February 3, 2015


(foto: Johan de Randamie)

Nieuw kinderkamer SEH


February 3, 2015

“Nu hoeven de kinderen niet meer te wachten in de centrale wachtkamer, en ze zullen ook niet in de centrale algemene ruimte worden behandeld. Ze worden behandeld in hun eigen, kindvriendelijke en veilige omgeving, weg van die drukte van de SEH”, zegt Antoine Brahim, directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), vandaag bij de ingebruikname van de nieuwe kinderkamer bij de SEH. Uit cijfers van de SEH is gebleken dat 25% van het aantal patiënten dat zich meldt, valt onder de categorie kind (leeftijd 0- 16jaar). Nu is er een aparte kamer die speciaal is ingericht voor kinderen. Voorheen werden de kinderen samen met de overige patiënten in de centrale wachtruimte geplaatst en behandeld. De kamer is bedoeld voor kinderen die nog voor enige tijd geobserveerd moeten worden. De kleine trauma’s worden vooralsnog gedaan in een aparte behandelkamer. De kinderkamer is niet alleen een eigen initiatief van het SEH, maar is ook uit eigen middelen van de kinderafdeling en de SEH tot stand gekomen. Het SEH-team heeft in goed overleg met de kinderafdeling besloten om een kamer, die eerder als magazijn werd gebruikt, een corebusiness bestemming te geven; namelijk een aparte SEH behandelkamer voor kinderen. Naast de ingebruikname van de kinderkamer vandaag, zijn er diverse andere SEH-projecten op het korte termijnprogramma, zoals: verbetering van de wachtruimte en onze triage kamer, de ingebruikname van een Cardio Trauma Care unit of een eerste harthulpkamer, de realisering van een brandwondenkamer en de ingebruikname van een familiekamer. Sinds oktober 2014 staat de SEH-afdeling onder leiding van dokter Mireya Rodriquez, zij wordt bijgestaan door dokter Fauzia Poese, beiden worden sinds kort voor het niet-medisch gedeelte bijgestaan door operations manager Anushka Geerlings. Het is al bekend dat in het nieuw strategische plan 2020 van het AZP is opgenomen dat het AZP zal transformeren naar een AMC voor geheel Suriname. Enkele van de transformaties zijn: van een ambtelijke structuur naar een bedrijfsmatige en proactieve organisatie en van een patiëntbehandeling naar een meer markt- en klantgerichte benadering. door Kimberley Fräser

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249