Desi Bouterse, was arrested on Aug. 29, 2013 in Panama City International Airport for alleged drug smuggling and weapon possession. He was turned over to U.S. authorities, who took him to New York City. The following day, Bouterse appeared in a Manhattan federal court and pleaded not guilty to the charges before a magistrate judge. U.S. prosecutors accused Bouterse of smuggling a suitcase filled with 22 pounds of cocaine aboard a commercial flight from Suriname to the Caribbean in July 2013, according to a USA Today report. Bouterse was arrested in his own country for weapons and drug possession in 2004. He was convicted and sentenced the following year to eight years in prison, but released in 2008. Bouterse’s father was a convicted drug trafficker before he was elected president of Suriname in July 2010…’. Enzovoort. http://www.hngn.com/articles/94370/20150522/son-former-honduras-president-arrested-dea-haiti-drug-bust-flown.htm – Informatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een IT-applicatie in-/aangesteld die informele uitslagen van de algemene en geheime verkiezingen op 25 Mei 2015 –na het tijdstip van 19.00 uur n.m.– kan doorgeven aan de wachtende burgerij. Informeel…, wel te verstaan. – Verzakkingen. Heeft de politie van Para en Wanica geen vervoer of verkeert men in een langduriger siësta’s of verlamming? Meer dan vijf jaren lang…, geeft deze rubriek aan, dat het zo niet verder kan. De Afobakkaweg, Maarten Luther Kingweg, Meursweg, J.F.Kennedy- en Indira Ghandiweg, worden aan barrels gereden door zware hout-, zand- en grinttrucks. Brugdekken vertonen verzakkingen en schudden vervaarlijk. IJzeren banden bij of aan op- en afritten, snijden banden als was het een scheermes door. Als de politiecommandant over ongehoorde en levensgevaarlijke fenomenen wordt aangesproken, laat die doodleuk weten, dat hij geconfronteerd wordt met ministeriele ontheffingen en hij de overladen trucks moet laten gaan. Hetzelfde verschijnsel doet zich vanuit oostelijk naar westelijke richting voor, vanuit het ‘Bravo-district Marowijne’. Overigens is Bouterse geheel voor rehabilitatie van Marowijne en in het bijzonder Moengo en Albina, nadat het Nationaal Leger en Jungle Commando daar de zaak compleet in de vernieling draaiden; tussen 1986 en 1993. Waarna etnische geschillen en illegale grondenpik, een juweel aan ‘status quo’ over hele landsgebieden handhaafden. Ook in delen van Wanica vernietigen houttransporten naar en richting zaagmolens de verbindingswegen, wat een logistieke ramp voor de burgerij betekent. Wat een land…, wat een verspilling! ‘By the way!’. Hanna’s Lust is nog steeds onder water. ‘Kande Bouta ook tu kan go luku, san e pesa nanga dem Sranan-sma drape…!’. – Vervelend. En dan ook nog problemen met en in de omgevingsbuurten van Surgold/Newmont? Starnieuws.com: ‘Rosebel Goldmines van het international goudmijnbouwbedrijf Iamgold heeft over 2014 een totale omzet van ruim US$ 438,7 miljoen geboekt. De overheid heeft US$ 53,4 miljoen ontvangen aan inkomstenbelasting, loonbelasting, dividend en royalties. Dat is ongeveer de helft minder dan er is ontvangen over 2013. Rosebel heeft in 2013 US$ 107 miljoen bijgedragen aan de staatskas’. Tot zover het webnieuws, over de Iamgold vestiging. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/29296 – Nieuwsvoorziening. Problemen bij het ochtendblad “De ware Tijd”, gingen/gaan helaas naar een climax. Niemand in deze beweeglijke tijd, wordt daar eventjes beter van. Starnieuws.com weet via de geëigende website en kanalen, het volgende via de link ter lezing aan te bieden: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/29298 – Issue. De nationale ‘issue’ (…), wordt natuurlijk wel weer de opgevoerde en te prolongeren verzameling aan leugen(-s). Het begon allemaal in Februari 1980 met een ‘noodzakelijke ingreep’? Toen werd het al gauw een staatsgreep en vervolgens een opgeklopte ‘revolutie’, in dwingende opdracht van loslopend linksgeoriënteerd gevogelte. Daarna al vlot de moorden op oorlogsheld Ormskerk. Gevolgd door executies van de socialist Rahman, de communist Behr en al die andere ongewapende Surinaamse mensen en ingezetenen. Politici gelijk gevangen genomen en zwaar mishandeld. Op de vlucht doodgeschoten burgers én ook twee reeds door de Krijgsraad veroordeelde militairen…, de dato 08 December 1982. Vanwege “knap verzonnen” verhaaltjes over CIA-contacten! Een ‘die-hard’ communist en socialist, in contact met de CIA? Met twaalf anderen uit divergente sociale geledingen? Gemarteld, gefolterd en na zowat een etmaal, geleidelijk aan en vooral systematisch doodgeschoten. Ter eigen verdediging niet een seconde, in een legitieme rechtszaal werden vergund. Op de vlucht doodgeschoten. Vandaag de dag heeft men als Volk, dus ook nog steeds geen issue(-s). De leugen is weer troef. Want het gaat allemaal zeer goed in en met Suriname. Na salaris te hebben ontvangen, heeft de gemiddelde maandloontrekker –na plusminus tien dagen– geen geld meer aan de kassa van Grote Combémarkt. ‘Niemand heeft een issue. Want alles gaat goed’. Daarbij te vergeten…, dat Bouterse zelf ‘de volksverlammende issue’ is gebleken. Eeneiige situaties die door zichzelf, op kunstmatige/-zinnige wijzen in stand worden gehouden. Herbevestigd door ‘langjarige insider’, Charles “Tjallie” Pahlad, op een uit de kluiten gewassen massavergadering van woensdag jl. in Wanica. Duizenden mensen zagen eens ‘enig geloof’ en gaven in vertrouwen de vele drums met melk, om economisch juist te worden aangewend. Op het moment dat de economisch verantwoorde productie zou aanvangen, werden alle flessen, containers en bakkenvol met hoogwaardige melk, wederom omgeschopt. Dat is het lot van SU, met een paarse toestand in zogenaamde machtsposities omhooggevallen. En de ‘issue’ is kortom en na gedegen transnationale analyses, nu enkel maar één issue geworden, welke glansrijk werd/wordt gevormd door de (omver-)schopper. Gepubliceerde ‘Lijst Paramaribo’ vormt alleen al illustratief, een enorme en nevenschikkend misleidende: ‘bevestigingsissue’. Vier meer frisse en misschien wel (naïef-)onbezonnen kandidaten; minstens vijf vooralsnog ‘geleende overlopers’ en de rest naast de voornoemd frisse ‘jonge mensen’, een conglomeraat met heftiger issuenummers aan de broek verhangen. ‘Teri dan yu kan leri! Yu no sa ferferi…!’