March 24, 2015


‘Soft Launch’ Mercury Free Partnership bij Ministers


March 24, 2015

Kwik is een vloeibaar metaal. In water wordt het omgezet in methylkwik dat zeer giftig is. Deze giftige vorm hoopt zich op in vissen, vogels en schaaldieren en komt op deze manier in de voedselketen terecht. De kwikdamp die wordt ingeademd, is ook zeer gevaarlijk. Hoge kwikniveaus in het lichaam zijn schadelijk voor de hersenen, het hart, de nieren, longen en het afweersysteem van mens en dier van alle leeftijden. Bij ongeboren babies en kleine kinderen wordt het zenuwstelsel, dat zich nog aan het ontwikkelen is, aangetast. Die kinderen krijgen leer-, denk- en bewegingsstoornissen. Sommigen worden kreupel of doodgeboren. Studies hebben aangetoond dat de kleinschalige goudwinning de grootste kwikvervuiler is. Voor het winnen van 1 kg goud wordt ongeveer 7 kg kwik in het milieu geloosd. Om gefaseerd kwik uit het milieu te halen, hebben Ordening Goudsector Suriname (OGS) en Conservation International Suriname (CIS) ruim een jaar geleden The Mercury Free Partnership (MFP), oftewel het Kwikvrij Partnerschap geïnitieerd. In dit partnerschap is het Kabinet van de President van de Republiek SurinameNationale Veiligheid de ‘Designated Authority’. Dit geeft aan dat de overheid de doelen van dit partnerschap ondersteunt. De overige leden van dit partnerschap zijn: Bureau voor Openbare Gezondheidszorg , NIMOS, WWF-Suriname, en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249