February 2, 2015


Centrum Johannes Bottse in hergebruik


February 2, 2015

Het Gemeenschapscentrum Johannes Bottse aan de Creolaweg in het district Saramacca, is jongstleden onder grote belangstelling in hergebruik genomen. De onthulling van het naambord vond plaats door de directeur van Regionale Ontwikkeling, Ifna Vrede, en  Irene Dijksteel, een kleindochter van wijlen Johannes Bottse. Bij deze gelegenheid waren ook aanwezig vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, Jules Wijdensbosch en Aarti Vishnudatt, vertegenwoordiger van de districtscommissaris van Saramacca, Wakidjo Humphrey, genodigden en bewoners van Creola en omgeving. De heer Leming, voorzitter van het bestuur van Creola, zegt heel blij te zijn dat na 22 jaar de zaal weer een grondige renovatiebeurt heeft gekregen. Hij is een ieder dankbaar die zijn medewerking heeft verleend, zodat Creola weer over een mooi gemeenschapshuis kan beschikken. De zaal is vernoemd naar Johannes Bottse, aangezien hij de eerste beheerder is geweest van recreatiezaal Creola. “Hij woonde aan de Creola Serie B”, aldus Leming. Alle sprekers feliciteerden de gemeenschap van Creola voor deze mijlpaal. Zij vroegen de gemeenschap en in het bijzonder de jongeren, om goed gebruik te maken van de zaal. We zijn allen  gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed onderhoud en behoud van deze zaal.  Belangrijk is dat de bevolking een eenheid moet vormen om gemeenschapsprojecten te realiseren. Voorts wordt uit Saramacca bericht dat de jaarlijkse Ressorthoorzittingen vrijdag jongstleden van start zijn gegaan in dit district. De ressortraad van Tijgerkreek heeft voor een matig opgekomen publiek het spits afgebeten. Hun gepresenteerde concept Ressortplan bevat veelal infrastructurele werken, drinkwatervoorziening, straatverlichting, de bouw van een brandweerkazerne die zij gerealiseerd wensen te zien. Daarnaast gaven zij een overzicht van de uitgevoerde werken in het jaar 2014. Tijdens de Ressorthoorzitting van Tijgerkeek gaven de aanwezige burgers de Ressortraad vele voorstellen mee voor hun definitieve Ressortplan 2016. Zaken zoals watervoorziening, infrastructurele werken, alsook stimuleren van klein vee en landbouw, kwamen tijdens de voorstellen en wensenronde aan de orde.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249