. – BUZA II. Verwijt van een stevig aantal lezers. Die terecht eisen…, aanvulling te geven aan het BUZA-verhaal, dat op woensdag jl. in “JPF” verscheen. Verwijt, dat “Artikel 8 – Cotonou’ van de Europese Unie (EU) –in EEG/ACP-verband– als diplo-incident niet werd genoemd/besproken en waarmee Lackin glashard om de oren werd geslagen en op de snufferd ging. De internationale veroordelingen, inzake de Amnestiepaskwil van 2012, kwamen overigens niet alleen uit Brussel of vanuit de EU. Ook Washington DC…, en wel direct uit de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Mede per nota die van het ‘US-State Department’. De Caricom-leiders en justitiële organisaties uit de directe regio. En dan overkoepelend, de Verenigde Naties in New York en in Genève gevestigd. Vanuit de ‘internationale orde van juristen en advocaten’. De balie van de Nederlandse Antillen. Maar nog is of was er geen issue? – Micro. Op microniveau en geparenteerd aan de ‘issues’, dat er geen gesubsidieerde babyvoeding te krijgen is. Twee zaken die spelen. Kries zegt onder meer, dat hij maar tijdelijk NDP-er is en zich zal scharen bij ‘any winner’ die staatsmacht na 25 Mei 2015 weet te verwerven. Loyaal en banaal. En dan een Caldeira die ook nog zegt, dat als de NDP opnieuw macht zal/kan verwerven, alle subsidies zullen worden afgeschaft. En daaronder vallen zeker de monopolistische nutsbedrijven die de ‘Suri-Berlusconi’ wil coupen? Om dan ten nutte van zijn buitenlandse principalen en eigen puti, alle energievoorzieningen te kunnen controleren. Dan heeft men daar Staatsolie, welke entiteit meteen in gevaar zal worden gebracht, door een ‘waarnemend directeur’ aan te stellen. Een techneut die volgens Castelen, de zaken warm moet houden voor een aankomende NDP-couper uit de ‘all in the family kongsi of non-educated peoples’. Weg betaalbare energie, weg betaalbare bustarieven, weg betaalbare brandstoffen. Weg baanpotenties, bij zowel de overheid als de particuliere sectoren. Want de werkplek wordt onbereikbaar gemaakt en de werkgever kan de looneisen niet betalen of de sociale wetgeving überhaupt nakomen. Bedrijven failliet en instorting van de belastingafdrachten. Chaos nu al voor 40% in zwang, ingezet en de rest komt er bij winst van NDP, al meteen na 25 Mei 2015 achteraan zeilen. – Issues? De mensen die klagen, dat hun huizen te Geyersvlijt en Hannaslust compleet onder water zijn gelopen, zo een drie dagen voor de verkiezingen, moeten hun mond ook van ‘baas’ houden? Want ze hebben geen issue en zijn dus ook meteen door Bouterse bezocht…, toch? Inderdaad, hangen de aangebrachte NDP vlaggen er nu troosteloos bij. Men had hoop…, op een beter leven. Bilharsia-, filaria-, dengue- en prietfinga-vrij te kunnen blijven wonen. Helaas! Ook dat is geen issue. En “Bre” komt vertellen, dat de Suri-kiezer verwend is? ‘Just a question…!’. “Why should we settle for less?”. – Signaal. Een slecht signaal, dat de anatoom patholoog F.H. in Suriname, zelfmoord pleegde. Weer een brein met nogal wat dossierkennis ‘verschwunden’. – Gov. De eerste man op de Centrale Bank voelt zich beledigd en komt geheel terecht met een dikke protestverklaring uit. Geheel verwachtbaar in een democratie, dat een dergelijk voorspelbare reactie komt en serieus wordt genomen. Echter zit ook deze ‘governor’ met een historisch/gigantisch gegeven en gevoelig liggende erfenis. Een van zijn voorgangers, in zelfde functie en strak NDP-gelieerde, heeft een nogal karakteristiek, overigens (trans-)nationaal veroordeeld container-/swapbeleid gevormd en ook uitgevoerd. Nu men een vergelijkbare ontwikkeling…, van onder meer sterk verminderde koopkracht over het gehele land voelt en ervaart, komen de doemherinneringen en -gedachten aan Goedschalk weer bovendrijven. Het is wel weer aan de huidige governor van de Centrale Bank om het allerdiepste vertrouwen aan kult die rond André Telting werd gevormd en heerste, te blijven handhaven en zelf te versterken. Indien het tegendeel zich voordoet en wordt bewezen, zal de gewraakte karikaturist c.s. misschien heftiger tekeer willen gaan en zijn getergde aanhangers aanmerkelijk vergroten. ‘Trafassi no sa de…!’. – “V7/VHP”. De uit de kluiten gewassen massameeting van de V7/VHP, werd traditioneel te Helena Christina/Indira Gandhi – weg in Wanica gehouden. Even daarvoor werd de Spoorsloot voor een klein deel opgehaald. Dode slangen en evenzo gecrepeerde kleine kaaimans lagen op het fietspad tussen: – stinkmodder, weggeworpen pepflessen en drankblikjes. In eerste instantie kon men denken, dat dit een oppositionele actie betrof. Komende uit het zuiden en na de vergadering naar het noorden rijdend, kon men echter de naakte waarheid wederom ervaren. Water over de weg en diep in de huizen overstroomd. Allemaal ter hoogte van Nieuwe Grond tot en met de Golfbanen. Met de complimenten van Openbare Werken. Op 20 Mei 2015, nog eventjes onder de regering Bouterse geplekt. Kandhai (VHP) versus Abrahams/Parmessar (NDP)…, heeft echt geen missen of enige ‘issue’. Parmessar ziet sabotage bij sluizen en pompgemalen? Rabin ziet ze al een tijdje, vanonder zijn Panamenio vliegen. “A no mi culturalisme, yere!?”. ‘25 Mei 2015, a sa musu keba’. – Lulkoek. Voertuigen, uniformen, bewapening, geoefend personeel. Toch verzoekt en verkiest de ‘commissaris’ Ordening Goudsector Suriname (OGS), de weg op te gaan van/naar de smoeskalender. Opdracht? “Opruimen die Skalians, is het devies en niet slap OH-en of zaken opschuiven naar zogeheten ‘niet’ bestaande wetgeving…!”. Er is zat aan wetgeving tegen illegaliteit. Skalians veroorzaken gevaar en zijn ingericht tegen elke rechtsorde. Het voorbeeld van de Fransen is allang bekend, aan de autoriteiten voorgehouden en gewoon niet opgevolgd. Dat is het hele probleem. Enteren en opblazen…, van dat levensgevaarlijke spul en gedoe op het stuwmeer. Of de OGS in het geheel meteen oplossen en dumpen. ‘25 Mei 2015, is het wel zover’. – Leugens en feiten. Paniekvoetbal van een onbekende en natuurlijk voor ingewijden zeer bekende grappenmaker. Kortom van een entiteit die er een kunst en lust van maakt zichzelf rijk te rekenen. Het zou een leugen zijn, dat het ‘slecht’ gaat in Suriname en mensen geen geld hebben, in de tweede week van de maand, na het vaste loon te hebben ontvangen. Een leugen voor de entiteit die zich habitueel rijkrekent. Vervolgens tracht men te ontkrachten, dat het slecht gaat met de economie. Maar men vertelt wel, dat er minder inkomsten zijn? De kurk die Suriname voor 2010 had, namelijk de mijnbouw is compleet ingestort. Zowel de goud, de olie, als de bauxiet-/aluinaardesector, leveren bakken met inkomsten minder op. Maar het gaat goed in Suriname. Bedrijven worden niet betaald, door de