March 14, 2015


AZP ligt financieel op apegapen


March 14, 2015

Het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP), is haast niet meer in staat om verantwoorde medische zorg aan de samenleving te garanderen. Algemeen directeur Antoine Brahim, heeft groot alarm geslagen. Hij heeft de regering, althans vicepresident Robert Ameerali, een brief geschreven waarin hij hem onomwonden erop wijst dat het ziekenhuis op apegapen ligt en in een precaire situatie verkeert. Alleen met een financiële injectie van SRD 10 miljoen, zou het AZP weer op adem kunnen komen. Volksvertegenwoordiger Radjkoemar Randjietsing (fractieleider NF), heeft zowel de regering als het parlement gistermiddag verrast toen hij de kwestie tijdens een openbare vergadering ter berde bracht. In de brief aan Ameerali, schrijft Brahim: ,,Wij moeten voorkomen in veel ergere situatie terecht te komen, waarbij wij aan patiënten, hun naaste familie, maar ook aan de Surinaamse gemeenschap, moeten uitleggen dat wij niet meer adequaat aan onze zorgplicht kunnen voldoen. Daarom luiden wij (wederom) de noodklok en wordt u dringend gevraagd om spoedig positief te reageren.” Het is niet de eerste keer dat de leiding van het ziekenhuis de regering erop wijst dat het onder de gegeven omstandigheden, kunst- en vliegwerk vereist om in bedrijf te blijven. Vicepresident (vp) Robert Ameerali, heeft het Brahim niet in dank afgenomen dat hij blijft klagen over de situatie in het ziekenhuis, terwijl hij naar eigen zeggen dag en nacht zoekende is naar oplossingen voor de acute financiële nood van het AZP. Het uitlekken van de brief waardoor iedereen nu weet hoe erg het is gesteld met het ziekenhuis, was pijnlijk voor de vicepresident. Brahim heeft ondertussen laten doorschemeren dat de leiding van het ziekenhuis nimmer in de zin heeft gehad om voor opschudding te zorgen. De brief zou het resultaat zijn van een overleg tussen directie en de Raad van Commissarissen. Het ziekenhuis heeft torenhoge schulden en is niet in staat die op te lossen als de regering niet de helpende hand biedt. Zowel bij lokale als bij buitenlandse leveranciers, zou het vertrouwen zijn geschonden omdat het AZP al geruime tijd schulden niet inlost. Alleen al bij het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), is er een schuld van meer dan SRD 1.000.000. Haast alle afdelingen zijn als gevolg van de acute financiële nood in grote problemen. Enkele daarvan zijn het Nationaal Nierdialyse Centrum, de afdeling Urologie, de Spoed Eisende Hulp, de Apotheek en de Operatiekamer. Brahim wijst erop dat de situatie zo erg is, dat zelfs als de regering de injectie geeft, alleen de acute nood is verholpen, maar dat de structurele aard van het probleem zal voortduren. De opstapeling van de problemen zou zijn begonnen nadat de regering begin vorig jaar de suppletie aan het ziekenhuis heeft geschrapt. Als gevolg van het groot gebrek aan middelen om de instelling gezond in bedrijf te houden, schoten de schulden bij de lokale banken de lucht in. Een bijkomend probleem is het AZP al enkele maanden niet kan beschikken over vreemde valuta om vooral de buitenlandse medicamentenleveranciers en medische verbruiksartikelen te betalen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249