Na zes jaar weer nieuw judobestuur

Foto: SJF

De Surinaamse Judo Federatie (SJF) heeft sedert afgelopen zondag 15 februari een nieuw gekozen bestuur. De laatste keer dat er verkiezingen werden gehouden was in februari 2009. Aangezien er statutair een zittingsperiode van vier jaren is, moest er in 2013 wederom een bestuur gekozen worden. Deze verkiezingen vonden echter geen voortgang vanwege technische redenen. Op een toen gehouden ALV werd besloten tot uitstel welke tot dit jaar heeft geduurd.
In het nieuwe bestuur zijn er totaal 5 leden te weten: Edwin Watson, Rodney Sommandas, Cynthia Timpico, Annelot Hahn en Eric Bruce.
De leden Hahn en Bruce zijn nieuw in het bestuur, terwijl de overige drie personen herkozen zijn uit het vorig bestuur.
Tot de voorzitter is wederom unaniem gekozen voor Watson. De overige bestuursfuncties zullen binnenkort ingevuld worden.
Nadat de uitslag bekend was en de verkiezingscommissie onder leiding van J. Fung Loi was ontbonden, ging voorzitter Watson meteen van slag met het aange-ven welke de speerpunten van het nieuw beleid zullen zijn. De rode draad hierin was dat het bestuur dienstbaar is aan de leden en uitvoert wat de leden willen.
Dit zal door middel van strategische sessies met de stakeholders in een strategisch plan worden gegoten welke verder opgedeeld zullen worden in jaarplannen.
Watson somde verder een aantal andere zaken op, waaraan het bestuur zal wer-ken, te weten: de bouw van een eigen judohal, het ontwikkelen van een huishoudelijk reglement, institutionele en capaciteitsversterking van de verschillende besturen van judoclubs, een member based management systeem waarin met één druk op de knop meteen te zien is wat de graduatie of puntenscore van een judoka is, hoeveel judoka’s er zijn, in welke leeftijdsklasse etc. Verder zal er ook gewerkt worden aan de pedagogische bijscholing van de judoleraren.
Het huidig bestuur zit aan tot 15 februari 2019.

More
articles