Overheid en gaan gewoon kapot. Maar het gaat goed met de belastinginkomsten uit die bedrijven en van het ontslagen thuisgezette personeel. De regering verbrast geld? Hoe dan? Antwoord! Hoeveel verdiende Joemankhan als directeur van AZP? Door de armlastige stichting? Hoeveel bracht Venetiaan aan inkomen naar huis? Hoeveel mevrouw Venetiaan en hoeveel gaat er nu naar Leonsberg? Hoeveel auto’s had het kabinet van het staatshoofd en hoeveel heeft die ‘orga’ nu? Hoeveel ‘adviseurs van staat’ leven op een ministersalaris en hoeveel was dat voor een enkele die Venetiaan consultatief op afroep adviseerde? Hoeveel verdiende Telting in de maand en wat is het inkomen van Hoefdraad? Verdienen en verbrassen, zijn twee entiteiten. De rubriek zal niet zeggen ‘verbrassen’. Maar ‘verdienen’. Verbrassen is voor de ‘onbekende friemel’ die op pagina A10 – “De ware Tijd” van 21 Mei 2015 paniekvoetbal wil (mee-)spelen. Verbrassen is een, verdienen is twee en ‘verspillen’ is drie. Hoeveel kostte de rit met de Airbus 340-300 van de SLM naar Obiang en China in totaal, binnen het op en neer ‘bigi tem’ pakket en gedurfd verlies voor de SLM? En al die vluchten met de Boeing(-s) 737-300 van de SLM? Wat was daarvan, de ‘return on investment’? Over de helikoptervluchten moet de Rekenkamer zich maar buigen. Inderdaad, heeft de huidige regering Bouterse minder inkomsten uit de mijnbouwsector, maar waar bleven de bezuinigingen in de ‘personele sector’ van de overheid? Neen…, meer ambtenaren die niet weten wat ze moeten doen en meer voertuigen om rond te rijden met gezin en al, in het weekeinde , op brandstof van de Staat. De importnorm van zes maanden bestaat plotseling niet, in het huidige jargon van Staat! Wat is de norm dan? Onbekend talent gebleken. Vooruitzichten zijn ‘stabiel’, volgens ‘bron cq. cijfers voorzingend Suriname’ en ook nog de betaald/uitgenodigde ratingbureaus. Ook zou eerder gezegd zijn, dat Suriname 17e. rijkste land van de wereld was of is…? Maar als men de kaders en mensen niet heeft om de zaken in ontwikkeling te brengen, wat heeft men in materiële zin dan wel? Porknokkers gepeupel, soms? Inderdaad weinig gestudeerde leegloop die overal gaan zitten op plekken, waarvoor ze niet geschoold zijn. Dus inkopen van buitenlandse consulten, -ontwerpers, -aannemers en -uitvoerders, wat weer drie keer zoveel kost. Met of zonder professor ‘Tjuku’, graaiend in de nationale ‘puti’. USD 596 miljoen…, is de nationale ‘jojo reserve’. De ene dag ver onder de 400 USD en na de Chinese “swap” weer eventjes en opportunistisch op niveau? Elo! Schulden van de overheden aan particuliere bedrijven en organisaties voor geleverde diensten en goederen? Inderdaad zou dat niet inflatoir mogen werken bij voldoening van die schulden. Er staan namelijk productieprestaties tegenover. Ondanks dat is de staatsschuld groeiende en vertelt men gewoon knappe onzin in de advertentie die vol “virtuele anonimiteit” is geplakt in “De ware Tijd” van 21.05.2015. ‘Wan prrrrrrt, bigi bigi bigi purple ley!’. Hoeveel kostte een liter ‘Cola’ in 2010 en wat kost die nu? ‘Dipo mi boi…’, hoeveel kostte een zak cement in 2010 van TCL en hoeveel nu? Hoeveel kostte een busbrood in 2010 en hoeveel nu in 2015. Neem die 3-4% inflatie cijfers over vijf jaar en stop deze dus toch maar gauw waar de zon echt niet wil opkomen. Suriname wordt smerig opportunistisch vergeleken, met de Euro-rampspoed van en in Griekenland? Wat een moppie! Waarom niet gelijk, met de ‘dinarinflaties’ van Libië, Syrië, Irak of Afghanistan? Hoeveel VWO-studenten vertrokken afgestudeerd naar het buitenland en kwamen nooit meer terug naar SU, tussen 1980 en het heden? Hoeveel HBO en universitair geschoolde jonge mensen komen niet aan de bak, omdat ongeschoolde klojo’s de (bestuurs-)plaatsen bezetten? De Staat heeft 300 miljoen aan SRD betaald, aan achterstallige betalingen? Hoeveel daarvan was een schuld, aan: – Telesur, SWM, EBS, Staatsolie of misschien ook de SLM…, waarbij de twee laatste steeds in hun cashflow of reserveringen door de Staat werden/worden aangevallen. Of wezenloze inbreuken op bedrijfsoperaties werden/worden gepleegd. Ethanoleliminatie en vliegtuig – chartervergrijp? Hoeveel moet het hotelwezen nog van de Staat ontvangen of verrekend men dat ‘slimmig’ weer met zogenaamde, nog niet eens gerealiseerde winstdividenden en voorschotten op belastingen. Ga toch maar een ander entiteit belazeren…, maar niet aan deze geschoolde zijde(-n). ‘A tan so…!’. ‘Hati bron…?’. ‘Fa dan…?’. “25 Mei 2015 e kom, dan a sa musu keba nanga dem krabita anu!” – BUZA. Waar hoort men bij en wie zijn de werkelijke bevriende landen. Het staatshoofd en Lackin willen bepaalde landen aanspreken, met het overbrengen van de allerbeste wensen van het Volk van Suriname. Inderdaad vertegenwoordigen zij zeer tijdelijk de Republiek Suriname. Maar of daarmee ook gezegd is, dat het gehele volksdeel zich kan stellen achter bepaalde buitenlandse relaties die in de vijf achterliggende jaren werden onderhouden, is nog maar een grote vraag. Cuba, Venezuela en Petro Caribe, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Argentinië van Kirchner, China, Guyana onder Donald Ramotar…? En dan de USofA, Canada, Brazilië, Frankrijk, Nederland en de Hoge Raad, kortom de Europese Unie, India/Pakistan, Indonesië, Japan/Zuid Korea. Vervolgens Equatoriaal Guinee van aanbeden Obiang, Zuid Afrika onder de monogame Zuma, Zimbabwe onder de allerliefste Mugabe, Libië onder ‘God knowswho…’? Syrië onder IS en Assad. Turkije onder Erdogan? Iran voor rijst en tractoren? Rusland onder Putin? Alleen al in Paramaribo deden zich ernstige incidenten voor. Op, rond, in en met de buitenlandse vestigingen. Nederland en de gewenste plaatsing van Ernst Noorman en ook nog een levenslink probleem te willen hebben met Anania van de USA. Geen bezwaar, dat die vroegtijdig werd uitgevlogen…! Grapje. Een Unasur-conferentie werd getrakteerd op de aanhouding van Dino Bouterse. Caricom-Jamaica en OAS-conferenties werden afgezegd en op ambassadeursniveau bezocht? ‘Summit of the Americas’ in Panama genegeerd. Oh ja, bijna vergeten. Haiti en het meest corrupt georganiseerd aan Carifesta. Dan toch maar nog even kleven aan Castro en Maduro? Om dan het volgende te moeten meemaken…, waarbij regeren “…ver vooruit mag zien…”! Zou eigenlijk toch nog iets moeten zijn en gaan betekenen. Helaas! Castro ging naar Panama, vervolgens vlot en tevreden heen…, omarmde de Paus en Obama ‘en passant’. Nicolas Maduro verviel in Panama ook nog tot infantiele