25 Jaar geleden

29 januari – 3 februari 1990

In De Nationale Assemblee is een aanvang gemaakt met de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelings Programma voor het tijdvak 1989 tot 1993. Fractievoorzitter Nooitmeer, zegt dat de contouren van het ontwikkelingsplan moet een referentiekader vormen, waar alle komende ontwikkelingsplannen aan getoetst zullen worden. Het is een basisplan dat een breed nationaal draagvlak vereist en waar alle functionele groepen bij betrokken moeten worden.

Het personeel van de dienst Prijsstabilisatie verscherpt haar acties. Reden hiervoor is het uitblijven van maatregelen van Economische Zaken met betrekking tot de nieuwe cao. Het concept cao werd ruim een jaar geleden ingediend.

Drie politiewoningen op het terrein van het politiestation te Zanderij zijn door nog onbekende personen beschoten. Er is vanuit een voertuig op de Kennedyweg dwars door deze drie woningen geschoten. Het is volgens de politie duidelijk dat er gericht is geschoten, dit blijkt uit verschillende inslagen in en door de wanden van deze huizen.

Assembleelid Kletter van het Front zegt bij de behandeling van het Meer jaren Ontwikkelings Programma. dat het herstel van de Surinaamse economie tot op het niveau van voor 1980, ons land ruim twaalf miljard gulden zal kosten. Hij noemt dit bedrag astronomisch. Echter doet ons dit realiseren dat we met de Nederlandse ontwikkelingshulp en eigen middelen alleen een zeer klein deel van het welvaartspeil van voor 1980 kunnen realiseren.

Rufus Nooitmeer van de Frontfractie, zegt dat het college omstandig ingelicht wil worden over de relatie tussen ons land en de Verenigde Staten van Amerika. Dit geeft hij te kennen bij de behandeling van het Meeerjaren Ontwikkelings Plan door De Nationale Assemblee.

De arbeiders bij de N.V. Chemco, een dochteronderneming van de Vries, zijn weer in actie gegaan. Dit is unaniem besloten tijdens een algemene ledenvergaadering na het verslag van bondsvoorzitter Hein Rozen te hebben aangehoord over de ontwikkelingen sedert de minister van Arbeid op 22 januari het ontslag wegens ‘dringende redenen’ aan twee bestuursleden van de vakbond had geweigerd.

Bewoners van het Indianendorp Columbia, in het district Saramacca, willen ontbossingswerkzaamheden van een groep particulieren vlak achter hun woongebied beëindigen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, krijgt nog een bezoek van een delegatie uit het dorp die hem in kennis zal stellen van het ongenoegen van de dorpelingen over het grondbeleid.

Marciano Jessurun mag geen uitzendingen meer verzorgen via Radio Boskopu Nickerie (Raboni). Dit deelt Henry Cameron telefonisch mee aan het hoofd van dit station. Hij is het hoofd van de afdeling Voorlichting van het departement van Regionale Ontwikkeling, onder welk ministerie Boskopu valt. Cameron gaf geen reden op voor deze maatregel.

Het nieuwe hoofd van de Nationale Voorlichtingsdienst, Percy Leendert Esajas, wordt op 1 februari officieel geïnstalleerd.

Het gebouw, waar voorheen het ministerie van Algemene Zaken was ondergebracht en waar tegenwoordig de Staatsraad in is gehuisvest, wordt door brand getroffen. Volgens ooggetuigen begon het vuur op de zolder van het uit 1774 daterende gebouw.

Serieuze onenigheid binnen de organisatie van de Tucajana’s, culmineerde in een gewapend treffen tussen twee fracties binnen deze militante organisatie. Hierbij is de leiding in andere handen overgegaan.

De veerboten van de dienst Paramaribo-Meerzorg vice versa en Boskamp-Coronie, blijven enkele uren aan hun steiger, vanwege een actie van het personeel om het uitblijven van be-talingen. Ook de technische dienst ondersteunt de actie.

De Consumentenbond zal een process aanspannen tegen de Energie Bedrijven Suriname (EBS). De EBS verwijst de klanten die op het elektriciteitsnet aangesloten willen worden, naar een tussenpersoon voor de aanschaf van materialen.

Swedo is gesneuveld in het gevecht dat in het hoofdkwartier van de Tucajana Amazones te Matta heeft plaatsgevonden.

Te Leonsberg vindt een onderhoud paats tussen de bevelhebber van het Nationaal Leger en de leider van het Jungle Commando, Ronnie Brunswijk. Dit gesprek was noodzakelijk in verband met het in vooruitzicht gestelde tripartiete overleg tussen de bevelhebber, de leider van het Jungle Commando en de leiding der Tucajana’s, die in verband met de verwikkelingen te Bernharddorp, Matta en Bigi Poika.

Dorpshooofd Armand Karwofodi uit Matta, ontkent dat er in zijn dorp geschoten is. Er zijn volgens hem ook geen doden in Matta gevallen, zoals werd beweerd. “Alles berust op geruchten, daarom ben ik nu in de stad.” Karwofodi wil duidelijkheid brengen over de situatie in zijn dorp.

Radio Boskopu Nickerie, is op last van Henry Cameron uit de ether. Cameron nam dit besluit, om naar zijn zeggen, erger te voorkomen. Het was hem namelijk gebleken dat enkele Nickerianen de opzegging van de samenwerking met Marciano Jessurun in de politieke en raciale sfeer hebben getrokken.

De industrieel, Henk Katzebue, ontkomt aan een moordpoging. Er werd gericht op zijn slaapkamer geschoten. De daders bevonden zich in de tuin. Over hun aantal kon Kotzebue niets zeggen. Wel zijn er voetsporen in de tuin aangetroffen.

25 Jaar geleden: 29 januari – 3 februari 1990

More
articles