March 13, 2015


Justitia Pietas Fides MMDCCXI


March 13, 2015

– 11 Maart 1982. Poging tot militaire machtsovername door de groep Rambocus/Hawker. Niemand wist op die vroege morgen goed wat er gaande was. Hardjoprajitno stond voor de Centrale Bank aan de Waterkant te gillen, dat: ‘…gekken het kamp hadden overgenomen…’. Tegelijkertijd haalde hij onder bedreiging, nietsvermoedende chauffeurs vanachter het stuur van hun voertuig weg en gebruikte de auto’s als een soort van barricade tussen de Mr Dr J.C. Mirandastraat en de oever van de Surinamerivier. Dezelfde gein werd uitgevoerd bij De Hoeksteen aan de Gravenstraat en voor het Presidentieel Paleis aan het Onafhankelijkheidsplein. Plotseling verscheen daar een DAF/YP vanuit de Keizerstraat richting Centrale Bank. Met daarbovenop de tot langdurige gevangenisstraf veroordeelde militair Lachmon, die vanwege moord op de familie Mahes te Uitkijk, voor jaren achter de tralies was gezet. De militair attaché Bas van Tussenbroek kwam uit de ambassade een kijkje nemen aan de Waterkant en beklaagde zich, dat men op elkaar schoot met munitie die hij het leger net had aangeleverd. Beelden van een staatsgreep op 11 Maart 1982. Een greep naar de macht, die dodelijk zou worden, voor Hawker en onder meer Baal Oemrawsing. Op 13 Maart 1982 maakte Bouterse in de grote vergaderzaal van Algemene Zaken, de standrechtelijke executie bekend van de sergeant Wilfried Hawker. Krijgsraad te Velde, TWK oorlogsverklaring etc. etc. en meer van dat lumineuze soort. In October 1982 zouden de strafprocessen gaan plaatsvinden, tegen onder meer de hoofdofficier grootmajoor Dihal en luitenant Militaire Politie Birdja. Zij die ‘passiviteit’ hadden vertoond, tijdens gevechtshandelingen rond het Gebouw 1790, er met de haren bijgesleept. Cruciale en heftig opgeklopte getuigenissen, zouden beiden in de carrière nekken. Het proces tegen Rambocus c.s., zou een aantal markante momenten kennen. Zo ook het laatste woord van de beklaagde officier, het panklare vonnis van scherprechter Toon Smit en het zinloos gebleken pleidooi van onder meer Baboeram, Hoost en Riedewald die betoogden, dat wie aan macht met geweld was gekomen, er niet gek van moest opkijken, ook door geweld te worden verwijderd uit aanwijsbare/gegrepen machtsposities. In 1977 had Eddy Hoost gepleit voor ‘afschaffing van de doodstraf’. De ironie wil dat Hoost zelf, door de zware misdaad in het land op 08 December 1982 tezamen met Rambocus, Goncalves, Riedewald, Baboeram en vele anderen, tijdens de massamoord in het Fort Zeelandia werden omgebracht. – Leugen. Er zijn geen smetteloze verkiezingen gehouden in Suriname. Mag men gerust concluderen, na de uiteenzettingen die het huidige hoofd van het Onafhankelijk Kiesbureau en de gewezen leiding van het Centraal Hoofdstembureau mochten geven. Los van 2010 was er al rumoer rond eerdere verkiezingen. Zo zou een DC van Paramaribo Noordoost, onder geletterde R.V. zijn betrapt bij initieel geknoei, in de avond/nacht na de verkiezingen. In 2010 een DC te Siplaliwini die op eigen gezag de inschrijving had opengehouden, buiten elke wettelijk regel en bevoegdheid om. Toch werd in 2010 de verkiezing ‘bindend verklaard’, doordat de meer rationele het pleit verloren van een discutabele meerderheid. Smetteloze verkiezingen in Suriname, een ‘idee fixe’. Anderen spreken van ‘een leugen’. Het belooft wat over twee en een halve maand. Alertheid geboden. – Spoken. Het spookte weer boven zuidelijk Wanica en Para Noord. Hevige windstoten konden worden gemeten in een gebied, dat zich van tijd tot tijd kenmerkt door botsingen van luchtstromen. – Spelletjes. Er worden smerige spelletjes gespeeld met de toekomst van de integrale bauxietindustrie. Er blijkt een aantal lokale charlatans betrokken te zijn, bij het verspreiden van valse berichten die hen persoonlijk tot voordeel moet worden of de politieke agenda nog voor de verkiezingen moet bevredigen. Een stevig aantal parastatale bedrijven in de nut-/energievoorziening, transportsector en communicatie mogen tevens zeer alert geraken en in een alarmfase gaan. Een analyse ter zake de bauxietperikelen en de betrokken actoren, kan als volgt worden samengevat: ‘Eigenlijk is er niets aan de hand. Er is helemaal geen sprake van solide overleg (…), laat staan van een spoedige overdracht van zaken door de Alcoa aan de Republiek Suriname. De Moedermaatschappij, wacht op ‘een antwoord’ zijdens de Overheid met betrekking tot de energievoorziening (…), wat kennelijk vanwege structureel intellectueel onvermogen maar niet kan worden opgesteld/-lijnd. Vanuit kringen rond de machthebbers, wordt er kwalijke stemmingmakerij bedreven om dit allemaal en de onmacht te verbergen. Ook het verwijderen van Brunswijk-aanhangers uit het mijngebied “Nassau”, waar Suralco al meer