handreikingen, richting Washington DC. Nico mag en kan ondertussen geen leiding meer geven…, aan het Chávistische gedachtegoed. Wegens het failliet van zijn financiële vermogens/armslag, het failliet van een totaal land en het failliet van ‘danig verziekt politiek leiderschap’. Suriname doet er wel weer goed aan deze zaken strak mee te nemen. Frankrijk werd helmaal niets op een paar Chinese zonnecellen na? En met Nederland zal de status quo ‘vis a vis’ Bouterse, met aanhoudende bevestigingen door de Hoge Raad, bij een eventueel herwonnen presidentschap of een NDP ‘…leidend in een coalitie…’ stipt worden gehandhaafd. Meer nog het gegeven en feit, dat men op de woensdagavond 20 Mei 2015, alsnog de publieke omroep heeft ingezet om Arthur Doctors van Leeuwen, de gewezen ‘ultieme vervolgingsczar van Nederland’, het aanklachtenverhaal —over de persoon van Desi Bouterse— in “André Tijden” alsnog dunnetjes, uiteen te zetten. Een cijfer voor de buitenlandse politiek en het opgehouden imago, van Bouterse en Lackin? Een ‘drie’ voor de ernstig verwrongen en weinig voorspelbare diplomatie. En dan een ‘acht’ voor het ophouden van een discutabel imago. Op de woensdagavond zal ook de ‘V7’ – coalitie, in Wanica bijeen, het allemaal sappig overdoen en willen aangeven, dat de regering Bouterse op internationaal vlak compleet heeft gefaald. http://www.vhp.sr/nl/node/437. Grote uitgaven gedaan aan allerlei reizen, honderden SLM-reizigers gedupeerd en op minder aangename wijze moeten meemaken, hoe Suriname tijdens de conferentiebezoeken werd weggezet of op een laatste rij, ten voordele van bijvoorbeeld Jamaica en Trinidad & Tobago, protocollair werd geplekt. Was dus absoluut niemand opgevallen?! Weggegooid geld bij het inrichten, huren en daarna ook aankopen van meerder ambassadelocaties in Parijs. Ach…, het amateuristische van een Lackin c.s., vertegenwoordigde wel de hoge school voor wanprestatie en mediocre diplo-educatie. ‘Return on investment…?’. Te verwaarlozen en dus maar heel gauw af te schrijven. – “Eskuus, sjorry mi skatje”. Zoals het vogeltje gebekt is. Een knap gecomponeerd woordenlied daarvoor in de plaats, zegt: “Sorry…, seemstobe the hardest word…”. Inderdaad, heeft men die ervaring sinds de rampdag van 25 Februari 1980, wel degelijk ten opzichte van Desire Delano Bouterse. Bepaald en onbepaald dus niet! Komt niet voor in het kazernejargon, noch in de hemelsbrede vocabulaire en literatuur, ter zake welgemeende ‘sjorry-uitingen’. Zo zijn er wel meer tekortkomingen die schrijvende historici tot in lengten van dagen mogen gaan bezighouden. Wat in het bos van afgelopen weekeinde wel weer strak naar voren kwam, was het door ultrabeschaafde ouderlingen in en buiten de Kerk, verboden: “Sode…”! Een levendiger reflexieve, op het Bijbelse “Sodom&Gomorra…”. Maakt blijkbaar voor DDB, echter bepaald niets uit!? ‘Sodeju…, paraplu!’. “Liesje…, libi na tori yere skatje”. “Som sma no man yepi dem srefi…, sjorry yere gudu gudu”. “Na Bigi Man teki ing tem fu meki yu, no wan trawan kan broko dati…, yere Liesje”. ‘We yere wi ekte tori…, strak!’: www.youtube.com/watch?v=c3nScN89Klo www.youtube.com/watch?v=GvbQzRAi4wM – Terreur. Dossiers vrijgegeven. De Verenigde Staten hebben een honderdtal documenten vrijgegeven die in beslag genomen werden bij de raid tegen Osama Bin Laden in Abbottabad in 2011. Daaruit blijkt dat de Al-Qaeda-leider zich zorgen maakte over verdeeldheid binnen de groep. Een honderdtal documenten vrijgegeven die in beslag genomen werden bij de raid tegen Osama Bin Laden in Abbottabad in 2011. Uit de documenten, die het Franse persagentschap AFP kon inkijken, blijkt dat Bin Laden wilde, dat al-Qaeda meer aanvallen zou richten op de Verenigde Staten. Belangrijk om te weten is dat de documenten door de Amerikaanse overheid vertaald werden, en dat de kwaliteit van de vertaling en de herkomst van de originelen, dus niet bepaald konden worden. http://www.knack.be/nieuws/wereld/persoonlijke-documenten-osama-bin-laden-vrijgegeven/article-normal-572043.html – Urologie. De Urologie polikliniek en praktijk is in het RK Ziekenhuis weer opgestart. Op de donderdag zal er een lezing worden gehouden door twee doorgewinterde Urologen die het fenomeen ‘prostaatklachten’ onder het licht zullen houden en daarover uitweiden. Prostaatklachten komen vaak voor. Vanaf de puberteit begint de prostaat te groeien en dat leidt bij zo’n 30% van de mannen tot een goedaardige vergroting van de prostaat. Een vergrote prostaat geeft op een gegeven moment plasklachten en het kan zelfs zover komen, dat de plasbuis helemaal wordt dichtgedrukt. Dan is een acute medische ingreep nodig. Een andere aandoening aan de prostaat geeft vaak geen klachten, totdat de ziekte in een verder gevorderd stadium is: prostaatkanker. Meestal wordt dit vastgesteld bij mannen ouder dan 70 jaar. Prostaatklachten ontstaan ook bij een ontsteking van de prostaat. De oorzaak hiervan is vaak gelegen in een blaasontsteking. http://www.prostaat.nl/prostaatklachten/ http://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/prostaatklachten-en-plasproblemen-bij-mannen/prostaatklachten-symptomen/item43255 http://www.deprostaatkliniek.nl/prostaat-aandoeningen/prostaatklachten/ En dan is er ook de nodige cyberaandacht, voor urologische problemen bij vrouwen: – https://www.cwz.nl/specialismen/urologie/urologen-over-vrouwen-incontinentie/urologen-over-vrouwen-incontinentie.html https://www.orbisconcern.nl/urologie/folders/?eID=dam_frontend_push&docID=1729 – Progressie. Het gaat goed, hor. Wie anders zegt…, heeft ‘geen issue’ hor. “Het gaat goed in het land…”, zei NDP-voorzitter Desi Bouterse dinsdagavond tijdens een redelijk bezochte vergadering in het district Coronie. Hans Breeveld heeft volkomen gelijk, als hij stelt…, dat: ‘Alleen de zon voor niets opgaat…’. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/29259 – Skalians. De vele ‘skalians’ die het Brokopondo-stuwmeer omwoelen en steeds vaker dan ook nog in handen en de eigendom blijken te zijn, van “hoge pieten” in het bestuur van de Republiek Suriname, geven doodgewoon het verval van en aanvallen op openbare orde cq. veiligheid —onder deze regering Bouterse— volledig en volkomen weer. ‘Not an issue…, hor!’