February 27, 2015


19 – 24 februari 1990


February 27, 2015

Assembleevoorzitter Jagernath Lachmon en Frontfractievoorzitter Rufus Nooitmeer, reizen naar het bauxietstadje Moengo voor het voeren van vredesbesprekingen met de leiding van het Jungle Commando. Het gesprek moet worden gezien in het kader van de continuering van het vredesproces. De Belgische regering is van mening dat de Surinaamse economie belangrijke onevenwichtigheden vertoont. Minister Geens van ontwikkelingssamenwerking, wil zich daarom in de komende jaren richten op “het helpen realiseren van een noodzakelijk aanpasssingsbeleid” dat een duurzame ontwikkeling voor ons land mogelijk moet maken. Dit aanpassingsbeleid houdt in het verminderen van het overheidstekort en het wegwerken van het geldoverschot en de aanpassing van de wisselkoers. Arbeiders van de Nieuwe Haven die belast zijn met het lossen van schepen, zijn in actie. De lieden willen geen diensten meer verrichten op de zaterdag en de zondag. Tot nog toe werken ze wel, in een daarvoor vastgelegde overurenregeling. De maatschappijen die met deze lieden werken, kunnen het zich niet veroorloven op zaterdag en zondag geen werkkrachten te hebben. Minister Harnarain Jankipersadsing van het Ministerie van Openbare Werken, draagt de gerenoveerde en uitgebreide vertrekhal van de Luchthaven Zanderij over voor gebruik en beheer aan minister Ewald Grep van Economische Zaken. De Justitie is erin geslaagd enkele zeer aanzienlijke velden marihuana in het district Brokopondo, te achterhalen. Het ontdekken van deze velden geschiedt na een tip. Ook het Jungle Commando verleent hierbij zijn medewerking bij het achterhalen van de velden. Het houten wegdek van de stalen brug over de Coppenamerivier nabij Witagron, is op minstens twee plaatssen vernietigd. Hoe kwaadwilligen de schade hebben veroorzaakt, kon vooralsnog niet worden vernomen. Door het vernielen van deze brug, kan er geen verkeer meer naar het zuidwesten van ons land plaatsvinden. Het voorlopig bestuur van de Bruynzeel Werknemers Organisatie onder voorzitterschap van H. Olf, spant een kortgeding aan tegen het bestuur Jawnie. Bij de Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij (BSH) zijn er twee vakbonden die zich het wettig bestuur van de Bruynzeel Werknemers Organisatie noemen. Arbeiders van het Multipurpose Corantijn Project (MCP), leggen het werk neer. Reden hiertoe is het niet uitvoeren door de directie van een overeenkomst die op 16 november 1989 met de MCP-werknemersorganisatie bereikt was. Vier van de elf Tucajana rebellen die onlangs door de autoriteiten van Georgetown werden overgedragen, vinden door middel van geweld in Apoera, West-Suriname, de dood. Tijdens het beleidsoverleg aangaande de ontwikkelingssamenwerking tussen Suriname en Nederland, is afgesproken dat de parastatale sector zal worden doorgelicht. Tegelijkertijd zal voor vijf bedrijven binnen deze sector een dieptestudie worden uitgegeven die er uiteindelijk toe moet leiden dat deze bedrijven economisch gezond gemaakt worden waardoor een zelfstandige bedrijfsvoering mogelijk wordt. Op een wijze die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, leggen zowel de Nederlandse als de Belgische overheid de condities op tafel, die deze donorlanden wensen te verbinden aan de verdere uitbouw van de ontwikkelingsrelatie met Suriname. Het komt er op neer dat wanneer wij door allerlei technologische termen als ‘economische onevenwichtigheid’ en ‘aanpassing’ heenprikken, beide donorlanden keiharde voorwaarden stellen aan het financieren van ontwikkelingsprojecten. Werknemers van het oliepalmbedrijf Victoria, leggen het werk neer. Vitale voorzieningen, zoals water en elektriciteit draaien normaal en er wordt voor de veiligheid gewaakt. Volgens de arbeiders van het bedrijf, vormen lokale problemen en trage cao-onderhandelingen de aanleiding tot staking. Aan een vertegenwoordiging van betogende vrouwen onder de Mamabon, wordt het verzoek gedaan om een onderzoek in te stellen naar de verblijfplaatsen van haar reeds sedert enige tijd vermiste verwanten. De betogende vrouwen zijn voornamelijk moeders en zusters van de vermisten. Gebleken is dat als vermist opgegeven jongemannen, in vereniging met elkaar en met anderen, zich schuldig hebben gemaakt aan geweldsdelicten zoals omschreven in artikel 189 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht. Een afvaardiging van de actievoerende vrouwen die zich hebben gegroepeerd onder de Mamabon, zijn de mening toegedaan dat Hugo Sabajo, Harold Joekaware en Carlos Paujali en Michael Karamatali in koelen bloede te Apura om het leven zijn gebracht. De protesterende vrouwen eisen de stoffelijke resten van het viertal. De Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk verklaart in de Tweede Kamer dat het geld dat Nederland aan Suriname verstrekt in het kader van de Nederlandse ontwikkeliginssamenwerking, niet ten goede zal komen aan het Nationaal Leger. De Surinaamse Ondewijzersbond (SOB), zegt dat de situatie in het onderwijs steeds meer verslechtert. De omstandigheden, waaronder leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen dagelijks moeten arbeiden, zouden onvoorstelbaar zijn. De leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk, wil dat het vredesoverleg door Bouterse wordt voortgezet. Het Jungle Commando wil dat de Surinaamse Regering de bevelhebber van het Nationaal Leger opnieuw mandaat geeft over vrede te onderhandelen met de illegale gewapende groeperingen. Bewoners in de omgeving van Efraïmszegen, voelen zich al geruime tijd onveilig door de verschillende inbraken die zijn gepleegd, onder andere drongen mannen een woning aan de Agnoriaweg binnen. Een fors gebouwde man van Creoolse afkomst en een Indiaanse man hielden toen de eigenaar onder schot. De Bond van Marktinterventie, schort op een algemene ledenvergadering de acties op nadat bekend is geworden dat de minister van Economische Zaken, drs. W.A.Grep, het bestuur van C-47 zal ontvangen voor een onderhoud.