May 15, 2015


25 JAAR GELEDEN


May 15, 2015

7 – 12 mei 1990

Een groot aantal personen die een studie in het buitenland genieten met een beurs verstrekt door de Surinaamse overheid, keert niet terug na afronding. Hierdoor komen zij hun verplichtingen tegenover de Staat niet na. Het geld dat in hen is geïnvesteerd, in dit geval vreemde valuta, wordt niet terugbetaald. De beursalen worden daarom door middel van een schrijven gewezen op hun verplichtingen en aangemaand geheel volgens overeenkomst de genoten gelden terug te betalen. Surinamse reisagenten maken reserveringen voor de Jumbo vluchten, die vanaf 15 mei 1990 door de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zullen worden uitgevoerd. De Boeing 747, die van Tower Air zal worden gehuurd, heeft een capaciteit van 480 stoelen, waarvan elke reisagent een beperkt aantal krijgt toegewezen. Een gering aantal stoelen komt van het Surinaamse reizigerspubliek ten goede. De overige stoelen zullen in Nederland worden verkocht. Er is in feite geen verbetering opgetreden in de beperkte mogelijkheden die er zijn voor de Surinaamse reizigers. De Tucajana’s bieden de Associatie van Bosexploitanten aan de houthandel weer te activeren. Voor een prijs van tweehonderd gulden per kubieke meter mogen houtboeren die lid zijn van de organisatie, hout kopen dat door de indianen geleverd zal worden op Apura, Matta en andere traditioneel indiaanse leefgebieden. Dit aanbod leidt tot discussie binnen de gelederen van de associatie, daar in een eerder stadium de regering heeft toegezegd geen hout te zullen betrekken uit gebieden die door de Tucajana’s en het Jungle Commando zijn bezet. Hoewel Brazilië het principe van non-interventie hanteert, zal dit land Suriname blijven steunen in de overgang naar een daadwerkelijke democratie. Dit zegt ambassadeur José Artur Denot Medeiros bij een afscheidsreceptie voor zijn vertrek na een ambtstermijn van ongeveer 15 maanden naar zijn geboorteland. De politie treft in het bos aan de Margare-thalaan (zijstraat van de Kernkampweg) het skelet van een man aan. Hij heeft zich naar alle waarschijnlijkheid door middel van ophanging om het leven gebracht. Rond zijn hals werden stukjes touw aangetroffen. Minister Harnarain Jankipersadsing van Openbare Werken, doet door middel van een brief een beroep op het bestuur van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) af te zien van het voeren van acties die niet bevorderlijk zijn voor de dienstverlening die aan haar is toevertrouwd.. De verzekeringsmaatschappijen ENNA, De Nationale en de NEN-schadeverzekering in Paramaribo, zullen tot samenwerking overgaan. De besturen van deze verzekeringsmaatschappijen hebben de mogelijkheid onderzocht om tot een algehele samenwerking te komen. Bewoners van Bernharddorp in het district Para, uiten hun misnoegen over pogingen van een groep personen onder leiding van Ronald Karwafodi, die tot doel heeft tweedracht te zaaien onder de plaatselijke bevolking en het gezag van dorpshoofd Eduard Gijsberg te ondermijnen. Ravaksur distantieert zich van het eindverslag van de financieel-economische werkgroep binnen de Nationale Dialoog. In het verslag is het commentaar van Ravaksur namelijk niet opgenomen, hoewel Ravaksur daartoe had aangedrongen. Het ultimatum dat de Particuliere Bushouders Bond (PBB) stelt aan minister Harnarain Jankipersadsing met betrekking tot het vaststellen van nieuwe bustarieven, blijft van kracht. Dit houdt in dat de PLO met ingang van 10 mei 1990 het openbaar vervoer niet kan garanderen. De Werkgroep Bernharddorp, onder voorzitterschap van Ronald Karwafodi, zegt dat in Bernharddorp een wettig gezag ontbreekt. Vijf jaar geleden is door de toenmalige regering een nieuw bestuurssysteem geïntroduceerd, waarbij het traditionele gezag, waarbij een kapitein aan het hoofd van het dorp staat, vervalt. Het bestuurssysteem houdt de instelling van een wijkraad in onder voorzitterschap van een dorpshoofd. Volgens de werkgroep heeft dit systeem jaren niet gefunctioneerd. De minister van Justitie, Jules Ajodhia, deelt de bond van personeel van de Griffie mee dat ingaande 1 juni het gebouw aan de Grote Combéweg no 3 als werkruimte voor de griffie gebruikt zal worden. Het Jungle Commando verklaart bij monde van Jan Kensenhuys de voedseldistributie als een politieke stunt te zien. Er wordt namelijk niet aan gedacht hoe de verder afliggende dorpen te bereiken zijn. Beloftes gedaan door Sociale Zaken aan de bewoners van de dorpen die veraf liggen van de centrale verkooppunten, houden in dat de bewoners via vrachtvaarders hun pakketten ontvangen of benzine krijgen om de voedselpakketten zelf op te halen. Ongeveer duizend bushouders verspreid over heel Suriname, verhogen hun bustarieven met 25 cent per persoon. Volgens voorzitter Jo Vriesde van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), is de eenzijdige prijsvserhoging gebeurt in afwachting van wat de minister van Openbare Werken zal beslissen. Henk Anches zegt voor het assembleegebouw aan ongeveer 300 actievoerenden, waarvan het grootste deel uit scholieren bestaat, dat als de verhoogde bustarieven niet voor maandag 14 mei 1990 weer op 50 cent gebracht worden, de schoolkinderen massaal thuis zullen blijven. Anches spreekt namens het comité Wi No Man Moro, dat in de binnenstad een protestdemonstratie houdt. Dit is de tweede keer binnen een week dat de Regering geconfronteerd wordt met een protestdemonstratie. De particuliere bushouders zullen vanaf maandag 14 mei 1990 hun dienstverlening aan het publiek stopzetten. Dit besluit is genomen naar aanleiding van uitspraken die zijn gedaan door Rudy Balker, voorzitter van de consumentenbond. Balker zou tegen protesterenden voor het assembleeegebouw hebben gezegd dat de tariefsverhoging van de lijnbushouders een mafiapraktijk is en om een mafia reactie vraagt. De cementfabrikanten BEM en VABI zijn al langer dan twee maanden niet in staat cement te leveren aan de aannemers. De situatie in de bouwsector is reeds drie jaren precair, maar is de afgelopen drie maanden verslechterd en heeft thans een dieptepunt bereikt. Het Jungle Commando zegt de Moengonese bevolking toe voor twee artsen te zullen zorgen, indien de Surinaamse regering voor dinsdag 15 mei niet in staat is voor een governementsarts te zorgen.