. – Issue. Wat wel bij verkeerde keuzes ‘een issue’ zal blijven en het land opnieuw achterhouden, kan men teruglezen en hedenavond ook via het Internet of op NPO nader aan-/beschouwen. Heeft geen missen. http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/18/kamer-had-van-mierlo-moeten-wegsturen-om-bouterse/http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/Extras/2015/Hoge-Bomen-Desi-Bouterse.html http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/Extras/2015/Drugslijnen-van-Bouterse.html http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2014-2015/Bouterse-het-Haagse-hoofdpijndossier.html http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/Extras/2015/Bouterse-aan-de-macht.html – Spierballen. Repressie op niet gering niveau, heeft overgenomen in Venezuela. Naar gelang de datum van de ‘algemene verkiezingen’ nadert, heeft Nicolas Maduro ervoor gezorgd, dat de informatiestromen naar het Volk worden doorgeknipt. Sinds December 2014 zijn er geen balansverslagen van de Centrale Bank terug te vinden. De inflatie stond toen op 70%. Men vermoedt dat die nu boven de 100 is geschoten en de Centrale Bank op de laatste benen staat. Statistiekbureau heeft geen cijfers over 2014 gepubliceerd. De productiecijfers van de staatsoliemaatschappij PDVSA, die onder meer Petro Caribe zou moeten coördineren, zijn nergens te vinden. Pers- en publiciteitsmedia in problemen gebracht door importbeperkingen voor papier, grafische middelen en daarna in-/uitgekocht dan wel overgenomen, door aanhangers/vrienden van Maduro. Sociale media worden gemanipuleerd, gecontroleerd en burgers die daarbij kritisch op Twitter-accounts verschenen/-schijnen, worden gearresteerd. Studentendemonstraties aangevallen, door de motorfietsgangsters van de geheime dienst en kan het gewoon zo voorkomen, dat men door het hoofd wordt geschoten in een steeg waar naar toe versleept. De oppositionele leiders zijn met het nodige aan drogredenen in het gevang terechtgekomen en nog steeds vastgezet. Interessant om te zien wie deze Cubaanse systemen allemaal hebben gekopieerd of trachten te kopiëren. Intussen wordt ook de algemene vraag gesteld, hoe het zover is met Latijns America heeft kunnen komen, dat Chinees kapitaal in de miljarden –horizontaal en vertikaal– op de loer is kunnen komen te liggen. Duidelijk!? Voor meer: www.bbc.com/news/world-latin-america-31639768 www.bbc.com/news/world-latin-america-32381250 www.internationalespectator.nl/system/…/20100300_is_art_vantilburg.p…marketupdate.nl/nieuws/…/china-wil-250-miljard-zuid-amerika-investere… www.mo.be/nieuws/china-breidt-invloed-latijns-amerika-uit www.dewereldmorgen.be/…/banken-china-alternatief-voor-imfwereldba… www.lachispa.eu/nieuws/china-leende-latijns-amerika-miljarden-in-2014/ www.express.be/business/nl/…/china…grote…latijns-amerika/210538.htm “Maduro’s muzzle”. ‘Not content with harassing the press, the regime censors itself’. http://www.economist.com/news/americas/21647645. https://twitter.com/jthermond/…/5849087178726891…https://twitter.com/…/status/583839565305270272 – NDP. Een padieboer en -exporteur wil gedocumenteerd kwijt, dat de NDP in Nickerie in grote problemen is geraakt door de Petro Caribe – farce, Doekhie’s gedoe en de behandeling die de sector in de laatste zes maanden vanuit de regering Bouterse, mocht ontvangen. Om onrust te voorkomen, tijdens en rond een NDP-massameeting, heeft Rachid Doekhie blijkbaar letterlijk, eieren voor zijn ernstig belaste geld gekozen en de bijeenkomt afgeblazen. Overgebleven en nochtans, zijn Coronie en Paramaribo ‘verwachtbaar’ om de aanhang te vergasten. ‘Benne en blijve zeer benieuwd’. – “Geve…”. De voorzitter van de NDP heeft volgens een inhoudelijk beladen persconferentie, eigen braaksel moeten inslikken. Nog wel nadat ernstige beschuldigingen werden gelanceerd, richting kabinetslid Alice Amafo van ABOP. Verhaal grensde aan de aanklacht ‘verduistering staatsmiddelen’? Waarom zij op een dergelijk niveau werd aangepakt en Abrahams ‘bij bevordering’ uit datzelfde kabinet werd gelanceerd, laat zich vanzelfsprekend in deze plantageklucht raden? Geel zwart blijft geel zwart en die paarse Abrahams, kon nog even worden ‘kebruikt’ om de verkiezingscampagne 2015, draaiende te houden. Maar deze ging intussen gewoon door, met ernstiger vormen aan nepotisme in het configuratiever, dat hij en zijn voorzitter nog steeds ‘levenlang’, aan elkaar veroordeeld mogen blijven. Alice Amafo heeft het innige geluk, gericht naar de toekomst, dat ze ook loyale familie heeft, in de hechte gemeenschap van Brunswijkers die zich vaderlijk beschermend wisten en weten op te stellen. ‘We aksi excuus…, gi yu yere Liesje!’. – Waarom nou toch? Er is een aantal lezers geweest dat zich afvraagt, waarom er niet nadrukkelijker aandacht werd besteed, aan bekender uit-/aanvallen van Limburg, over een groot aantal zaken en dus ook de ongelukkige watertoelevering ‘sitwasi’ van Commewijne(…), in het bijzonder. Zaken onder de rechter en in de pijplijn, moet men ‘kewoon’ even laten rusten. Verwezen wordt gelijktijdig ook, naar het ultieme lot en vonnis, dat vrijwel alle oneerlijke regeringspropagandisten in historisch perspectief ten deel vielen…, tussen: – het jaar God’s 1935 (…) en het heden. Zie daarvoor geestverrijkend, ook: nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/levenslang-voor-rwandese-haatpredikers.89801.lynkx nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Saïd_al-Sahaf http://en.wikipedia.org/wiki/Moussa_Ibrahim. Enzovoort! Eerlijkheid wordt uiteindelijk bemind, propagandistische oneerlijkheid en daaruit voortvloeiend gevolg, wordt soms zwaarder dan noodzakelijk en menselijkerwijs afgestraft. Vraag het toch nog maar even, aan de geschiedenisboeken en de nog levende mensen in Duitsland, Rwanda, Iran, Irak en ook Libië. ‘Kelukkik…’ voor hem, woont ‘der Limburg’ nog steeds in SU en dichtbij zijn geschiedschrijvende oom Hardeo. Gewoon dus nu even de ‘opportuniteit’ en de ‘minachtende zwijgzaamheid’, ter zake het fenomeen Limburg en diens wanstaltige gedragingen opzoeken. Siert in ieder geval het goede in de mens, nu eenmaal in onbeperkter zin aan te geven. Negeren van het kwade, is steeds vaker een zeer vruchtbare deugd. Limburg heeft zichzelf…, inmiddels al een ultiem vonnis ‘kekeven’. Een ‘selfie’, aan reeds lang vergane nobelheid, prijzenswaardigheid en eerlijkheid. Zelfzuchtig het menswaardig eigene, in de ruil gezet voor niet meer of minder te beteugelen losbandigheid. Helaas kon Limburg er zelf nog maar weinig aan doen, daar waar de verpolitiekte geest reeds vervelend was overgenomen en cerebrale beheersbaarheid –in toenemende maten– afzichtelijke lekkages vertoonde. ‘Que le bon Seigneur lui pardonne et ait pitié de lui“ – Klacht. Ook Shailindra Girjasing (V7/VHP-Commewijne), gaat zijn recht bij het justitieel ‘meer’ voortvarende zoeken. Nu niet via de rechter in civiel, maar meer in strafrechtelijke zin. De beschuldigingen ter zake een aanvoerleiding naar zijn huis, waarbij ¾ duim perfectief naar 1.5 duim eens werd verheven, geeft voer voor gerechtelijke wetenschap. De rechter ‘in civiel’ heeft intussen al rechtsingang verleend aan de V7/VHP kandidate Mathoera uit Wanica, nadat de verwerpelijke beschuldigingen van NDP-er Rachied Doekhie uit Nickerie, ver beneden elk aanvaardbaar niveau aanlandden. Doekhie tracht zich nu ook geheel wederrechtelijk te verschuilen…, achter zijn zowat vervallen assembléelidmaatschap en het stereotype politieke podiumverhaal. ‘Yu e tenapu tap na dek, ma yu no law…!’