March 27, 2015


(foto: Regillio Derby)

Dreigende staking Diakonessenhuis ‘on hold’


March 27, 2015

De werknemersbond bij het Diakonessenhuis heeft vandaag op de valreep afgezien van een staking die voor 12:00 was gepland. De bond heeft daarvan afgezien, nadat de ziekenhuisleiding vanmorgen de verlate salarissen heeft overgemaakt. De directie krijgt de gelegenheid tot 31 maart, volgende week dinsdag, om ook de kledingtoelagen over te maken. Bondsvoorzitter Robby Naarendorp, zegt in een gesprek met De West, dat de staking voor vandaag is afgeblazen, maar dat die nog niet van de baan is. Als bij het verstrijken van het ultimatum niet aan de wensen van de bond is voldaan, dan gaan de werknemers per woensdag 1 april alsnog in actie. Naarendorp geeft niet prijs welke actiemodel zal worden gehanteerd. De directie heeft echter om twee weken uitstel gevraagd om het geld voor de kledingtoelagen op tafel te kunnen leggen. De ziekenhuisleiding heeft gisteren meteen na de stakingsdreiging, de garantie gegeven dat de salarissen vandaag zouden worden uitbetaald, hetgeen ondertussen ook al is gebeurd. De toelagen laten als sinds januari op zich wachten. Het Diakonessenhuis verkeert net als alle andere ziekenhuizen, in een zeer precaire financiële situatie. De ziekenhuizen hebben onlangs hun financiële nood aan de grote klok gehangen, nadat de nijpende situatie van het Academisch Zieken-huis Paramaribo als een bom was ingeslagen. De abrupte stopzetting van de overheidssuppleties in januari 2014, was een financiële strop voor de instellingen. De invoering van de Basis Zorgverzekering zorgde voor verhoging van de druk op de financiën. Gezien het feit dat de onderhandelingen nog gaande zijn met de verzekeraars, kan de instelling nog geen kosten declareren, waardoor deze zich alsmaar opstapelen. Hoewel de bond begrip heeft voor de situatie, vindt zij dat het personeel niet oneindig lang kan wachten. Naarendorp zegt aan De West dat de bond goed contact heeft met de ziekenhuisleiding. Hij zou hebben vernomen dat het ministerie van Financiën al opdracht heeft gegeven om gelden over te maken naar de ziekenhuizen, zodat die verantwoord in bedrijf kunnen blijven. “Als dat werkelijk zo mag zijn kan de leiding van het Diaconessenhuis de kledingtoelagen uitbetalen”, aldus Naarendorp. De bondsvoorzitter heeft goede hoop dat het positief afloopt en dat de werknemers niet naar het uiterste middel hoeven te grijpen. De algemene vergadering van de werknemersbond heeft vandaag water bij de wijn gedaan, toen bleek dan de salarissen ‘binnen’ waren. Naarendorp heeft de directie ingelicht over de resultaten van de algemene vergadering en de uitstelling van het ultimatum. Naarendorp spreekt de hoop uit dat de situatie niet zodanig afloopt dat patiënten daarvan de dupe worden. ”Laten we hopen dat het niet zo ver komt”, aldus de bondsvoorzitter. door Melissa Achthoven

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249