Een zegen voor de politiek?

Date

Het verschil

Volgens de media hebben 25 politieke organisaties, verspreid over 4 combinaties zich laten registreren.
Tien andere organisaties hebben zich aangemeld bij het CHS om afzonderlijk en wel onder hun eigen naam en vlag aan de verkiezingen te mogen deelnemen. Als kiezer vraag je je af waarom er zoveel politieke partijen operationeel zijn.
De redenen kunnen divers zijn. De kiezer is thans beter geïnformeerd en dus kritisch. We merken dat partijleden het soms niet eens zijn met de door de partij gehanteerde procedures en genomen besluiten, en niet schromen de partijleiding voor de rechter te slepen. Bij velen is de uitspraak “ politiek betaalt goed” van toepassing. De honorering van DNA- leden heeft de laatste tijd veel aandacht van de burger getrokken.
De hoogte daarvan en de privileges van DNA- leden maken dat velen graag in die positie terecht willen komen. De individuele belangen krijgen de overhand en een nieuwe politieke partij ziet dan het levenslicht. De partij NSK van de heer Wangsabesari en de partij PBO van de heer Hooghart, zijn duidelijke voorbeelden hiervan. De recente politieke gedragingen van politici en politieke partijen, gaven de redactie van DWT aanleiding om een artikel te schrijven met de kop: “ Prostitutie politieke partijen”. Uit dat artikel blijkt, dat zowel politieke partijen als politici, belangen nastreven waarbij geen spoor te vinden is van een ideologische afweging. Het verschil is dat een partij met alle geweld REGEERMACHT wil verkrijgen, terwijl de politicus zich door allerlei bochten wringt om DNA-lid te worden ( H. Monorath, P.Lachman). Mag het doel de middelen heiligen?

DNA- kandidaten
De politieke partijen zijn thans bezig de namen van de geselecteerde kandidaten per district bekend te maken. De roep naar verjonging en gendergelijkheid is duidelijk hoorbaar.
Wat opvalt, is de zwijgzaamheid over het profiel van DNA- kandidaten. Is dit gedrag te verklaren door het gebrek aan ethiek en moraal in de politiek?
Is het niet wenselijk dat ook aan DNA- leden KWALITEITSEISEN worden gesteld en dat zij ook een antecedentenonderzoek ondergaan? Immers, zij behoren tot een UNIEK gezelschap dat in aanmerking kan komen voor een PENSIOEN waarvan de hoogte 100% kan zijn. Geen enkele andere functionaris in ons land kan aan een pensioen van 100% komen. Waarom deze uitzondering? Alleen DOE , DRS en de VHP, hebben duidelijk kenbaar gemaakt dat zij bij de kandidaatstelling uitgaan van een profielschets van de kandidaten.

Commissaris Hussainali – Mathoera
De NDP heeft velen verrast door een onbekende persoon in het district Saramacca te kandideren . Zo heeft de VHP de gemeenschap overrompeld door de bekende commissaris van politie , mevrouw K. Hussainali – Mathoera, als een van de kandidaten voor het district Wanica aan te wijzen. Wat bijzonder opvalt, is de handelwijze van de commissaris. Doordat zij een politieke keuze heeft gemaakt, schrijft zij: “ Door deze keuze zou mijn strikte objectiviteit en onpartijdigheid, welke aspecten zijn van de beroepsethiek van een ambtenaar van politie, onder druk komen te staan bij mijn verdere functionering als commissaris van Politie en lid van de Korpsleiding.” Hier is een dame met KARAKTER aan het woord. Hulde aan haar professionele opstelling. Zij geeft in elk geval een duidelijk signaal aan de districtscommissarissen die menen het recht te hebben om actief deel te nemen aan partijpolitieke activiteiten. Ze heeft getoond dat zij op grond van haar verantwoordelijkheid de kiezer serieus neemt. Laten we hopen dat haar aanwezigheid in de politiek een zegen mag zijn voor onze “ normloze” politiek.
De kiezer mag de VHP feliciteren met deze keuze.

Ingezonden: Soerdj Badrising

More
articles