. Ieder weldenkende, zal daar bij Momsie een verzwaard hoofd of schuddebol bij krijgen. In ieder geval zal “V7” in combinatie, op de woensdag 20 Mei 2015, naar het woondistrict van Chan Santokhi trekken en de een voor de laatste massameeting daar toch wél houden. Om dan zaterdag 23 Mei 2015 in Paramaribo de verkiezingscampagne, overwegende de gestelde en aanvaarde rechtsregels, formeel af te sluiten. – Naald. Door het oog van de naald ging Hans van Mierlo (D’66). De Tweede Kamer had in 1997 minister Hans van Mierlo (Buitenlandse zaken) tot aftreden moeten dwingen, omdat hij destijds op oneigenlijke gronden verhinderde, dat de huidige Surinaamse president Desi Bouterse in Brazilië kon worden gearresteerd wegens grootschalige handel in cocaïne. http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/18/kamer-had-van-mierlo-moeten-wegsturen-om-bouterse/ Dat zegt Arthur Docters van Leeuwen, toentertijd de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, woensdagavond in het tv-programma Andere Tijden. (Red. D.W.: Via NPO en op de computer, ook in Suriname te volgen). Het is voor het eerst, dat de voormalige voorzitter van het college van procureurs-generaal zich op dergelijke manier uitspreekt over de mislukte justitiële pogingen van Nederland om Bouterse achter de cel te krijgen wegens drugshandel. “Andere Tijden” reconstrueert de zomer van 1997, toen de door justitie in gang gezette arrestatie van Bouterse in Brazilië, op het allerlaatste moment werd verhinderd door Van Mierlo. De ingreep leidde bijna tot de val van het kabinet-Kok I. Van Mierlo liet in 1997 zijn collega Winnie Sorgdrager (Justitie) vanaf zijn vakantieadres telefonisch weten, dat hij de Nederlandse ambassade geen toestemming zou geven om via een klaarliggend arrestatieverzoek de Brazilianen om aanhouding van Bouterse te vragen. Toen de interventie van Van Mierlo destijds via deze krant uitlekte, zei “hij” dat “hij” had ingegrepen omdat “hij” bang was geweest, dat de Brazilianen Bouterse niet zouden hebben willen arresteren. Docters van Leeuwen, die zegt dat hij destijds extra moest worden beveiligd, wegens bedreigingen uit het drugsmilieu, verklaart dat de Braziliaanse ambassade in 1997 het OM had laten weten, dat het buurland van Suriname ‘wel’ degelijk bereid was geweest Bouterse te arresteren. Brazilië was Bouterse “…ook zat…”. Ook de toenmalige minister Joris Voorhoeve (Defensie) levert in het programma kritiek op Van Mierlo. “Niet geschoten is altijd mis…”, is volgens Voorhoeve de handelwijze die van Van Mierlo had moeten kiezen. Alleen voormalig minister Jan Pronk (Ontwikkelingssamenwerking), zegt begrip te hebben voor de overwegingen van Van Mierlo die in 2010 is overleden. Desi Bouterse werd uiteindelijk bij verstek in Nederland –in 2000– door het Haagse gerechtshof veroordeeld tot elf jaar cel wegens cocaïnehandel. Hij maakt een goede kans om na de Surinaamse parlementsverkiezingen van 25 mei aanstaande voor de tweede achtereenvolgende keer tot president van Suriname te worden gekozen. Marcel Haenen publiceert, samen met Hans Buddingh’, al 25 jaar in NRC Handelsblad over de betrokkenheid van Desi Bouterse bij drugshandel. Zie ook: www.trouw.nl/…/Van-Mierlo-en-Wijdenbosch-zien-zaak-Bouterse-als-obsta… www.nrc.nl/…/kwestie-bouterse-op-de-agenda-van-mierlo-treft-wijdenbosc… retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1997/08/20/Vp/01.html Misleidend. De hoeveelheid aan monetaire reserve zou met niet nader bepaalde en duidelijk aangegeven redenen, in Maart/April 2015 met enkele tientallen aan miljoenen zijn verhoogd? Respectabeler economen en financiële specialisten zetten daar levensgrote vraagtekens bij. Men neemt gevoeglijk wel degelijk aan, dat de virtuele en zeer tijdelijke verhoging in cijfers opzettelijk werd gecreëerd, door het bedrag van “de Chinese swap” blijkbaar opportunistisch ‘slimmig’ bij de sterk en zeer gevaarlijk gedaalde monetaire reserve te hebben op-/bijgesteld. Intussen, zou de monetaire reserve van het land op de balansen, weer vervaarlijk zijn gedaald. Naar opnieuw een onacceptabel niveau? De geconstateerde misleiding vanuit de Overheid, wordt nu meer dan sterk en strak in de gaten gehouden. Het advies aan de samenleving is inmiddels, om de juiste monetaire cijfers van het land en cruciaal-financiële stromingen meer nog te duiden, door het Jaarverslag ‘Hakrinbank’ – 2014/’15, in het meer tekstuele en cijfermatige, goed te bestuderen en daaruit juister conclusies te trekken. Gein is gein. Misleiding blijft helaas misleiding. – ‘Momsie’. Vertelt als ervaren spoiler ook nog doodleuk, dat de afsluitingsmassameeting van de NDP in Nickerie geen voortgang zal/kan/mag vinden, omdat aldaar de ‘drie van de vijf’ beschikbare zetels ‘pre-electoraal meting op 25 Mei 2015’, toch zonder enige twijfel aan de NDP toebehoren. Wat een voorspelbare mop van ‘der Momsie’. Hoe dan? Door niddel van een gemanipuleerde computer, soms Momsie? Eerder wordt nu vanuit het noordwesten aangegeven, dat Momsie het zo bondig heeft gemaakt, in het westelijk gelegen rijstpolderdistrict, dat de lokale samenleving geen enkele behoefte of puf meer gevoelt/heeft, om nog een seconde langer naar de ‘jaren-achter-een’ gestuwde en gespuwde onzin, van de ‘paars aangelopen coördinator’, te willen luisteren. Ook wordt gespeculeerd over het feit, dat ‘voorieBouta’ om bepaalde stringenter redenen, niet helemaal naar Nickerie zal komen. Misschien nog tot Coronie en/of Saramacca. Helaas zal dus de vertoning in Nickerie niet langer worden gedraaid en kan de oppositie zich vrije hand gaan concentreren op de meer gewenste verkiezingsinformatieverschaffing aan de Corantijn bij Nieuw Nickerie of Washabo/Apoera en vanzelfsprekend bekender ‘back tracking’ tot aan Jenny, over Boskamp heen, Groningen, Paramaribo, Meerzorg, Tamanredjo, Marienburg, Perica, Moengo, Albina