dan drie jaren geleden aan de slag had moeten kunnen gaan, blijkt een heet hangijzer. Als de maatschappij tot wanhoop gedreven zou kunnen worden en daardoor mocht besluiten om weg te gaan, zou dat probleem eventueel geruisloos tot ‘oplossing’ komen. Het heeft er alles van, dat mede daarom ‘de wens’ tot spoedig vertrek van Alcoa uit Suriname –komende van enkele grijpgrage geldwolven– nu de moeder blijkt te zijn geworden van de op verborgen wijze bedreven, meer nog ‘leugenachtige berichtgevingen’ uit kringen rond ‘politieke machthebbers’. Betreffende het vertrek van Alcoa uit onze contreien, is vooralsnog weinig sprake in kringen waar rationaliteit prevaleert en nog overheerst. – DAM 10. Ongelooflijk maar wel weer waar. Meer dan twee jaar geleden heeft de Suralco gevraagd om de illegale goudzoekers rond de steunwerken en hulpdamwanden ten noorden van het Afobakka – stuwmeer te verwijderen. Na enkele slappe operaties bleef het toch maar voortduren. Misschien dat nu DAM-10 wordt gereinigd van allerlei te ruimen puin en gespuis, dat ook de andere ‘steundam – werken’ worden bevrijd van levensgevaarlijke graafouverturen, komende van de illegale goudzoekerij. – Roof. Op klaarlichte dag werden stagiaires in de Burenstraat door twee mannen langsrijdend op een bromfiets beroofd. Het gaat goed in Suriname. – ‘Spinning’. Ook de inmiddels verheven spindokter Cairo blijkt naast Lackin aan het werk te zijn gezet om de strafzaak –in eerste aanleg te New York afgewikkeld– centrifugaal te blijven onderhouden. Totdat het Preet Bharata allemaal begint te vervelen, dat zijn strafklacht, procesvoering, afgesproken deal en resultante daarvan, nu bij herhaling een ander gezicht wordt opgeplakt. – “Refurbished”. Leuk dat men nu een batterij aan “refurbished electronics” in het land invoert. Het is en blijft tweedehands spul. – Ontwerp. Nog voordat de behandeling “Begroting 2015” d.m.v. ‘algemene beschouwingen’ een aanvang neemt, zal de Auteurswet, de Pensioenregelingen voor assembléeleden en een zogenaamde vergoeding voor Revo-ministers moeten worden geregeld? Met betrekking tot de laatste twee punten(…), op basis van een oude of van een nieuwe begroting? Bovendien zijn er een aantal figuren tussen die zogenaamde revo-ministers, waartegen strafklachten lopen voor uitlokking en moord. Handig allemaal. – Rijstexport. De export van rijst naar Venezuela blijkt helemaal niet goed te zijn geregeld. Verscheping en betaling van al dat spul, blijft in een waas van onzekerheid hangen. De exporteurs trokken op de donderdag en vrijdag jl. aan de bel. Betalingsproblemen door en met Venezolanen? Heeft men altijd al patent op. – USA/UK. Er blijkt een groot probleem te gaan ontstaan indien het Verenigd Koninkrijk zich aansluit bij een soort Chinese wereldbank. Een conglomeraat die de normen van de Wereldbank in New York, gedomineerd door standaarden uit de USA, niet zou honoreren. The US has expressed concern over the UK’s bid to become a founding member of a Chinese-backed development bank. The UK is the first big Western economy to apply for membership of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). The US has raised questions over the bank’s commitment to international standards on governance. “There will be times when we take a different approach,” a spokesperson for Prime Minister David Cameron said about the rare rebuke from the US. http://www.bbc.com/news/world-australia-31864877 – Amsterdam. Bij het Maagdenhuis in Amsterdam hebben zich vrijdagmiddag een paar honderd demonstranten verzameld. Ze gaan opnieuw de straat op ”voor meer democratie en inspraak”. Het protest leidt langs een aantal UvA-locaties, waaronder de Oudemanhuispoort en het Bungehuis. De demonstranten roepen leuzen als ”bezet, blokkeer, dit beleid pik ik niet meer” en”hee, hoo, CvB, hier krijg je problemen mee”. Ook dragen ze borden mee met daarop teksten als ”weg met CvB” en ”alle macht aan studenten en docenten”. De demonstratie is een initiatief van alle betrokken actiegroepen en symphatisanten, zoals namelijk De Nieuwe Universiteit, Rethink Uva, Humanities Rally en ASVA studentenunie. – Mexico. Paus Franciscus denkt dat hij maar kort de leiding over de Rooms-Katholieke Kerk zal hebben. Franciscus is vrijdag precies twee jaar geleden gekozen. Hij zei dat vrijdag tegen Mexicaanse media. ‘Vier of vijf jaar. Ik weet het niet’, zegt hij tegen de Mexicaanse omroep “Televisa”. “Of twee tot drie. Twee jaar zijn al voorbij. Ik heb het vage gevoel, dat de Heer een korte missie voor mij heeft uitgekozen”.De kerkvorst deed in augustus al opmerkelijke uitspraken, pratend over de dood. De 78-jarige paus zei toen dat hij dacht dat hij nog twee tot drie jaar te leven heeft. Justitia Pietas Fides MMDCCXI

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249