en alles wat onder die kustvlaktelijn ligt. Alles dus! – ‘Cyber screams, dreamsandstreams’. Had men daar tijdens het “WK-voetbal do Brasil”, Alexander en Maxima in een minder elitaire, discutabele en zeer pikante ‘photoshop pose’ –naar aanleiding van de wedstrijd Argentinië – Holland– op het internet gegooid(…), en daarna ene Bouterse en ega uitgebeeld, in een evenzo prachtige promotie-uitbeelding ‘ten nutte’ de VHP, met de tekst “Stem op de VHP voor een beter Suriname”, kwam daarna ene Brunswijk in kaboela-styling gebukte sferen in beeldformat. Maar dan ‘ekte foto’ en ‘keen photoshop’. Een ‘creatieveling’ ging een stapje verder, vanuit het weinig originele bewust-zijn en trakteerde ook Chan Santokhi op een ‘photoshop’ in de ‘kaboela-action en –verhoudingen’ waar men werkelijk en eigenlijk de juister gereedschappen bij zou moeten vinden. ‘Cyber-election propagandatools, so bun’. ‘Kelukkik…’, werd bij de uitgebeelde “action” van Santokhi, ook de originele foto zonder bijvulling(-en) en toespijzen in-/bijge-voegd. Het enig kunstzinnige, dat men nog mag vermelden en nageven, is dat ‘Ranjiv Soenderballon’ z’n uiterste best heeft weten te doen om een foto uit 2014, op te mogen vullen met een proportioneel weinig variabel en overdadig wreed uitgedijd ‘shopfenomeen’. ‘Mi Gado man…! Huuuuuuh, we frede yere …, bala’. – ‘Postbox and misleading garbage’. De vervuilende misleidingen, van nu alledag. In de brievenbus valt een ochtendkrant met daarin gevouwen, een pamflet van Michael Ashwin Adhin. Inderdaad die jongeman die onder politiek vuur komt te liggen. Een fotootje achterop van zijn nieuwe politieke baas Bouterse die beweert ‘Wat wij zullen hebben, zullen behouden en zullen zijn…’ en een waslijst van zaken die niet hij of partij, maar het Volk van Suriname met grote inspanningen heeft weten te of überhaupt kunnen realiseren. Merendeel gepland door een vorige regering. Niet de illusoire partij van Michael Ashwin, noch de politieke organisatie van zijn voorzitter en huidige baas realiseerde wat wordt opgesomd. Het Volk van Suriname heeft met de hulp van donoren, geïnde belastingmiddelen, dividenden/voorschotten van onder meer Staatsolie, allerhande buitenlandse leningen en ‘monetaire swaps’, dat allemaal zonder grondwettige en/of legislatieve dekkingen, mede met veler voorschotscenario’s voor de lange termijn en afbetalingen bekostigd. Bepaald niet de NDP. Een entiteit die weigert de eigen financiële partijcijfers, overwegende de wetformules bekend te maken, maar wel weer ‘een virulente campagneleider’ op het toneel heeft aangevoerd…, die ogenschijnlijk ongestoord/-gehoorde vermogens heeft verkast en eigendunkelijk in een eigen ‘puti’, op basis van te bewijzen nepotisme, heeft doen verplanten. Ashwin is er zogenaamd nu pas bij betrokken, nadat ook hij gezworen had(…), onder meer het Ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling, te depolitiseren. Durft op het pamflet ook nog op te nemen. Dat hij tenminste gaat voor een duidelijke visie, voelbare vooruitgang en zichtbaar resultaat. ‘Weti fisi’ of was het een ‘red herring…’? Helaas dus nu al, versmolten toezeggingen en voorspoedig geëvaporeerd vertrouwen. Nog vijf jaren met zo eentje? ’Have a heart, bro…’. Om te eindigen met de dooddoener: “…dit zijn enkele van ‘onze verworvenheden…”. De man is er slechts enkele maanden bijgeplakt. Hoe infantiel of geloofwaardig, mag dit allemaal dan nog klinken? Juist ja! – Rechter. De rechter zou Momsie uit Nickerie – South Drain, moeten veroordelen sturen naar Alcatraz of Guantanamo Bay. Achachach, er zijn op bestelling veel meer geoutilleerde zaakjes om uiteindelijk te mogen verkiezen bij onophoudelijk wangedrag. “SingSing”, “Leavenworth”, “Allanwood”, “Beaumont” of veel dichterbij in ‘Hazart’ of op paradijselijk ‘Saint Joseph’ bij het Vreemdelingen Legioen. Mogelijkheden zat en dus ten overvloede. https://claireline.wordpress.com/2014/12/21/les-iles-du-salut-lile-saint-joseph-j11/ – Bravo. Somohardjo is zo diep teleurgesteld in het fenomeen Brunswijk, dat hij helemaal in Moengo aan de samenleving kwam vertellen, dat zijn oude kazernemaat hoogverraad heeft gepleegd. Door het stemgedrag in 2010 te wijzigen en Jenny Geerlings Simons daarmee tot voorzitter van De Nationale Assemblée te bombarderen en daarna ook nog niets solidairs te doen in 2014, toen Pertjajah Luhur door Bouterse uit de coalitie werd getrapt. Vervelend, als zogenaamde ‘verzetsmensen’ die het land in 1986 begonnen te terroriseren en molesteren, nu ook nog explosief uit elkaar spatten. Dat deze de heren de ‘as van het kwaad’, uit Berlijn en Moskou in de jaren dertig van de vorige eeuw, ook nog trachten en trachtten te evenaren…? Elo! Wat een ongezellige mop, op microniveau! Kent men het verraad aan Chamberlain nog? Juist ja…, zoiets! Driemanschap…? ‘Brunsie, BoutanangaSomo kan bun bun leri wan keskiedenis les…, ini sokenaamde eenheid!’. Tenminste, op een ander verraderlijk en dus macroniveau. Komen altijd ongelukken van. http://nl.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain – Amafootjs. Ze krijgt een strakke politieke wasbeurt van Bouterse…, nadat er klachten over uitkering van kinderbijslag het kabinet van het staatshoofd bereikten. Die toezegging heeft Alice. Zien wat Brunswijk dan doet, als de zaak niet gauw in het reine wordt gebracht met nicht Alice. Intussen gaan we ook lopen. De NDP maakt een wandelmars door Saramacca. Misschien wordt het wel een bedevaart in Jogi-kondre. Stompzinnigerwijs geeft de voorzitter van de NPS, plotseling een beladen etnisch stemadvies voor Paramaribo? Eerstens die Cobiaanse toestanden na Waynetjes bevoorrechte introductie en dan nu dit. Hoe haal je het in de bovenbol? ‘Tokimusu e pir ing ai, gi dem boi de du lawlaw etnisch sani…, yere!’. – Granger. De in het weekeinde geïnaugureerde president David Granger van Guyana, kreeg een aantal opmerkelijke felicitaties. Obama van de USofA. als eerste, daarna de Caricom, Bouterse en het presidium van de VHP. De gevallen Dennis Ramotar, zit nog steeds te kniezen over zijn weinig aanvaardbare verlies. Moet hij maar blijven doen, nadat een president is geïnaugureerd en bezig is een regeringskabinet in Geogetown samen te stellen. – “Wo luku suma o sodemieter op baka 25 mei aanstaande. Abra wan aantal dey wo stem. Wi o si suma o sodemieter op”. Dit zei de NDP-voorzitter, president Desi Bouterse, zondagavond op een drukbezochte partijvergadering te Brownsweg. Aldus Starnieuws.com. Was dat de president Bouterse of was dit de nuchter geverfde voorzitter van de NDP? http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/29222 – Quorum. Eindelijk had Jenny Geerlings – Simons dan quorum, in de grote vergaderzaal van De Nationale Assemblée. Maar dan wel via de zoveelste en misschien wel allergrootste klucht die men deze week in Suriname mocht meemaken. De Nationale Assemblée kreeg tijdens een “ingelast reces”, 100% decorum!? Door deze vol te stouwen met (nog-) niet-gekozen vrouwen en een aantal in verwarring verkerende mannetjes. In ieder geval, een niet onbelangrijk deel van de aanwezigen, kwam geïmporteerd uit den vreemde. Namen daarbij ook nog plaats op de zetels van de huidige regering (…), met toestemming van ‘tante Jenny’ die tezamen met de ‘plomberende – commercieel – ingestelde – conciliaire – dame…’, nog steeds hoopt op kwalitatief solider vrouwenvolk, in een volgende zittingsperiode van het nog steeds “nationale parlement”, überhaupt: ‘te mogen inzweren’. Overigens zal Somohardjo, dat wel degelijk eerbaarheidbestendig en wettig moeten/mogen doen, indien nog eenmaal verkozen. Vreemdelingen? Inderdaad zat daar achter de regeringsrafel, pal- en allernaast Jenny de Nederlandse ambassadeur, op de stoel van de vicepresident en de voorzitter van het huidige ‘wetgevende instituut’ op de stoel van het staatshoofd? In deze grondwettelijk nog steeds, de nog niet verstoten voorganger bij de uitvoerende macht geplekt. Een opgeklopte klucht en verzameling aan nonsens, waar Jules Wijdenbosch zich ongetwijfeld –als een van de ‘founding fathers’ van de vigerende Grondwet geheel achter kan of mag stellen. Of ook weer niet! Een bespottelijke en toch weer aandoenlijke aangelegenheid in ’s landsvergaderzaal opgevoerd. Ook zo een zaakje kon men nadrukkelijker zien, op bezoek bij de Nederlandse voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Het houdt maar niet op. Klucht op klucht en weinig atmosfeer verruimende grapjes. Ook een Curaçaos-/Nederlandse publiciste mocht in sleutelgebeden komen vertellen, hoezeer de kwaliteit en kwantiteit van vrouwen in de politiek meer dan gewone aandacht verdient en kan worden opgeschroefd. “Wawsers, dass ist ja ganz verrückt…, oder nicht Carl!”. – ‘Aliesje’. Ze verdeelt de socia-kinderbijslag als “waran boru”. Maar uiteindelijk alleen maar aan zwart/gele ouders van kindertjes? ‘Aboppers, so bun’. Geloven er niets van, dat de zich ‘paars ergerende achterland bewoners’ met al die kinderen worden verwaarloosd. Toch wordt dat aan de media medegedeeld. Andy zegt per ommegaand, het geld aan Aliesje te hebben gegeven. Hij zal moeten onderzoeken of de paarse familieleden de waarheid hebben gesproken. Gebeurt echt niet altijd. – SPA. De politieke partij SPA roept op tot gerechtelijk onderzoek, tegen de persoon van Ramon Abrahams. Waarbij de reeds aangemerkte (persoonlijke-) vermogensaanwas, hoogstwaarschijnlijk de aansturing zal geven en ook vinden. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/29187 – Moms. De advocate maakt stennis, over de plek waar de terechtzitting zal moeten worden gehouden of zal plaatsvinden? Maar Moms die zijn eigen wegspoor compleet in de war stuurde, door de weduwe Hussain Ali – Mathoera op laakbare wijze te bejegenen, zal zijn dag voor het gerecht echt niet missen. Ook de partij, waar hij ondervoorzitter bij is, wordt in rechte aangesproken. – Moord/doodslag. Men moet maar eens nagaan, hoeveel zeer jonge mensen bij moord of doodslag betrokken zijn geweest, in de afgelopen drie weken april/mei 2015. De jongste is 13 jaren oud. Waar gaat het naar toe? – Computer. Grote zorgen bij politieke partijen over een computerprogramma, dat door het Centraal Hoofdstembureau zou worden gebruikt om de uitslag van de verkiezingen op 25 Mei 2015 vast te stellen. Men wil daarover alomvattende duidelijkheid. Tot nog toe nul komma nul. – Hoe? Als men wil weten, hoe de regering Bouterse voor dit land en de volksbezittingen heeft zorggedragen…, hoeft men alleen maar naar overheidsgebouwen te kijken die voor vijf jaren in ‘verantwoord beheer’ werden gegeven/afgestaan. Neem maar als eerste, het Ministerie van Justitie & Politie. Hoek Henck Arronstraat en Mr dr JC de Mirandastraat of dan weer Sociale Zaken aan de Waterkant of hoek Kromme Elleboogstraat. Net zo krankzinnig is het bestuursbeleid ‘all over’ geweest. Wat heeft enkel enige toegevoegde waarde gehad en ‘ontsproot dwingend’ aan de geest van de regering Bouterse? De brug bij Joden Savanne! Meer was er eigenlijk ook niet. Maar ook daar…, zal een comptabiliteitscontrole door specialisten gaan plaatsvinden. – Aanval. De bestuursdienst van zuidwest Paramaribo, lijkt een politiek beladen aanval te hebben gepleegd op een restaurant van Somohardjo aan de Leysweg. Er komt onderzoek en eventueel vervolging. – Hulp. Tijdens het opmaken van een proces-verbaal, ter zake een gepleegd misdrijf, komt plotseling een hulpagent een politiepost van Kwatta binnen en mishandelt de aangevers? En deze agent wordt niet meteen gearresteerd? Bij God en in SU is van alles mogelijk. – Doodstraf. De oud-president Morsi en leider van het Moslimbroederschap van Egypte, krijgt de doodstraf. En de 21 jarige bommengooier tijdens de Marathon in Boston…, zal bij vonnis hetzelfde lot ondergaan. – Caldeira. Hij nam een loopje met de intelligentie van het volk van Suriname, toen er op een politiek-economisch VES-debat door hem werd verteld, dat Abrahams voor corruptie werd ontslagen. Maar vertelde er kunstig ook niet bij…, dat dit allemaal presidentieel, bij bevordering en status-/salarisverhoging werd klaargespeeld. – Sopie. Inderdaad alcohol, propaganda en ook vlaggen-/boombox geweld, zal op 24/25 Mei 2015 verboden worden? Zien is geloven en handhaving wordt een sier. – Grondroof. Inderdaad zal Guno die Somo aanklagen, omdat deze laatste ‘de waarheid’ op zijn manier aan de gemeenschap ‘uitlegde’. Kunnen leuke dinges, nevenschikkend daarbij naar voren komen. “Bogota styling, so bun!”. Nu men toch bezig gaat. – Vliegveld. Terecht een nieuw vliegveld bij Washabo / Apoera. Particulier lofrijk initiatief, dat in het geheel niet kan of mag worden tegengehouden, door mensen die zeggen of beweren dat kostgrondjes eraan gaan. Mag niet hinderen. Niet nu en ook niet in de toekomst. Suriname is groot genoeg en ontwikkeling, zal altijd voor moeten gaan. De wantoestanden rond Zanderij en de Internationale Luchthaven…, mogen zich absoluut niet opnieuw herhalen. – Srananman nanga ala dem Uma…, we go stem gi wan moro bun Kondre!!!!   De Observateur van Sranan.